Yrkesstipendiet

Stipendium till yrkeselever inom byggutbildningen vid Byggtekniskt Centrum på Lindholmen.

Ansökan

De som vill ansöka om Yrkesstipendiet hänvisas till rektorsexpeditionen vid Bräckegymnasiet.

Statuter

§ 1

Stiftelsen grundar sig på en donation från Göteborgs Byggmästareförening. Fondens grunddonation uppgår till 50 000 kronor.

§ 2

Stiftelsen förvaltas av Göteborgs kommunstyrelse.

§ 3

Beslut om utdelning fattas av skolledningen i samråd med en representant från Göteborgs Byggmästareförening.

§ 4

Stiftelsens ändamål är att årligen dela ut ett stipendium till den mest förtjänstfulla yrkeseleven inom bygg. Stipendiet kan även komma i fråga till flera.

§ 5

Av den årliga avkastningen skall 1/10 läggas till kapitalet.

§ 6

Stiftelsen kan även omfatta sådana donationer med samma eller liknande ändamål som kan komma att göras till Utbildningsnämnden.

§ 7

Ändring i dessa stadgar, som ej kräver permutationsbeslut, kan göras på förslag av eller efter hörande av Utbildningsnämnden.

Historik och bakgrund

Utdrag ur tjänstutlåtande till grund för instiftandet av Yrkesstipendiet i samråd med Utbildningsnämnden i Göteborg:

I samband med Bräckegymnasiet inflyttning till de nya lokalerna i Byggtekniskt Centrum på Lindholmen erhöll skolan en donation från Göteborgs Byggmästareförening. Grunddonationen uppgår till 50 000 kronor.

Utbildningsförvaltningen har i samråd med Byggmästareföreningen upprättat förslag till stadgar för "Göteborgs Byggmäsatreförenings Stiftelse för yrkeselever inom bygg". Enligt stadgarna är stiftelsens ändamål att årligen dela ut ett eller flera stipendier till förtjänstfulla yrkeselever inom byggutbildningen.

Bräckegymnasiet har skriftligen meddelat att skolan med tacksamhet tar emot de erhållna medlen till stiftelsefonden och avser att följa donatorns vilja vad gäller ändamålet och utdelningar.

Förslag till beslut i utbildningsnämnden:

 • Med tacksamhet mottages donation på 50 000 kronor från Göteborgs Byggmäsaterförening.
 • Göteborgs Byggmästareförenings Stiftelse för yrkeselever inrättas.
 • Ovanstående beslut anmäles till kommunfullmäktige enligt fullmäktigesbeslut 1904:15.

Stipendiater 2023

 • Benjamin Astaneh
 • Elsa Jäderström
 • Fabian Werdin

Stipendiater 2022

 • Linnéa Claesson Fransson
 • Matias Persson
 • Melker Samuelsson

Stipendiater 2021

 • Fawad Hamidi
 • Emil Olofsson
 • Erik Anshelm

Stipendiater 2020

 • Sami Azadi
 • Carl Karlsson Högberg
 • Carl-Oskar Bloom

Stipendiater 2019

 • Linus Rosenberg
 • Emil Hermansson
 • Joel Utbult

Stipendiater 2018

 • Gustaf Strandberg
 • Fredrik Nyberg Sigestrand
 • Johanna Galvez

Stipendiater 2017

 • Johanna Lundberg
 • Alexander Oldenqvist
 • Pontus Magnusson

Stipendiater 2016

 • Emil Sjölund
 • Johan Larsson
 • Andreas Berntsson

Stipendiater 2015

 • Isak Johnsson
 • Amar Talic
 • Patric Börjesson Pippola

Stipendiater 2014

 • Niclas Olofsson
 • Pontus Fagberg
 • Rasmus Karlsson Julin

Stipendiater 2013

 • Johan Crona
 • Daniel Carlberg
 • Albin Lundgren

Stipendiater 2012

 • Max Kellerth
 • Satu Puranen
 • Sebastian Svensson

Stipendiater 2011

 • Marcus Räihä
 • Linda Flodin
 • Erik Koldemar

Stipendiater 2010

 • Mikael Andersson
 • Erik Olausson
 • Tommy Hillberg

Stipendiater 2009

 • Tommy Andersson
 • Marcus Axelsson
 • Emelie Regell

Stipendiater 2008

 • Eddie Pärmsten
 • Simon Samuelsson
 • Mattias Bergh