En afton full av förväntningar …

Publicerat den 25 april 2017

Årsstämma under ledning av ordförande Stephan Woodbridge och vd Christina Lööf.

Det låg något laddat i rummet vid Ekmansgatan 1 när Göteborgs Byggmästareförenings medlemmar samlades till årsstämma den 20 april 2017. I taket var det högt, men väggarna var nära att bågna, ty det tycktes vara betydligt fler besökare än vanligt och nästan alla gav ett intryck av att de hade stora förhoppningar på kvällen, vilket säkerligen också infriades.

Bland de förväntansfulla kan nämnas Ralf Hanson och Elinore Hallman, vilka också ses på bilden nedan. En organisation med 124 år på nacken rubbar man kanske inte så lätt och eventuellt skulle en obekant främling misstänka att ett och annat går på rutin i denna organisation – men så är inte fallet.

Ordförande Stephan Woodbridge och vd Christina Lööf hade förberett sig minutiöst inför kvällens övningar i syfte att mötet skulle vara intressant, effektivt och familjärt – utan att ge avkall på ordning och reda. De lyckades också hantera alla de förväntningar som fanns och det var alltså många.

Ordförande själv hade stora personliga förväntningar, vilket han avslöjade först i samband med middagen – så de drömmarna avslöjar vi inte riktigt ännu – det finns med andra ord anledning att fortsätta följa denna text ännu en stund.

VD hade bland annat förhoppningar på den närande och den tärande kommittén, det vill säga Aktiekommittén som förvaltar och förädlar respektive Stipendiekommittén som fördelar och föryngrar – båda oerhört viktiga för Byggmästareföreningens verksamhet.

De valda justeringspersonerna, tillika rösträknarna, Hans Kjellberg och Tomas Saxborn, hade förhoppningar på att det inte skulle bli några voteringar, vilket det inte heller blev.

Den sittande styrelsen hade förhoppningar på revisorerna, så till vida att de önskade att den auktoriserade revisorn Bengt Kron skulle säga att, ”Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret”, vilket han också gjorde.

De flesta i styrelsen hade kanske också förhoppningar på omval – i vilket fall som helst hade de meddelat att de alla ställde upp på nytt, förutom Therese Kilenstam som uppnått regelverkets maximala antal styrelseår.

Nyvald suppleant – Malin Rondahl, Mark & Energibyggarna i Göteborg.

In i styrelsen, som nyvald suppleant, kom nu Malin Rondahl från Mark & Energibyggarna i Göteborg. Hennes förhoppningar var att styrelsearbetet skulle bli lika intressant och trevligt som valberedningen hade lovat henne.

Valberedningen, med Tomas Saxborn som sammankallande, omvaldes i sin helhet, med undantag för Thomas Sjögren som avböjt omval.

Ja, kära läsare, årsmötet var helt odramatiskt och i väntan på stipendieregn blev det bubbel i strupen …

Stipendieutdelningen tillhör alltid årsmötets höjdpunkt. Unga, friska och hungriga flickor och pojkar som fortfarande har kraft och önskan om att förändra och förbättra kan genom ett gott och ambitiöst examensarbete förstärka sin kassa samt exponera sina tankar för en kunnig publik. Inför de ungas entré plockade/lockade Stephan Woodbridge fram stipendiekommittén för ett litet informativt och spontant samtal kring kommitténs arbete. Några av kommitténs ledamöter kunde tyvärr inte närvara, men det kunde, från vänster, Christina Lööf, Bert Luvö, Torsten Fribert, Lennart Apleberger samt Thomas Sjögren.

Christina Lööf, Bert Luvö, Torsten Fribert, Lennart Apleberger samt Thomas Sjögren.

Det framkom med all önskvärd tydlighet att kommittén, trots denna unika samling av kompetens och erfarenhet, var oerhört imponerad av de ungas arbete. Låt oss återge några ord ur det som framfördes; ”Fascinerande att få ta del av ungdomars tankar”, ”Håller bättre kvalitet nu för tiden”, Dagens ungdom har nya infallsvinklar mot de vi hade” samt, kanske sagt med en viss ödmjuk avund, ”En helt ny teknik”.

Stipendiaterna Jakob Melby, Andreas Larsson, Mathilda Larsson och Henrik Mayor.

Sedan var det dags för stipendieregnet. Tyvärr saknades en del av stipendiemottagarna, men vi kommer inom kort att återkomma med ytterligare information kring uppsatserna på föreningens hemsida. Några var i alla fall på plats för att belönas med diplom och blomster. På bilden ser vi från vänster Jakob Melby, Andreas Larsson, Mathilda Larsson och Henrik Mayor. De två sistnämnda fick också chansen att presentera sitt examensarbete kring användandet av träsandwichbjälklag vid höga laster med titeln ”Innovative timber floor. Development of a timber sandwich structure”.

Alla dessa studenter, både närvarande och de som hade förhinder, hade självfallet också förhoppningar – om en ljus framtid i en spännande bransch.

En del av mötesdeltagarna hade också hunnit bli lite hungriga och sugna på något riktigt, riktigt gott – en önskan som infriades på bästa möjliga sätt. Förrätten var utsökt, varmrätten var underbar och efterrätten var ett konstverk …

Rikard Hagen, från Chalmers, var lyrisk i sitt tacktal till kvällens värdar och han fick självfallet bifall från alla i församlingen.

Hur var det då med Stephan Woodbridges personliga förväntningar? Jo, i sitt varma och trevliga middagstal förklarade han att han ser väldigt ljust på byggbranschens framtid och att han haft förhoppningar på att hans fyra söner skulle läsa till ingenjörer och därefter ansluta sig till trupperna – resultatet blev 25 % - en av sönerna har hittills lyssnat på sin far, de andra sökte andra vägar, men allt är kanske inte hugget i sten …

För den som tycker att sällskapet i Byggmästareföreningen var trevligt kan exempelvis rekommenderas en tur med ångaren Bohuslän den 30 maj och/eller en studieresa den 21-22 september till Bomässan i Linköping.

Lars O. Carlsson
Foto: Stefan Hollertz