Kommande aktiviteter

Föreningsstämma 2020

Föreningsstämma · 2020-04-16

Välkommen att delta i föreningens årsstämma den 16 april kl 17. Stämman kommer att genomföras via dator eller telefon och med endast ett fåtal deltagare på plats på Ekmansgatan.

Med tanke på den mycket speciella situationen som just nu råder i vårt samhälle med anledning av Corona-viruset kommer vi att senarelägga stipendieutdelning och efterföljande middag till efter sommaren.

 

Mer information och anmälan