Presentation av årets stipendiater

Publicerat den 24 maj 2022

I anslutning till föreningsstämma den 17 april presenterade årets mottagare av Stipendiet Byggmästaren samt Yrkesstipendiet. Välkommen att bekanta dig med ett gäng glada vinnare.

Vi börjar med Stipendiet Byggmästaren ...

Anton Avest och Emma Wahlfridsson

Using a sustainable business model for implementing a PED concept in terms of balancing excess heat on a district level

Emma Walfridsson kunde tyvärr inte delta vid utdelningen.

Anton och Emma har beskrivit Positiv Energy District (PED) utifrån möjligheten att tolka och implementera modellen på stadsutvecklingsprojektet Lilla Bommen. PED bygger på att skapa ett system, en micro-grid, i ett närområde med energibalans mellan flera intressenter.

Slutsatsen är att området fortfarande är i omvandling och att regelverket ännu inte är fullt ut anpassat för PED i dagsläget. Arbetet håller en hög nivå och bygger på litteraturstudier, intervjuer och workshops med olika intressenter.

Arbetet visar på en kommande affärsmodell som kan bli embryot till morgondagens företag som bygger hållbara stadsdelar i vårt samhälle.

Läs arbetet här →

Fredrik Bergfeldt och Frida Fischer

Clashing institutional logics and its consequences for communication

Fredrik och Frida har studerat samverkan mellan en svensk uppdragsgivare och utländska entreprenörer i ett stort infrastrukturprojekt. I den pågående globaliseringen och med allt större projekt blir en tydlig och fungerande kommunikation allt viktigare.

Fredrik och Frida har intervjuat flera representanter för såväl uppdragsgivare, som entreprenörer, och kopplat resultaten till aktuell teori. De har identifierat flera skillnader i såväl språk, som kultur, som ger kommunikationsproblem. Arbetet är mycket väl genomfört och mynnar ut i en samling rekommendationer, som kan underlätta för båda parter i många framtida projekt.

Läs arbetet här →

Maja Sjöstedt och Rebecka Strutz

Förbättra processen i att ställa miljökrav i stadsutvecklingsprojekt

Maja och Rebecka har analyserat styrkor och svagheter med processen att ställa miljökrav på Älvstranden Utvecklingsprojekt. Arbetet är aktuellt och mynnar ut i fyra kategorier av åtgärder för att förbättra processen att ställa miljökrav för framtida stadsutvecklingsprojekt

Läs arbetet här →

Sofie Hammer och Joline Kraemer

Developer Driven Detailed Development Plans

Sofie Hammer kunde tyvärr inte delta vid utdelningen.

Sofie och Joline har med detta examensarbete kartlagt och försökt skapa en förståelse för hur olika kommuner arbetar med att involvera exploatören i detaljplaneprocessen samt hur implementeringen och vidareutvecklingen av exploatörsdrivna detaljplaneprocesser (EDP) kan underlättas då dagens detaljplaneprocess ibland upplevs ineffektiv.

Författarna har dragit slutsatser och identifierat sex organisatoriskt relaterade aspekter och tre framgångsfaktorer som bör beaktas för vidareutveckling och framtida implementering av EDP. De tre framgångsfaktorerna inkluderar riktlinjer, utvärderingar och urval av pilotprojekt

Läs arbetet här →

Ali Reza Heravi och Antin Trogen

Materialspill i byggproduktion

Ali och Antin har förtjänstfullt tacklat en i branschen ständigt återkommande fråga, nämligen hur man kommer till rätta med spill.

De har i sitt arbete satt fingret på ett flertal viktiga parametrar som bör uppmärksammas av industrien och dessutom implementeras.

Läs arbetet här →

... och här kommer vinnarna av Yrkesstipendiet.

Stipendieutdelning på Bräckegymnasiet. På fotot Melker Samuelsson, Matias Persson, Linnéa Claesson Fransson, Cornelia Andersson och Gabriella Lörnbo.

Melker Samuelsson

Under sin studietid på Bräckegymnasiet har Melker Samuelsson visat att han är en riktig lagspelare som med sitt engagemang och driv lyfter hela sin arbetsgrupp. Han visar gott kamratskap genom att alltid hjälpa sina klasskamrater och dela med sig av sina idéer och sina kunskaper.

Personliga egenskaper som beskriver Melker är ord som händig, driven och framåt. Melker har ”blicken” som man brukar säga om talangfulla yrkesarbetare och med sina fina förmågor kommer han bidra stort till byggbranschen. Detta gör Melker till en värdig kandidat till Göteborgs Byggmästareförenings stipendium.

Matias Persson

Matias Persson har under studietiden på Bräckegymnasiet uppmärksammats för ett mycket gediget genomfört arbete både praktiskt och teoretiskt.
Matias har målmedvetet tagit sig an varje arbetsuppgift och utfört uppgiften med mycket hög kvalitet.

Det som kännetecknar Matias är flit, noggrannhet och händighet. Med dessa fina egenskaper ser vi att Matias kommer att bidra stort till den bransch han kommer arbeta inom efter sina vidare studier och det gör honom till en självklar kandidat till Göteborgs Byggmästareförenings stipendium.

Linnéa Claesson Fransson

Linnéa Claesson Franssons kunskapsutveckling i muraryrket har varit enastående tack vare ett hårt och seriöst arbete under hela utbildningstiden. Samma inställning har också präglat Linnéas studier i de teoretiska ämnena.

För att beskriva Linnéa som person kan inga andra ord än kamratlighet och hjälpsamhet användas. Yrkeskunnandet och personligheten har gjort lärlingsanställningen klar långt innan examen.

Som representant för kvinnor i branschen har Linnéa gjort ett utomordentligt arbete vilket lett till att APL-företaget specifikt uttryckt önskemål om fler tjejer från skolan i framtiden. Linnéas engagemang och kunnande gör henne till en mycket god ambassadör för Bräckegymnasiet och väl värd ett stipendium från Göteborgs Byggmästareförening.

Cornelia Andersson

Cornelia är en lärare som har ett stort inflytande på Bräckegymnasiets elever. Hon är tydlig i sin undervisning både med syftet med lektionerna och hur betygskriterierna ser ut. Hon vill alltid det bästa för alla elever och stöttar och vägleder dem i sin kunskapsutveckling.

Cornelias undervisning är varierande och har intressanta och roliga uppgifter för eleverna. Hon hjälper sina elever att hitta lugnet och dämpar deras oro för att inte lyckas. Hon är glad och lyser upp skoldagarna oavsett egna bekymmer. Cornelia har alltid ett leende på läpparna och hennes omtänksamma personlighet visar hur mycket hon bryr sig om sina elever. Detta gör Cornelia till årets bästa lärare och är en värdig mottagare av Göteborgs Byggmästares stipendium.

Hälsning från föreningsstämman

Drömmen vi hade förra året om att få välkomna föreningens medlemmar fysiskt, blev onsdagen den 27 april verklig. Det var inte bara monumentärt för att vi alla igen fick ses på riktigt igen, utan också för att Byggarnas Hus klätt om helt i ny skrud efter årets förädling.

Stephan Woodbridge, föreningens ordförande, och Gabriella Lörnbo, vd, hälsar välkommen och öppnar årets föreningsstämma.

Efter två med digitala stämmor inleddes eftermiddagen självklart med kramar, glada återseenden och hjärtliga skratt. Alla begav sig sedan in till den nyligen omgjorda kurslokalen för att inleda kvällens föreningsstämma. Det var med ett brett leende som ordförande Stephan Woodbridge tog ton för stämmans öppnande. I samband med öppnandet presenterade han sig själv och Göteborgs Byggmästareförenings nya VD sen snart ett år tillbaka, Gabriella Lörnbo, vars stämmodebut det här var.

De började med att presentera kvällens agenda som löd enligt följande; föreningsstämman, följt av mingel i salongerna, för att sedan komma tillbaka ner för utdelningen av stipendiet Byggmästaren, kvällens höjdpunkt, för att till sist avnjuta en trerätters middag signerad Jungman Jansson.

Stämmans andra punkt, val av ordförande och sekreterare, blev utan invändningar Stephan respektive Gabriella. Sekreterare Gabriella fortsatte sedan enligt sed med uppropet av de medlemmar som anmält sig och som medverkade på plats. Det var en mycket exalterad skara, som många gånger inte iddes vänta på hela sina namn att bli uppropade, innan de svarade att de var på plats.

Stämmans deltagare, bland andra föreningens före detta vd Anders Olovsson samt mötets ena justerare Ralf Hansson vid det främre bordet till vänster i bild.

Gällande frågan om vilka som skulle utses till justeringsmän, tillika rösträknare, så valdes Christina Lööf och Ralf Hansson enligt Gabriellas nominering. Den följdes av frågan om inbjudans utskick hade skett i behörig ordning enligt stadgarna, och svaret var att det hade den, både digitalt, men även per post.

Vidare berättade Gabriella om de aktiviteter som pågått under verksamhetsåret. Hon pratade om sitt tillträde den 16 augusti, i samband med tidigare VD Christina Lööfs avtackning, och hur skönt det var att vara tillbaka i huset efter ett uppehåll. Tidigare satt hon på vinden för hyresgästen BUC. Hon mindes att hon vid den tidpunkten nämnt vilket spännande arbete Christina har och att hon drömde om att ha det för egen del. Tänk vad man kan åstadkomma med lite manifestation. Självklart nämndes förädlingen som pågått under året och aktiekommitténs arbete. Det räknades upp att vi haft ett fantastiskt aktieår med fin utveckling. Vidare nämndes det att husets alla hyresgäster, med undantag från Maskinentreprenörerna som ska flytta vidare till nybyggda Platinan nere vid Lilla Bommen inom kort, är kvar i Byggarnas Hus. Medlemsaktiviteterna har under året såklart påverkats av Covid som så mycket annat, men vi har lyckats med bland annat ett mycket intressant studiebesök till City Gate som skrivits om på hemsidan. Ett besök som verkligen satte intentionen att årets framtida besök ska nå nya höga höjder.

När det kom till resultat och balansräkningen för föreningen är det intressant att nämna att hjälpkassan kunnat bidra med en utdelning på 20 000 kronor till 4 sökande, och Sven Steens understödsfond delat ut 499 880 kronor till olika sökande. Resultatet från revisorerna lästes upp av Bengt Kron, som redovisat i 10 års tid, med slutsatserna att allt skett enligt lag, rätt och riktigt. Och med det fastställdes resultatet och balansräkningen.

Gällande nästa punkt, frågan om ansvarsfrihet för vår styrelse, blev det ett rungande ja från alla närvarande. Ett blygsamt roat tack kom från vår ordförande som snabbt lotsade oss vidare till nästa punkt på agendan.

Det var sedan dags för val av styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen. Det blev omval av Glen Svensson och nyval av Ingela Björndahl, Lotta Cvach och Peter Boström som ordinarie ledamöter på två år, ihop med Paula Wirdheim som valdes förra året. För suppleanter blev det omval av Sharoz Sahaba och nyval av Ann Svensson, Marcus Håkansson och Patrik Törnqvist på två år. Som ordförande omvaldes Stephan Woodbridge, och som vice ordförande Jonas Steen, med förnyat förtroende.

Till revisor valdes Bengt Kron att fortsätta sitt fantastiska arbete med sin personliga suppleant Åsa Örnfelt. Till interna revisorer valdes Carina Edblad och Dag Bergäng och som intern revisorssuppleant omvaldes Martin Ekström. Samtliga val gjordes i enlighet med valberedningens förslag.

Christer Wannheden lade fram förslag om skylt på muren utanför Byggarnas Hus.

Till valnämnden valdes återigen Mats Johansson som sammankallande, ihop med Anders Larsson och Kjell Fröjdendahl. Suppleanter blev Tommy Ivarsson, Stefan Lindvert och Stephan Woodbridge.

Sedan kom punkten med tid för övriga frågor och yttranden, där den personliga medlemmen Christer Wannheden passionerat uttryckte att det var mer än väl tid för Byggarnas Hus att få sin egen namnskylt uppsatt på muren. Stephan tackade för förslaget och informerade om att det här är något som ligger med i vår framtidsplanering för husets förädling, och om man får uttrycka det så kraftigt, i planeringen för husets självförverkligande. I samband med det påminde Gabriella om att nu när huset är mer användarvänligt, så tar vi mer än gärna emot konferens- och mötesbokningar från medlemmar som vill tillbringa en dag eller två i huset med sitt arbete eller sina kollegor.

Avtackning av styrelseledamöterna Bertil Nilsson, Thomas Gustafsson och Anders Berne.

Stämman avslutades med en avtackning för Bertil Nilsson som avgående i valnämnden och de avgående styrelseledamöterna Anders Berne, Jonas Öberg och Thomas Gustafsson som uppnått 6 år i styrelsen vilket är den maximala perioden. Förutom med en blomma så tackades de av med en present i form av en tavla skapad för Göteborgs 400 års jubileum, en passande present då Göteborg fyllde 400 år samma år som de avgick. De önskade styrelsen all lycka framöver och hade inte själva haft något emot om stadgarna ändrades så att de hade kunnat vara med ett litet tag till.

Mingel med stipendiaterna Rebecka Strutz och Maja Sjöstedt till vänster samt föreningens tidigare vd Christina Lööf till höger.

Det var en glad skara som vid stämmans avslut begav sig upp till salongerna på lite mingel i väntan på stipendieutdelningen. Renovering, ommålning och ommöblering blev lovordad av alla som satte sin fot i lokalerna. Ett tacksamhetens ord skänkes här till alla underbara byggare av Byggarnas Hus. Efter lite bubbel och lite babbel begav vi oss sedan ner igen, det var dags för stipendieutdelning och middag.

Text: Emelie Ljungberg
Foto: Anders Nicander