Det gångna året

Välkommen att ta del av Byggmästareföreningens verksamhetsdokument.

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamheten 2023 med medlemsaktiviteter, stipendiater, förvaltning av föreningens tillgångar, medlemsförteckning med mera.

Läs verksamhetsberättelsen (pdf)

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamheten 2022 med medlemsaktiviteter, stipendiater, förvaltning av föreningens tillgångar, medlemsförteckning med mera.

Läs verksamhetsberättelsen (pdf)

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamheten 2021 med medlemsaktiviteter, stipendiater, förvaltning av föreningens tillgångar, medlemsförteckning med mera.

Läs verksamhetsberättelsen (pdf)

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamheten 2020 med medlemsaktiviteter, stipendiater, förvaltning av föreningens tillgångar, medlemsförteckning med mera.

Läs verksamhetsberättelsen (pdf)

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamheten 2019 med studiebesök, seminarier och andra medlemsaktiviteter, stipendiater, förvaltning av föreningens tillgångar, medlemsförteckning med mera.

Läs verksamhetsberättelsen (pdf)

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamheten 2018 med medlemsaktiviteter, föreningens 125-årsfirande med jubileumsmiddag, stipendiater, förvaltning av föreningens tillgångar, medlemsförteckning med mera.

Läs verksamhetsberättelsen (pdf)

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamheten 2017 med medlemsaktiviteter, information om föreningens 125-årsfirande, stipendiater, förvaltning av föreningens tillgångar, medlemsförteckning med mera.

Läs verksamhetsberättelsen (pdf)

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamheten 2016 med rapport från föreningens medlemsaktiviteter, aktiviteter för att stärka branschens attraktionskraft, föreningens tillgångar, medlemsregister samt föreningens årsredovisning.

Läs verksamhetsberättelsen (pdf)

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamheten 2015 med rapport från föreningens nätverksträffar för erfarenhetsutbyte, aktiviteter för att stärka branschens attraktionskraft, ekonomisk redovisning och medlemsregister.

Läs verksamhetsberättelsen (pdf)

Verksamhetsberättelse 2014

Ännu ett år läggs till handlingarna. Ett år av möten, diskussioner, tankar, intryck och nya förutsättningar. Tiderna förändras ständigt och det är viktigt att vi som människor är observanta för dessa omkast och att vi som förening kan bistå våra medlemmar att navigera klokt och rätt in i en oviss och okänd framtid.

Läs verksamhetsberättelsen (pdf)

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamheten under 2013 med verksamhetsberättelse för Göteborgs Byggmästareförening, medlemsförteckning, information om Chalmers managementutbildning, yrkeshögskolans utbildning för byggledare med mera.

Läs verksamhetsberättelsen (pdf)