Planering med stort P …

Publicerat den 16 september 2016

Helena Söderberg introducerar

I andra Moseboken utlovas ett paradis i Kanaans land, medan destinationen för Helena Söderbergs målmedvetna anläggare torde vara Hisingens strand.

För den som eventuellt har minnen kvar från söndagsskolan eller konfirmationsundervisningen torde berättelsen om israeliternas uttåg ur Egypten säkerligen ha etsat sig fast. Det är en dramatisk historia om hur de flyende israeliterna lyckas ta sig igenom Röda havet som mirakulöst delar sig enligt Guds vilja. När väl alla passerat igenom slår vattnet igen.

Utan någon som helst jämförelse i övrigt så kommer just denna berättelse upp i sinnet då Züblins projektchef Helena Söderberg ger en generös och kunskapsrik beskrivning av vad som just nu händer i leran och i älven vid Marieholmsgatan 24, adressen där Züblin har sin etablering och platsen där projektets torrdocka är lokaliserad.

Studiebesök på Marieholmstunneln

Göteborgs Byggmästareförenings inbjudan till ett studiebesök, den 12 september 2016 vid byggarbetsplatsen för den nya Marieholmstunneln, hade hörsammats av ett drygt tjugotal medlemmar. Som brukligt, när GBF bjuder till utomhusaktivitet, var vädret på topp och Helena Söderberg, med tidigare erfarenhet från bland annat Norra Länken, trollband den vetgiriga publiken med gigantiska fakta och intressanta jämförelsetal.

Troligen på grund av en viss blygsel samt med en förmodad stor portion ödmjukhet berättade inte Helena Söderberg så mycket om sin egen person, men vi kan ändå avslöja att hon år 2013 utnämndes till Årets Byggchef av tidningen Byggvärlden. Ur den långa och välformulerade motiveringen lånar vi följande meningar:

”Helena är också en uppskattad ledare – både av företaget och beställaren – för sin smidiga förmåga till problemlösning och samarbete. Med ett rakt och tydligt ledarskap, ett strukturerat arbetssätt och med stor teknisk kompetens har hon tagit en ledande position hos en av de utländska aktörer som slagit sig in på den svenska marknaden.”

Efter studiebesöket var det säkerligen ingen i gruppen som hade någon avvikande åsikt.

Studiebesök på Marieholmstunneln

Det är svårt att inte imponeras av byggnadskonstens möjligheter och det var många av Byggmästareförenings medlemmar som också tog tillfället i akt att bygga upp kunskapsmassan med kluriga och intresseväckande frågor.

Vad kan vi då, så kortfattat som möjligt, säga om detta spännande anläggningsprojekt? Jo, att det handlar om planering, planering och åter planering. Inget får gå galet, allt måste beräknas i förväg och inget får lämnas till slumpen. Bara att sätta samman ett anbud kostar säkerligen ett antal miljoner kronor, men såväl entreprenör som beställare måste självfallet känna sig trygga i lösningar, konstruktioner och modeller. Det samma gäller självfallet oss bilister som kommer att nyttja tunneln i framtiden …

Studiebesök på Marieholmstunneln

Förenklat kan man säga att Züblin har skapat en ”låda”, genom att förbinda enorma stålrör, nerkörda i leran och fixerade av andra horisontella rör. Rören är cirka 1-1,5 meter i diameter och de längsta rören i konstruktionen mäter cirka 39 meter. Transporten av rör är i sig självt en intressant historia. De bogserades in i Göta älv på pråmar.

Den konstruerade lådan har sedan schaktats ut – och på så sätt har man skapat en torrlagd yta vid älvens östra strandkant. Denna låda fungerar därefter som en torrdocka och här gjuts de tre tunnelelement som utgör själva sänktunneln. Tunneln skall sedan placeras under den trafikerade sjöfartsleden i Göta älv. Tunnelelementen gjuts ett i taget. När ett element är klart ”öppnas” en port i dockan och elementet vinschas ut. Sedan är det dags för nästa element. Varje element, konstruerade av fem hopsatta segment. Elementen är cirka 102 meter långa och cirka 10 meter höga.

Studiebesök på Marieholmstunneln

För att hantera rör och annat tungt byggnadsmaterial ställs naturligtvis stora krav på lyftkapacitet. Züblins jättekran, med sina 300 ton och med en höjd på 55 meter, är en trygg partner när det är dags att ta i lite extra.

Studiebesök på Marieholmstunneln

Projektet, en totalentreprenad på drygt 1,5 Mdr eller cirka 450 kronor per minut, skall stå klart i oktober 2020. Till saken hör att det också tagit nästan två år av planering innan själva byggprocessen kom igång.

Vid sidan om Züblins sänktunnel bygger man också 100 meter långa cut-and-cover-tunnlar i bägge ändar, vilka i sin tur dockas till Peabs anläggningsbygge vid Trafikplats Marieholm samt NCCs motsvarande arrangemang på Hisingssidan vid Trafikplats Tingstad. Skanskas bygge av den intilliggande Södra Marieholmsbron invigdes i mars månad av infrastrukturministern Anna Johansson och utgör en viktig järnvägsdel i den totala Marieholmsförbindelsen.

Studiebesök på Marieholmstunneln

För den som vill följa hur sänktunnelprojektet fortskrider kan vi rekommendera Züblins live-video: www.zueblin.se/marieholmstunneln-live.

Text: Lars O. Carlsson
Foto: Stefan Hollertz