Vaktavlösning vid GBFs årsstämma …

Publicerat den 21 april 2016

Christina Lööf och Sven Steen

Göteborgs Byggmästareförenings välbesökta årsstämma bjöd på både förnyelse och tradition. Därefter följde programenligt utdelningen av stipendiet Byggmästaren till välförtjänta ungdomar och kvällen avslutades med en välsmakande middag i glada vänners och kollegers sällskap.

Det var nog en något anspänd Sven Steen som lite extra kraftfullt och bestämt slog ordförandeklubban i bordet för att inleda årets stämma. Jo, bordet höll för slaget – och Sven höll, som vanligt, mötesförhandlingarna på en säker och trivsam nivå.

Den eventuella anspänningen berodde på att Sven Steen, på egen begäran, efter över trettio år i styrelsen, hade tagit ett beslut om att lämna ordförandeskapet. Nu förelåg alltså ett självpåtaget, men kanske smärtsamt, avsked.

Sven Steen valdes in som suppleant i styrelsen redan 1985, blev ordinarie ledamot 1991 och ordförande 1998 – alltså under det förra millenniet ... Det allmänna omdömet är dock att Sven Steen inte bara suttit i styrelsen – han har verkligen arbetat i styrelsen – och alltid för föreningens bästa.

Men innan det var dags för vaktombyte och val av ny ordförande samt ny styrelse hann Sven Steen alltså navigera de närvarande genom mötets agenda, där verksamhetsberättelsen och ekonomin var de två centrala punkterna.

I samband med den förstnämnda paragrafen vädjade vd Christina Lööf om medlemmarnas stöd och engagemang när det gäller att hitta lämpliga praktikplatser för elever vid YRGO, stadens yrkesskola. Det är viktigt att torgföra detta önskemål långt ut i medlemsorganisationerna.

Och när det gällde ekonomin, och då särskild Aktiekommitténs arbete, menade ordföranden, om än lite ödmjukt, att kommittén brukar ”slå” index. Att alla därtill hörande skatter var betalda markerade han genom att citera Benjamin Franklins uttryck kring okända lagar:

”Inget är säkert utom döden och skatter”.

Efter att revisorn Bengt Kroon avlagt sin berättelse beviljades den avgående styrelsen ansvarsfrihet, varefter en suck, eventuellt, hördes i rummet.

Valberedningen, med Tomas Saxborn i spetsen, behövde inte gå så långt för att hitta en lämplig efterträdare till Sven Steen och det var därför ett samstämmigt möte som valde Stephan Woodbridge till ny ordförande för Göteborgs Byggmästareförening. Stephan har fram till detta val varit föreningens vice ordförande. Till ny vice ordförande valdes Anders Larsson.

Göteborgs Byggmästareförening i Steenåldern

Det blev för övrigt, helt i linje med valberedningens arbete, en stor förnyelse av styrelsen. Therese Kilenstam var i och för sig vald redan tidigare och Tommy Ivarsson valdes om – men nya ledamöter blev Anders Berne, Tomas Gustafsson och Jonas Öberg – fast alla tre har fram till detta val varit suppleanter, så de är väl förtrogna med verksamheten.

Fyra nya suppleanter valdes, nämligen Jonas Steen, Paula Wirdheim, Glenn Svensson och Peter Boström.

I Jonas Steens fall handlade det om både förnyelse och tradition. Jonas är själv alltså ny suppleant, men redan när föreningen bildades, år 1893, fanns det en representant för familjen i styrelsen. Om detta var en okänd uppgift för många på mötet, så fick de närvarande nu fakta på pränt – ty GBFs present till den avgående ordföranden Sven Steen var en liten rar skrift – med fyndig titel - som övergripande beskrev familjens insatser för föreningen. Sven Steen fick det första exemplaret tillsammans med en kram av Christina Lööf och vi andra fick också var sitt exemplar – av skriften alltså …

När det gäller stipendieutdelningen kommer vi att återkomma på hemsidan med ytterligare information och när det gäller middagen kan vi summera hela tillställningen som välsmakande och trevligt, vilket med all önskvärd tydlighet syns på Stefan Hollertz bilder. De närvarande fick också möjlighet att lära känna vår nye ordförande Stephan Woodbridge lite bättre med hjälp av hans trevliga och familjära presentation.

Festlig middag i anslutning till årsstämman

Lars O. Carlsson

Hjälp till självhjälp – läs dessa rader!

Sveriges Byggindustrier, Göteborgs Byggmästareförening samt ett stort antal enskilda företag har under ett stort antal år verkat för att utöka antalet studieplatser på skolan. Ett annat önskemål har varit att få till stånd en anläggningsutbildning till YRGO Göteborg. Tack vare alla gemensamma insatser kan vi nu konstatera att vi har lyckats. Stort tack till alla inblandade!

Praktikplatser sökes

För att lyckas fullt ut med utbildningen så krävs det praktik, vilket innebär att vi nu behöver hjälp med att finna fler praktikplatser. Det har dock varit lite trögt att utöka antalet praktikmöjligheter, varför vi nu riktar detta upprop till alla som exempelvis ingår i byggbolagens ledningsgrupper. Vi vill helt enkelt att ni blir våra ”ambassadörer” i denna vädjan om fler praktikplatser, då vi vet att ni delar vår ambition om att säkra framtida kompetensförsörjning. Det är på sikt för många bolag en allvarlig överlevnadsfråga.

Det vore för skolan och framförallt för våra elever väldigt värdefullt om ni som ”ambassadörer” kunde sprida denna medvetenhet i era organisationer i allmänhet och hos praktikhandläggare och HR-representanter i synnerhet.

Det handlar om fler praktikplatser, men också om en effektivare och i vissa fall mer respektfull hantering av ansökningar, kontakter och CV. På de flesta håll fungerar det helt utmärkt, men det finns också bolag där man inte återkopplar eller ger tydliga och konkreta svar.

Totalt handlar det om cirka 60 elever per år. Eleverna vid årskurs 1 skall starta sin praktik i maj och den pågår fram till och med vecka 46. Eleverna vid årskurs 2 startar vecka 8 och slutar sista april.

Vi har fortfarande 5 elever som inte har ordnad praktikplats för perioden maj till nov 2016 – både inom anläggning och hus!

Vi behöver omgående hjälp med placering av dessa 5 elever!

Vi behöver också en förberedelse för att ta emot elever från årskurs 2 i slutet av februari 2017, samt de nya eleverna den 2 maj 2017.

Med vänlig hälsning och tack på förhand!

Gunnar Wengström
Lärare på Yrgo, högre yrkesutbildning

072-241 59 17 · gunnar.wengstrom@educ.goteborg.se

Det Nya Hovås

Längs väg 158, i höjd med Brottkärr, uppförs nu den första etappen av det Nya Hovås. Det är en genomgripande omdaning av geografin och mitt bland alla bygg- och anläggningsprojekt bryter Spektrumhusets annorlunda fasad solens eventuella ljusstrålar.  Det känns som om Nya Hovås blir mer och mer spännande för varje dag som går …

Göteborgs Byggmästareförening har en uttalad ambition att verka som visionär och positiv inspirationskälla för att stärka byggbranschens attraktivitet och byggandets utveckling. Ett av de verktyg som nyttjas för att uppnå detta är intressanta och aktuella studiebesök. Under det senaste året har föreningens medlemmar exempelvis kunnat besöka Prioritet Serneke Arena i Kviberg, AstaZeros testanläggning i Hällered samt delta på studieresa till Stockholm för att besöka Stockholms högsta bostadshus i Kista samt Nya Karolinska sjukhuset i Solna.

Den 31 mars 2016 bjöds ännu en spännande och högaktuell aktivitet – ett guidat besök i det till utformningen spektakulära Spektrumhuset. Värd för besöket var Louise Heilborn, projektledare vid Next Step Group, det relativt unga fastighetsbolag som håller i trådarna för det Nya Hovås.

Next Step Group ägs av Joakim Garfvé och Jacob Torell, två entreprenörer som kanske inte besitter någon mer omfattande erfarenhet från fastighetsbranschen, men som i stället förlitar sig på kreativitet och lyhördhet. Rutin och kompetens kring branschen har de kunnat tillföra genom att alliera sig med andra bolag. HSB var Next Step Groups första samarbetspartner, vilka självfallet bidrog med gedigen erfarenhet kring bostadsbyggande. Därefter har antalet partners utökats med företag som exempelvis Skanska och Veidekke.

I den första etappen av det Nya Hovås är det tänkt att totalt 1 300 bostäder ska uppföras, att 30 butiker ska etableras och att 900 arbetsplatser ska skapas. Inför och under uppförandet har dialog och kommunikation varit ett nyckelord och bland alla synpunkter och tankar som kommit in i dialogarbetet kan nämnas denna kloka formulering:

”Jag gillar inte att ni bygger, men jag gillar hur ni gör det”

Spektrumhuset, ritat av Semrén+Månsson och uppfört av BRA AB, ligger mitt i byn och ska fungera som områdets naturliga mitt- och träffpunkt. Fasadens 19 000 gyllne delar ska skapa variationer och blickfång. Fasaden kommer också när allt är klart belysas i olika färger.

I huset, med en bruttoarea på cirka 5 000 kvm, finns bland annat en skola för årskurserna 4-9, flera butiker, en restaurang, bowlingbana samt andra spännande aktiviteter och möjligheter.

Det kan väl i ärlighetens namn avslöjas att restaurangen Sorelles pizzor säkerligen kommer locka folk från betydligt längre avstånd än från grannområdet. Detta sagt av egen erfarenhet, inhämtad vid det mingel med förtäring som avslutade ett trevligt och givande studiebesök.

Lars O. Carlsson