GBF deltar på Business Arena Göteborg

Publicerat den 30 mars 2017

Den 6 april arrangeras Business Arena på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangemanget är inne på sitt sjätte år och för första gången deltar Göteborgs Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier.

Business Arena drog förra året 1 000 besökare från fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn. Dagen innehåller nätverkande, seminarier och fördjupning i intressanta ämnen. Listan på partners och utställare innefattar kommuner, företag och organisationer. Välkommen att besöka oss i monter 29!

Christina Lööf, VD Göteborgs Byggmästareförening

Paradoxer lockade till frukost

Att organisera och leda byggprojekt, är det verkligen samma sak idag som för några decennier sedan? Ja, det var den fråga som Henrik Szentes ställde sig och som samtidigt blev drivkraften till att han som 40-åring började forska i ämnet.

Göteborgs Byggmästareförening har en ambition att ge sina medlemmar ett brett utbud av aktiviteter. Det kan handla om studiebesök, mingelkvällar, föreläsningar och mycket annat. Nu kan vi även addera byggfrukostar till detta utbud, ty onsdagsmorgonen den 1 mars 2017 var det cirka 30 medlemmar som hade hörsammat inbjudan och de kunde därmed förena nytta med nöje – en nyttig välsmakande frukost följdes upp av en intressant presentation av Henrik Szentes doktorandstudier, vars avhandling försvarades hösten 2016.

Efter Christina Lööfs välkomnande och uppiggande ord var det dags för morgonstundens huvudperson, Henrik Szentes. Han tog sin VoV-examen 1993 och fick därefter möjlighet att gå ett gediget och attraktivt traineeprogram inom NCC-koncernen. Han sökte sig vidare och var bland annat under en period projektledare för ett mjukvaruprojekt inom välkända Ericsson, men kom sedan tillbaka till NCC, där han så småningom blev avdelningschef för NCC Tekniks kontor i Malmö.

NCC och Ericsson, men kanske framför allt Henriks forskningsprojekt handlar till stora delar om hans intresse för människor. Hur vi fungerar i processer, i samarbeten samt inför förändringar och problem. Allt handlar om människor.

Henrik har en vetgirig gen i sin kropp. Han vill veta mer, ta reda på det han inte vet, vända och vrida på saker och ting, klura kring problem samt dess möjligheter och så var det redan på NCC-tiden. Han minns själv ett gammalt SBUF-projekt som nog var nydanande på den tiden, men som troligen upplevs som ganska föråldrat i våra dagar. Den forskningens frågeställningar var: Kan man använda en digitalkamera inom byggprocessen istället för en polaroidkamera?

När Henrik redogjorde för detta var det många av oss åhörare som drog på munnen och det är precis så det fungerar här i livet. Det är nog en och annan människa om några decennier som kommer le lite överseende åt det som fyller vår vardag år 2017. Detta blir ju i och för sig en paradox – ty det hävdas ju att byggbranschen är så väldigt konservativ och det aldrig sker någon förändring inom byggverksamheten. Dock innebär samhällsförändringar nya förutsättningar även för vår traditionsbundna bransch.

Just paradoxer ingick för övrigt i Henrik Szentes rubrik för dagen: ”Paradoxer, risker och möjligheter i stora projekt”

Paradoxteorin är en egen disciplin och kring detta finns det många fenomen. När exempelvis en beställare önskar öka kontrollen på utföraren, börjar denna öka kontrollen mot beställaren. Detta kan leda till en oönskad spiral som Henrik beskrev mera som en pendel, med längre och tyngre utslag efter varje svängning. Här krävs en erfaren projektledare som kan stå emot kontrollkraven och känna trygghet i sin och organisationens kompetens. Organisationen är som bekant A och O för att ett projekt skall lyckas. Detta sagt, samtidigt som vi vill ha in nya idéer och öka flexibiliteten i organisationen. Se där, ännu en paradox. I mycket av resonemanget kring byggbranschen, samarbetet, förtroende och flexibiliteten återkommer vi ständigt till paradoxen – om ett val – valet om både och …

Byggbranschens aktörer är mästare på att lösa problem, på plats, här och nu. Det kanske många gånger hade varit bättre om man kunde förutsäga dessa problem och hade lösningarna med från början, i stället för att på plats släcka en massa små plötsliga bränder. På stora projekt är det säkerligen lättare att kunna ta sig den tiden som krävs för att tänka efter före ...

Kan man inom ett stort projekt hitta ett effektivare sätt för ett specifikt moment så blir det ju stora pengar om detta moment skall göras 100, 200 eller kanske 1000 gånger. Det är också viktigt att kunna arbeta med en förbättrad erfarenhetsåterföring så att en problemlösning på ett bygge blir en tillgång i ett kommande projekt. Det produceras också många geniala innovationer av exempelvis lokala yrkesarbetare – här finns stor potential i att formalisera och kommunicera, det vill säga sprida kunskap och metod.

Henrik hade en tydlig bild över ett företags önskvärda utveckling. Det borde vara en ganska statisk uppåtgående linje av kontinuerliga förbättringar, allt i en ständigt pågående process. Det finns de företag som mera ser sin utveckling som en tidsmässig trappa, där man gör en kraftfull insats exempelvis vart femte år – det språnget, den anspänningen och den ansträngningen, kan bli mycket svår och väldigt riskfylld. Vi måste bli betydligt bättre på att arbeta med riskhantering, vilket kan skapa en ordentlig språngbräda.

Henrik Szentes avslutade sin spännande presentation med några tydliga rekommendationer:

  • Våga vara prestigelös
  • Våga kommunicera
  • Våga tänka nytt och se nya lösningar

Därmed var detta kommunicerat!
Lars O. Carlsson