Ansökan om medlemskap i Göteborgs byggmästareförening

Välkommen att anmäla intresse för medlemskap i Göteborgs Byggmästareförening. Medlemsavgiften för företag är  2000:-/år. Personlig medlem ansöker om medlemskap via e-post till info@gbgbf.se.