Göteborgs Byggmästareförenings historia

Vi har mycket att lära av vår historia. Det är våra tidigare ansträngningar och prövningar som fört oss dit vi nu är, därför är det aldrig fel att även titta bakåt i tiden. Detta synsätt gäller naturligtvis också för en organisation som grundades redan 1893 och som därmed hunnit samla på sig, direkt eller indirekt, unika minnen, stora kunskaper och rika erfarenheter.

Några av dessa minnen och milstolpar har vi samlat på i strukturerat sätt så som exempelvis Så byggdes Göteborg och Våra ordföranden, medan andra minnen kan vara av en extraordinär betydelse som vårt stora jubileumsfirande 2018 under rubriken Göteborgs Byggmästareförening 125 år eller som kåserande axplock som vi samlar under Nostalgiska återblickar.