Hälsning från föreningsstämman

Publicerat den 18 maj 2022

Drömmen vi hade förra året om att få välkomna föreningens medlemmar fysiskt, blev onsdagen den 27 april verklig. Det var inte bara monumentärt för att vi alla igen fick ses på riktigt igen, utan också för att Byggarnas Hus klätt om helt i ny skrud efter årets förädling.

Stephan Woodbridge, föreningens ordförande, och Gabriella Lörnbo, vd, hälsar välkommen och öppnar årets föreningsstämma.

Efter två med digitala stämmor inleddes eftermiddagen självklart med kramar, glada återseenden och hjärtliga skratt. Alla begav sig sedan in till den nyligen omgjorda kurslokalen för att inleda kvällens föreningsstämma. Det var med ett brett leende som ordförande Stephan Woodbridge tog ton för stämmans öppnande. I samband med öppnandet presenterade han sig själv och Göteborgs Byggmästareförenings nya VD sen snart ett år tillbaka, Gabriella Lörnbo, vars stämmodebut det här var.

De började med att presentera kvällens agenda som löd enligt följande; föreningsstämman, följt av mingel i salongerna, för att sedan komma tillbaka ner för utdelningen av stipendiet Byggmästaren, kvällens höjdpunkt, för att till sist avnjuta en trerätters middag signerad Jungman Jansson.

Stämmans andra punkt, val av ordförande och sekreterare, blev utan invändningar Stephan respektive Gabriella. Sekreterare Gabriella fortsatte sedan enligt sed med uppropet av de medlemmar som anmält sig och som medverkade på plats. Det var en mycket exalterad skara, som många gånger inte iddes vänta på hela sina namn att bli uppropade, innan de svarade att de var på plats.

Stämmans deltagare, bland andra föreningens före detta vd Anders Olovsson samt mötets ena justerare Ralf Hansson vid det främre bordet till vänster i bild.

Gällande frågan om vilka som skulle utses till justeringsmän, tillika rösträknare, så valdes Christina Lööf och Ralf Hansson enligt Gabriellas nominering. Den följdes av frågan om inbjudans utskick hade skett i behörig ordning enligt stadgarna, och svaret var att det hade den, både digitalt, men även per post.

Vidare berättade Gabriella om de aktiviteter som pågått under verksamhetsåret. Hon pratade om sitt tillträde den 16 augusti, i samband med tidigare VD Christina Lööfs avtackning, och hur skönt det var att vara tillbaka i huset efter ett uppehåll. Tidigare satt hon på vinden för hyresgästen BUC. Hon mindes att hon vid den tidpunkten nämnt vilket spännande arbete Christina har och att hon drömde om att ha det för egen del. Tänk vad man kan åstadkomma med lite manifestation. Självklart nämndes förädlingen som pågått under året och aktiekommitténs arbete. Det räknades upp att vi haft ett fantastiskt aktieår med fin utveckling. Vidare nämndes det att husets alla hyresgäster, med undantag från Maskinentreprenörerna som ska flytta vidare till nybyggda Platinan nere vid Lilla Bommen inom kort, är kvar i Byggarnas Hus. Medlemsaktiviteterna har under året såklart påverkats av Covid som så mycket annat, men vi har lyckats med bland annat ett mycket intressant studiebesök till City Gate som skrivits om på hemsidan. Ett besök som verkligen satte intentionen att årets framtida besök ska nå nya höga höjder.

När det kom till resultat och balansräkningen för föreningen är det intressant att nämna att hjälpkassan kunnat bidra med en utdelning på 20 000 kronor till 4 sökande, och Sven Steens understödsfond delat ut 499 880 kronor till olika sökande. Resultatet från revisorerna lästes upp av Bengt Kron, som redovisat i 10 års tid, med slutsatserna att allt skett enligt lag, rätt och riktigt. Och med det fastställdes resultatet och balansräkningen.

Gällande nästa punkt, frågan om ansvarsfrihet för vår styrelse, blev det ett rungande ja från alla närvarande. Ett blygsamt roat tack kom från vår ordförande som snabbt lotsade oss vidare till nästa punkt på agendan.

Det var sedan dags för val av styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen. Det blev omval av Glen Svensson och nyval av Ingela Björndahl, Lotta Cvach och Peter Boström som ordinarie ledamöter på två år, ihop med Paula Wirdheim som valdes förra året. För suppleanter blev det omval av Sharoz Sahaba och nyval av Ann Svensson, Marcus Håkansson och Patrik Törnqvist på två år. Som ordförande omvaldes Stephan Woodbridge, och som vice ordförande Jonas Steen, med förnyat förtroende.

Till revisor valdes Bengt Kron att fortsätta sitt fantastiska arbete med sin personliga suppleant Åsa Örnfelt. Till interna revisorer valdes Carina Edblad och Dag Bergäng och som intern revisorssuppleant omvaldes Martin Ekström. Samtliga val gjordes i enlighet med valberedningens förslag.

Christer Wannheden lade fram förslag om skylt på muren utanför Byggarnas Hus.

Till valnämnden valdes återigen Mats Johansson som sammankallande, ihop med Anders Larsson och Kjell Fröjdendahl. Suppleanter blev Tommy Ivarsson, Stefan Lindvert och Stephan Woodbridge.

Sedan kom punkten med tid för övriga frågor och yttranden, där den personliga medlemmen Christer Wannheden passionerat uttryckte att det var mer än väl tid för Byggarnas Hus att få sin egen namnskylt uppsatt på muren. Stephan tackade för förslaget och informerade om att det här är något som ligger med i vår framtidsplanering för husets förädling, och om man får uttrycka det så kraftigt, i planeringen för husets självförverkligande. I samband med det påminde Gabriella om att nu när huset är mer användarvänligt, så tar vi mer än gärna emot konferens- och mötesbokningar från medlemmar som vill tillbringa en dag eller två i huset med sitt arbete eller sina kollegor.

Avtackning av styrelseledamöterna Bertil Nilsson, Thomas Gustafsson och Anders Berne.

Stämman avslutades med en avtackning för Bertil Nilsson som avgående i valnämnden och de avgående styrelseledamöterna Anders Berne, Jonas Öberg och Thomas Gustafsson som uppnått 6 år i styrelsen vilket är den maximala perioden. Förutom med en blomma så tackades de av med en present i form av en tavla skapad för Göteborgs 400 års jubileum, en passande present då Göteborg fyllde 400 år samma år som de avgick. De önskade styrelsen all lycka framöver och hade inte själva haft något emot om stadgarna ändrades så att de hade kunnat vara med ett litet tag till.

Mingel med stipendiaterna Rebecka Strutz och Maja Sjöstedt till vänster samt föreningens tidigare vd Christina Lööf till höger.

Det var en glad skara som vid stämmans avslut begav sig upp till salongerna på lite mingel i väntan på stipendieutdelningen. Renovering, ommålning och ommöblering blev lovordad av alla som satte sin fot i lokalerna. Ett tacksamhetens ord skänkes här till alla underbara byggare av Byggarnas Hus. Efter lite bubbel och lite babbel begav vi oss sedan ner igen, det var dags för stipendieutdelning och middag.

Text: Emelie Ljungberg
Foto: Anders Nicander