Byggmästareföreningens fonder

Göteborgs Byggmästareförening verkar som förvaltare av Hjälpkassa, en fond för behövande som tidigare har varit anställda i medlemsföretagen, samt stiftelsen Sven Steens understödsfond.