Föreningens styrelse

Styrelsens för Göteborgs Byggmästareförening består av representanter från medlemsföretagen samt Byggmästareföreningens vd som är adjungerad.