Göteborgs Byggmästareförening 125 år

När Göteborgs Byggmästareförening bildades 1893 var det främst av två unika anledningar;
som förhandlingspart till den mer och mer aktiva fackföreningsrörelsen samt för att påverka kommunens utbud av byggbar mark. Frågor som fortfarande är högst aktuella för våra medlemmar!

På ett sammanträde den 1 november 1893 antogs föreningens stadgar av de 27 första medlemmarna i föreningen och snart har 125 händelserika år passerat. År 1943, mitt under brinnande krig, firade föreningen sitt 50-årsjubileum genom att bjuda in till en jubileumsmiddag samt ge ut en minnesbok. Så skedde även 1993 vid 100-årsjubileet.

Dagens GBF vill fullfölja traditionen, dock anpassat till vår egen tid, varför vi regelbundet under 2018 kommer att presentera historiska vingslag på vår hemsida och kanske stoppar det inte med det …

Våra ordföranden
Så byggdes Göteborg