Stipendiet Byggmästaren

Göteborgs Byggmästareförening avsätter årligen 100 000 kronor till stipendiet Byggmästaren i avsikt att befrämja byggmästeriyrket. Stipendium kan sökas av studenter som valt att utföra examensarbete eller motsvarande prestation inom ämnesområdet byggmästeri. Se vidare under Statuter nedan.

Stipendiekommittén

 • Gabriella Lörnbo, GBF
 • Helena Tellberg, GBF
 • Hamid Movaffaghi, Högskolan i Borås
 • Joosef Leppänen, Chalmers
 • Mattias Klintbäck, GBF

Ansökan

Ansökan inlämnas till Göteborgs Byggmästareförening senast den siste februari året efter det att uppsatsen godkänts. Kopia på examensarbetet mailas till info@gbgbf.se.

Statuter

Berättigade att söka stipendiet skall vara studenter på Chalmers Tekniska Högskola, V-, A-, AE-, AT- och I-linjerna på Chalmers Masters- och Högskoleingenjörsutbildningar, på Chalmers BI Lindholmen, på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och Högskolan i Borås.

Stipendium kan sökas av studenter som valt att utföra examensarbete eller motsvarande prestation inom ämnesområdet byggmästeri ( = teknik, design, miljö, ekonomi, organisation, juridik etc. med inriktning mot byggprocessen). Beloppet fastställes individuellt och skall utgå med högst SEK 25.000:- per stipendium. Antalet stipendiater kan variera.

Ansökan inlämnas till Göteborgs Byggmästareförening vart år senast den 28 februari och skall innehålla examensarbete som godkänts av resp. institution under föregående år.

Stipendiaterna utses av en kommitté bestående av representanter för Göteborgs Byggmästareförening och av respektive dekanus. Beslut om stipendium baseras på utfört och av skolan godkänt projektarbete.

De av stipendiekommittén utsedda stipendiaterna presenteras på föreningens årsmöte under april månad. Det uppdrages åt den stipendiat, som härtill nomineras, att i samband med årsmötet redovisa sitt projekt.

 

Stipendiater 2024

Stipendiater 2024 från bakre raden frånvänster: Ha Vu,  Johanna Nyvall, Kenny Johansson, William Pelttari, Victor Nordin,  Rasmus Lundin , Ella Blomquist, Robin Fox,  Anja Gustavsson och Hugo Malmqvist.  Främre raden från vänster: Gabriella Lörnbo, Anton Persson, Jacob Tauson, Frida Johansson, Alicia Halling och Stephan Woodbridge.

Managerial guidelines for microgrids in an urban context,demonstration at Karlastaden
Anton Persson och Jacob Tauson
Ta del av examensarbetet

Cirkulär masshantering, en fallstudie över hur masshantering organiseras i Kungsbacka kommun
Kenny Johansson och William Pelttari
Ta del av examensarbetet

The Power of Procurement – How Requirements of Reuse can Accelerate Circular Construction in Sweden
Alicia Halling och Frida Johansson
Ta del av examensarbetet

World's Best Campus When It Rains – A development proposition of a part of the Chalmers area
Ella Blomquist, Robin Fox, Anja Gustavsson, Hugo Malmqvist, Johanna Nyvall och Ha Vu
Ta del av examensarbetet

Användning av klimatförbättrad betong i förspända balkar – Analys av härdningstid, hållfasthets­utveckling och tidpunkt för avspänning
Rasmus Lundin och Victor Nordin
Ta del av examensarbetet

 

Stipendiater 2023

Stipendiater 2023 från bakre raden frånvänster: Amanda Bergström, Frida Kjellen, Stephan Woodbridge och Gabriella Lörnbo Elin Nilsson Institoris, och Nikolina Bolvede. Främre raden från vänster: Erik Andreasson, Elin Arvidsson, Elin Johansson Stagnebo och Shakrin Ahmed.

Optimering av produktivitet och klimatpåverkan i komplexa tunnelprojekt
Amanda Bergström och Elin Nilsson Institoris
Ta del av examensarbetet

Keeping up with the environment
Erik Andreasson och Nikolina Bolvede
Ta del av examensarbetet

Klimatdeklaration i praktiken
Frida Kjellen
Ta del av examensarbetet

BIM implementation within infrastucture projects
Shakrin Ahmed
Ta del av examensarbetet

Återbruk för ett socialt hållbart byggande
Elin Johansson Stagnebo & Elin Arvidsson
Ta del av examensarbetet

Stipendiater 2022

Stipendiater 2022 från bakre raden frånvänster: Ali Reza Heravi, Stephan Woodbridge och Gabriella Lörnbo. Främre raden från vänster: Maja Sjöstedt, Rebecka Strutz, Joline Kraemer, Antin Trogen, Frida Fischer, Anton Avest och Fredrik Bergfeldt. På bilden saknas Emma Wahlfridsson och Sofie Hammer.

Using a sustainable business model for implementing a PED concept in terms of balancing excess heat on a district level
Anton Avest och Emma Wahlfridsson
Ta del av examensarbetet

Clashing institutional logics and it's consequences for communication
Fredrik Bergfeldt och Frida Fischer
Ta del av examensarbetet

Förbättra processen i att ställa miljökrav i stadsutvecklingsprojekt
Maja Sjöstedt och Rebecka Strutz
Ta del av examensarbetet

Materialspill i byggproduktionen
Ali Reza Heravi och Antin Trogen
Ta del av examensarbetet

Developer driven detailed development plans
Sofie Hammer och Joline Kraemer
Ta del av examensarbetet

Stipendiater 2021

Då smittspridningen är fortsatt hög kommer redovisning av examensarbeten och utdelning av diplom att ske vid ett tillfälle som meddelas senare. Nedanstående examensarbeten är utsedda av stipendiekommittén som stipendiater 2021.

Inclusion of logistical regulations in land allocation agreements
Olle Cederholm och Wilhelm Heiroth
Ta del av examensarbetet

Vilka faktorer gör att en offentlig plats uppfattas som trygg, tillgänglig och attraktiv?
Alicia Carlsson och Karin Hammarqvist
Ta del av examensarbetet

BoStad 2021: Utmaningen med samverkan
Oskar Lindqvist och Tobias Larsson
Ta del av examensarbetet

Informationsflödets betydelse och struktur i projekteringsskedet
Jennifer Hallgren
Ta del av examensarbetet

Increasing implementation of digital tools on the construction site
Alexander Zimmerman och Rasmus Pettersson
Ta del av examensarbetet

Stipendiater 2020

Två av de vinnande grupperna – Nikolina Sekulic och Naska Abbassi samt Fredrik Mattsson och Markus Andreasson.

Byggarbetsplatsens säkerhetskultur och dess inverkan på arbetsmiljön
Olle Malm
Ta del av examensarbetet

Implementing Virtual Design and Construction – Challenges of moving towards integrated working methods in the construction phase
Naska Abbassi och Nikolina Sekulic
Ta del av examensarbetet

Kvinnliga arbetsledare – en studie om byggbranschens behov av att bli mer jämställd
Frida Finnander och Sandra Johansson
Ta del av examensarbetet

Value Creation Through Digitalization in Real Estate
Markus Andreasson och Fredrik Mattsson
Ta del av examensarbetet

Bygglogistik i projektprocessen – en studie av Skanska Väg och Anläggnings arbetssätt
Emil Lisjö och Oskar Wänehag
Ta del av examensarbetet

Stipendiater 2019

Stipendiater 2019 från vänster: Assar Sjöblom, Tor Sjöblom, Hanna Johansson, Jennifer Eriksson, Lisa Sandahl, Edwina C. Molina, Linnea Sernemyr, Alexander Nolin samt Mattias Olsson. På bilden saknas Klara Daley. (Foto: Ola Dyrhill)

Implementering av digitala hjälpmedel i byggproduktionen
Lisa Sandahl och Linnea Sernemyr
Ta del av examensarbetet

Samverkan i större anläggningsprojekt. Relationen mellan beställare och entreprenör
Klara Daley och Mattias Olsson
Ta del av examensarbetet

Möjligheter och utmaningar för industriellt byggande i en förtätad stadsmiljö
Assar Sjöblom och Tor Sjöblom
Ta del av examensarbetet

Arbetsledare – en oattraktiv roll? En studie om bristen på kvinnliga arbetsledare i byggbranschen
Hanna Johansson och Jennifer Eriksson
Ta del av examensarbetet

Digitalisering av tillbudsrapportering på byggarbetsplats – hur arbetsmiljöarbetet kan förbättras
Alexander Nolin och Edwina C. Molina
Ta del av examensarbetet

Stipendiater 2018

Stipendiater 2018 från vänster: Ida Röstlund, Max Hallgren, Josefin Andersson, Sofia Wahllöf, Sara Blomkvist, Rikard Landegren Hagen samt Filip Häggblad. På bilden saknas Charlotta Dahlberg.

Punkthus i bullerutsatta områden
Josefin Andersson och Sofia Wahllöf
Ta del av examensarbetet

Psychological Distress in the Swedish Construction Industry
Sara Blomkvist och Rikard Landegren Hagen
Ta del av examensarbetet

Commercial Building Energy Performance
Charlotta Dahlberg
Ta del av examensarbetet

Form Follows Material – Design with local resources
Ida Röstlund
Ta del av examensarbetet

ECI & BIM: A Multiple Case Study in the Swedish Context
Max Hallgren och Filip Häggblad
Ta del av examensarbetet

Stipendiater 2017

Stipendiater 2017 från vänster: Jakob Melby, Andréas Larsson, Mathilda Larsson och Henrik Mayor. På bilden saknas Gustaf Magnusson, Linda Sandström, Pia Ållenberg, Simon Hansson och Filip Johnsson.

Transport av överskottsmassor för återställning
Gustaf Magnusson och Jakob Melby
Ta del av examensarbetet

Collaboration between subsidiaries within the construction industry
Linda Sandström och Pia Ållenberg
Ta del av examensarbetet

Innovative timber floor - Development of a timber sandwich structure
Mathilda Larsson och Henrik Mayor
Ta del av examensarbetet

Arbetsmiljö och säkerhet – utstationerade arbetstagare på byggarbetsplatsen
Andréas Larsson
Ta del av examensarbetet

Optimering av Virtual Design and Construction
Simon Hansson och Filip Johnsson
Ta del av examensarbetet

Stipendiater 2016

Stipendiater 2016 från vänster: Anna Arvidsson, Anna Risell, Peter Selberg, Markus Bohm Öhlund, Simon Larsson, Niklas Hedberg och Marcus Hansson. På bilden saknas Hanna Larsson och Hanna Stawbom.
Stipendiater 2016 från vänster: Anna Arvidsson, Anna Risell, Peter Selberg, Markus Bohm Öhlund, Simon Larsson, Niklas Hedberg och Marcus Hansson. På bilden saknas Hanna Larsson och Hanna Stawbom.

Construction logistics from a subcontrator perspective
Marcus Hansson och Niklas Hedberg
Ta del av examensarbetet

Systematisk erfarenhetsåterföring
Simon Larssons och Markus Bohm Öhlund
Ta del av examensarbetet

Kommunikation mellan platsledning och yrkesarbetare i byggproduktion
Hanna Larssons och Hanna Stawbom
Ta del av examensarbetet

Rosenlundspassagen – för Göteborgs omställning till en hållbar stad
Anna Risell och Peter Selberg
Ta del av examensarbetet

Beyone a barrier - hur en högvattenbarriär i Göteborg kan ge fler värden till staden än att enbart mota bort ett klimathot
Anna Arvidsson
Ta del av examensarbetet

Stipendiater 2015

Stipendiater 2015 från vänster: Awilla Posay, Niclas Franzén, Patrik Thorsson, Tomas Thunman, Tobias Gustafsson, Patrik Magnusson och Andrea Nyberg. På bilden saknas Martin Pettersson, Anna Esbjörnsson och James Ford.
Stipendiater 2015 från vänster: Awilla Posay, Niclas Franzén, Patrik Thorsson, Tomas Thunman, Tobias Gustafsson, Patrik Magnusson och Andrea Nyberg. På bilden saknas Martin Pettersson, Anna Esbjörnsson och James Ford.

Urban Timber
Anna Esbjörnsson, James Ford, Patrik Magnusson
Ta del av examensarbetet

Ungdomsbostäder
Niclas Franzén och Awilla Posay
Ta del av examensarbetet

Är det klart snart?
Tobias Gustafsson
Ta del av examensarbetet

Bygglogistik vid förtätning av städer
Andrea Nyberg och Tomas Thunman
Ta del av examensarbetet

FE-modelling of Textile Reinforced Concrete Façade Elements
Martin Pettersson och Patrik Thorsson
Ta del av examensarbetet

Stipendiater 2014

 • Linn Sundqwist
 • Sofia Kjellberg
 • Sandra Berg
 • Sandra Persson
 • Tedh Adelbäck
 • Niclas Johansson
 • Niklas Jakobsen
 • Andreas Jurkiewicz
 • Erik Sundbom
 • Patrik Ekström
 • Gaberiell Envall
 • Linda Ganehed
 • Amanda Otter

Stipendiater 2013

 • Magnus Heier
 • Magnus Österbring
 • Fabian Norin
 • Olle Wiklund
 • Malin Johansson
 • Linnéa Gustafsson
 • Jonas Tjäder
 • Johan Zetterholm
 • Daniel Moritz
 • Emma Pettersson
 • Erica Henrysson

Stipendiater 2012

 • Åsa Landström
 • Ann-Sofie Östlund
 • Anna Andersson
 • Björn Strandberg
 • Gustav Andersson
 • Rikard Rolandsson
 • Axel Berge
 • Adam Lindström
 • Robert Lorentzson
 • Marie Holmdahl

Stipendiater 2011

 • Emma Eliasson
 • Jenni Nilsson
 • Malin Ärlebäck
 • Hannes Persson
 • Daniel Sigström
 • Ellinor Edvardsson
 • Tobias Renström
 • Lisa Darvik
 • Julia Larsson
 • Krister Persson

Stipendiater 2010

 • August Orrling
 • Christoffer Blom
 • Johan Thyni
 • David Fall
 • Thomas Pettersson
 • Sofia Nyberg
 • Emilia Wahlberg

Stipendiater 2009

 • Nina Jacobsson
 • Karin Eriksson
 • Jennie Fossum
 • Lena Sylwan
 • Bojan Bosjnak
 • Sebastian Lewandowski
 • Linda Martinsson

Stipendiater 2008

 • Erik Jürisoo
 • Robert Drotz
 • Tina Lindblom
 • Henrik Björklund
 • Anna-Klara Jonsson
 • Caroline Ahrnens
 • Emma Borglund
 • Andreas Schepis