Byggmästareföreningens stipendier

Göteborgs Byggmästareförening har sedan många år och med betydande belopp främjat olika branschutbildningar. Bygglärlings- och teknikerutbildning vid Lindholmens Kunskapscentrum, civilingenjörsutbildningen vid Chalmers, byggingenjörsutbildningen vid Chalmers Lindholmen och Borås Högskola, samt civilekonomutbildningen vid Handelshögskolan. Därtill administrerar föreningen tre olika stipendier för studerande – Byggmästaren, Teknikerstipendiet och Yrkesstipendiet.