Vid årets sista timma

Publicerat den 18 december 2016

juldekoration

Vad kommer vi att minnas från 2016? Vad har varit viktiga händelser under det gångna året?

I den stora världen har 2016 varit ett turbulent år. Miljontals människor är på flykt undan krig och fattigdom och det som inte kunde hända blev trots allt verklighet – Storbritannien ska lämna EU och Donald Trump kommer tillträda som USA:s president.

I Sverige är problemen inte lika stora, även om vi haft ett svårt politiskt läge då regeringen inte har egen majoritet och ministrar har bytts ut. Bristen på bostäder har också varit ett ständigt återkommande ämne i media.

Trots den dystra ingressen så finns det också en del positivt att minnas. Det går bra för Sverige och det går bra för regionen. Det märks genom att antalet lediga jobb ökar och arbetslösheten minskar. När jag träffar medlemsföretagen hör jag att personalrörligheten är stor och det är svårt att hitta rätt kompetens. Vi ökar inte antalet tillgängliga medarbetare utan istället så tar vi från varandra.

Chalmers och CMB har tagit fram siffror som visar att det saknas 20 000 årsarbetare inom Göteborgsregionen de kommande 20 åren. Behovet kommer inte att kunna lösas bara genom att utbilda fler, vi måste också hitta smartare och effektivare sätt att få jobbet gjort.

Därför är det viktigt med forskning samt innovation och även här sker mycket i Göteborgsområdet. Tekniken finns för självkörande bilar och lastbilar, men det saknas ett regelverk. Göteborg ska om allt går i lås ha en linbana över älven till jubileumsåret 2021. Staden testar nya arbetssätt för planprocessen för att klara bygga 7 000 extra bostäder och föreningen är med och stöttar ett följeforskningsprojekt kring Jubileumssatsningen, även benämnd Bostad 2021.

HSB Living Lab har varit uppmärksammat under året. Bostadshuset på Chalmers är byggt av flyttbara moduler och i huset finns sensorer och mätstationer som ger en mängd data som underlag till fortsatt forskning. Målsättningen är att utveckla framtidens boende på ett effektivare sätt.

Inget av detta hade varit möjligt utan människor med en idé och en stark drivkraft att förverkliga den. Men det krävs också samarbete mellan olika parter för att vidareutveckla idéerna.

Att främja samarbete är en viktig del av Göteborgs Byggmästareförenings verksamhet. Byggarnas Hus är en unik mötesplats för medlemsföretagen och dess medarbetare. Vi har täta kontakter med skolor och studenter för att utveckla branschen och berätta om alla roliga jobb som finns inom bygg. Det ska vi fortsätta med under 2017. Så under nästa år kommer vi att arrangera studiebesök, studentmingel, nätverksträffar och presentation av forskningsprojekt. Så missa inte att besöka vår nya hemsida, där lägger vi löpande ut nyheter och inbjudningar.

God Jul och Gott Nytt År önskar Göteborgs Byggmästareförening

Christina Lööf