Gamla städer i omdaning …

Publicerat den 28 september 2017

I Linköping har kommunen, genom den så kallade Vallastadsmodellen, utformat 19 utvärderingskriterier, vilka sedan utgjort grunden för den nya stadsdelens marktilldelning. Samtidigt skapar Vätterhem i Jönköping en helt ny stadsdel, Strandängen, där etapp ett nu är inne på sin slutspurt.

Och i Norrköping finns Knäppingsborg …

Göteborgs Byggmästareförening hade ställt samman ännu ett spännande program som man erbjöd sina medlemmar. Denna gång handlade det om en studieresa, den 21-22 september 2017, till några riktigt gamla städer, men där stadens styrande inte visar några ålderskrämpor eller dödsryckningar utan tvärt om investerar och satsar på framtiden.

Det finns ett antal köpingar i Sverige. Det handlar, som de flesta säkert vet, om äldre handelsplatser. Och när vi skriver äldre så menar vi verkligen riktigt gamla marknader och liknande kommersiella fenomen. Om man roar sig med att kontrollera åldern på alla svenska ”köpingsstäder” så förstärks denna känsla. Notera stadens ungefärliga grundande som redovisas inom parantes; Enköping (1300), Falköping (1200), Jönköping (1284), Köping (1474), Lidköping (1446), Linköping (1287), Norrköping (1384) samt Söderköping (1200).

GBFs tvådagarsprogram innefattade tre av dessa städer, nämligen studiebesök i Linköping och Jönköping samt övernattning i Norrköping.

Linköping

På torsdagen gästades Linköping, residensstad Östergötlands län och tillika stiftstad för Linköpings stift. Under hösten kommer många inom samhällsbyggnadssektorn att besöka denna geografi på grund av ett stort event - Vallastaden 2017. Det handlar om ett stort bo- och samhällsexpo, där 40 aktörer har byggt 1000 bostäder och därmed skapat en ny stadsdel i Linköping. Man har till och med lyckats förändra ett avgränsande krondike till en spännande och grönskande oas – bara en sådan sak …

I den så kallade Vallastadsmodellen hade Linköpings kommun gjort några tydliga vägval. Man önskade exempelvis en mångfald i fastigheter, hellre ett större antal och i volym mindre fastigheter. Man önskade också varierande upplåtelseformer och bostadsmodeller, självfallet med fokus på hållbarhet. En flexibel detaljplan skulle resultera i en större variation. Man önskade också att skapa många spännande lokaler, platser och gränder där människor kan mötas.

Och man slog fast att kvalitet går före pris. För att utvärdera detta hade man utformat 19 utvärderingskriterier, vilka sedan har utgjort grunden för marktilldelningen.

Ju fler kriterier som byggherrarna uppfyllde desto fler poäng. Bland dessa kriterier kan exempelvis nämnas; ”verksamheter – lokal i bottenvåning”, ”boendemedverkan”, ”solenergi”, ”låg månadshyra i hyresrätt (gäller ej radhus)”, ”vinterträdgårdar”, ”socialt idékoncept”, ”uthyrningslägenhet – avskiljningsbara”, ”träbyggnadsteknik” samt ”kreativitet och lekfullhet”.

Resultatet av dessa ansträngningar blev nog till stora delar just en ökad mångfald samt spännande variationer i färg, form och material. Det är intressant att notera reskamraters specialintressen när man reser i grupp till denna typ av bostadsmässa – varning för generalisering: Fastighetsägarna studerar materialval och yteffektivitet, byggarna tittar efter kreativa lösningar och spännande konstruktioner medan markspecialisten noterar trädgårdskompositioner och stenarbeten.

Det kan självfallet skrivas spaltmeter om allt spännande som finns att se på en sådan stor bo- och samhällsexpo, men kanske det trots allt denna gång är det som man egentligen inte ser som är det mest spännande. Vi tänker då på den kulvert under området som samlar ledningar för vatten, el, fjärrvärme, fiber, avlopp och sopsug.

Tanken är att denna kulvert, med dess innehåll, skall minimera att gatorna ideligen grävs upp när något skall underhållas eller uppgraderas.

Multihuset Flustret är en mångfasetterad byggnad med bland annat parkering, teknisk infrastruktur, miljörum samt biodling.

Norrköping

Efter en dag i Linköping med massor av nya intryck var det dags att åka till Norrköping för att äta en bit mat samt att återhämta sig med hjälp av lite sömn. Några i sällskapet passade dock på att ta en liten rundvandring i den gamla fina industristaden och passerade legendariska byggnader som exempelvis det välkända Strykjärnet mitt i Motala ström och Holmens bruks mäktiga porttorn.

Noterbart är också den nyligen genomförda förändringen av kvarteret Knäppingsborg. Kvarnrörelse och snustillverkning är blott ett minne, nu gäller restauranger och shopping för detta kvarter vars namn är uppkallat efter en hövding som antas ha haft namnet Knäppe.

Jönköping

På hemresan från Östergötland till Göteborg gjordes ett spännande stopp i en annan välkänd residensstad, närmare bestämt i Jönköping, vid Vätterns strand. Här utvecklar det kommunala bostadsföretaget Vätterhem en ny stadsdel med ett varierande boende på ett tidigare barnhemsområde.

Detta är ett område där författarinnan och filantropen Ebba Ramsay i början av 1870-talet startade sin imponerande verksamhet för sjuka barn och som sedan utvecklades till ett stort hem för epileptiska barn, benämnt Vilhelmsro, efter grundarens far. Som mest bodde 240 barn vid ett och samma tillfälle på hemmet, men detta är sedan länge historia och just nu pågår den första etappen av utvecklingen av den nya stadsdelen, Strandängen. Det hela startade egentligen med en partneringupphandling 2013 där Skanska fick Vätterhems förtroende.

Ormhuset

Den första nya byggnaden på området var den spännande och böljande tegelbyggnaden Ormhuset. Den innehåller 79 lägenheter (fördelade på 1-5 rum och kök). Arkitekter bakom skapelsen var Tengbom och projektet vann Jönköpings kommuns stadsbyggnadspris 2015 i kategorin God Arkitektur. Byggnaden är väl balanserad mot den vackra och inbjudande naturen. Centrerat genom byggnaden finns en stor portal som möjliggör att man från utsidan kan se det lilla vackra Ceciliakapellet, en donation av Ebba Ramsays väninna Cecilia Willerding, som också fått låna ut sitt namn till en gata i området.

Projektet har också satsat på konstnärlig utsmyckning kring byggnaden, vilket bland annat resulterat i en nyfiken orm, en sittande björn och andra spännande djur.

Kultur- och Gatuhusen

När det gäller de så kallade Kultur- och Gatuhusen handlar det om nio huskroppar, fördelade på 3 exemplar av tre olika byggnadsmodeller. Totalt blir det 129 hyreslägenheter.

Precis som Ormhuset så är byggnaderna strategiskt placerade i nära anslutning till den kulturpark som kommer att utsmyckas med ännu mera konst och upplevelser.

En viss göteborgsk humor tycks ha sökt sig upp till Småland, ty husen – placerade vid Vätterns strand – marknadsförs under devisen ”Jönköpings ”Sjönaste” läge”.

Radhusen

Här handlar det om 14 radhus med eget ägande på Strandängen. En spännande arkitektur och intressanta materialval – så som exempelvis fasadbeklädnad av skiffer och träpanel, sedumtak på yttertaket samt tre uteplatser till varje radhus (takterrassen samt uteplats åt både söder och norr). Dessa lösningar bidrar till harmoniseringen med naturen samt inbjuder även till en och annan måltid på utsidan av husen.

Hustyperna är 144 – 147 kvm och priserna ligger på 5.3 – 5.9 miljoner kronor.

Till sist

Stort tack till VD Christina Lööf och ordförande Stephan Woodbridge som så tryggt lotsade oss under denna väldigt intressanta och stimulerande resa. Byggprojekten är naturligtvis viktiga och kunskapshöjande, men givande och trevliga möten mellan människor är inte heller att förakta.

Lars O. Carlsson