Sommarhälsning från Göteborgs Byggmästareförening

Publicerat den 22 juni 2016

Sommarbrev 2016

Att arbeta inom Byggmästareföreningen innebär ett stort antal fördelar, kanske främst alla stimulerande kontakter. Detta gäller självfallet inte minst våra träffar med ungdomar. I maj arrangerade föreningen både avslutning på CMB:s mentorsprogram i Byggarnas Hus samt båttur med yrkeshögskolans elever på ångaren Bohuslän. Vid bägge tillfällena hade jag förmånen att få träffa kunniga och motiverade framtida samhällsbyggare. Jag är imponerad av deras nyfikenhet på byggbranschen och den drivkraft som finns hos dessa ungdomar. Så det finns en ljus framtid både för de som nu blir klara med sin utbildning och de företag som nyrekryterar för att möta den heta byggmarknad som vi redan nu kan notera i Göteborg med omnejd.

Resursbrister samt behovet att locka unga till branschen är frågor som står högt på dagordningen hos våra medlemsföretag. Vi ska bygga bostäder, kontor och infrastruktur i ett rasande tempo. Därför måste vi också erbjuda sommarjobb och praktikplatser. Om man inte har någon anhörig som jobbar inom bygg så är det svårt att känna till vilka möjligheter som finns i vår sektor. Vilka roller som finns, hur det fungerar på en byggarbetsplats, möjliga karriärvägarna samt… hur roligt det faktiskt är!!!

Byggmästareföreningen delar ut stipendier för att främja utvecklingen i branschen och öka attraktiviteten för byggjobb. Stipendiet Byggmästaren delas ut i samband med årsstämman och i år premierades fem olika examensarbeten med 20 000 kronor vardera. Mer information och länkar till examensarbetena finns på hemsidan.

Teknikerstipendiet delas ut till yrkeshögskoleelever och premierar goda kunskaper och gott kamratskap. Stipendiet har sedan föreningens 50-årsjubileum 1943 delats ut till teknikerelever i Göteborg och nytt för i år är att vi även delar ut stipendium till byggelever på yrkeshögskolan i Alingsås.

På gymnasienivå finns Yrkesstipendiet som delas ut till byggelever på Bräckegymnasiet. I samband med skolavslutningen den 2 juni fick tre elever motta stipendium på 5 000 kronor vardera. Det var hög stämning, ljusa framtidsutsikter och allt annat som hör studentexamen till!

Både elever, studenter och alla vi andra ser nu fram emot en välbehövlig ledighet samt tid för återhämtning och rekreation.

Jag önskar dig och dina närmaste en skön och avkopplande sommar och semester! 

Christina Lööf
Vd Göteborgs Byggmästareförening

Följ med till Rio – öppet hus med Brasilianska smaker

Markera torsdagen den 25 augusti i din kalender – då är du välkommen till en färgstark medlemsträff på Ekmansgatan. Inbjudan kommer längre fram.

Bem-Vindo önskar Andreas Brendinger, BI Väst, och Christina Lööf, Göteborgs Byggmästareförening!

Mölndal i stor förändring …

Det byggs i centrala Mölndal, vilket inte minst symboliseras av det imponerande SCA-huset. Men även i kvarteren runt omkring syns kranar, hjälmar och gula västar samt hörs traditionella ljud från byggarbetsplatser.

Mölndals centrums framtid har under många år analyserats och diskuterats. Flera av debattörerna har poängterat vikten av modernisering och nytänkande, men sedan tycks det hela ha stannat i diskussionsstadiet – men detta är numera historia ...

Nu tycks dock allt hända på en och samma gång – tempot är högt från ord till handling – mellan beslut till byggstart och från byggstart till överlämnande.

Göteborgs Byggmästareförenings medlemmar fick möjlighet att torsdagen den 16 juni 2016 besöka det nya SCA-Huset som uppförs i Mölndal - på ytan mellan Mölndals bro, Broplatsen och Göteborgsvägen.

Vill man vara mer exakt så byggs huset faktiskt ovanpå spårvagnarnas vändslinga, strax söder om Mölndals innercity. För att minimera eventuella störningar för spårvagnstrafiken, där det kommer en spårvagn var fjärde minut, så har särskilda arrangemang och tekniska lösningar krävts. Ett exempel på detta är det extra bjälklag som byggdes in i huset för att ta hänsyn till regelverket kring säkerhet i samband med lyft ovanför verksamheter. Genom en sådan lösning har slingan kunnat nyttjas förhållandevis effektivt och detta har också varit en billigare lösning än att tillfälligt ersätta spårvagnarna med bussar.

Detta är för övrigt ett utmärkt läge för ett kontor med närhet till cykelbanor, spårvagnar, bussar, tåg samt viktiga trafikleder. Närheten till flygplatsen skall självfallet heller inte underskattas.

De medlemmar som hade hörsammat inbjudan till studiebesöket fick under entreprenadingenjören Julia Östbergs säkra guidning veta allt om bygget – både om tekniska lösningar och volymer, men också om kritiska moment och svårigheter. Som vanligt, med en intresserad publik var frågorna många, men Julia blev aldrig svaret skyldig.

Det är alltså NCC Building som svarar för bygget, där NCC Property Development är beställare. De har dock redan sålt fastigheten till Stena Fastigheter. Det handlar om en fastighet som innehåller 25 000 kvm kontor och innovationscenter för SCA - som tecknat ett långt hyresavtal. Bygget påbörjades i juni 2014, har slutbesiktning i slutet av oktober månad samt överlämnande i december 2016.

SCA- Huset är en spännande fastighet som ritats av arkitekt John R. Johanson, vd vid Rstudio. Detta är en för den stora allmänheten relativt anonym arkitektbyrå, som här verkligen fått chansen att visa kompetens och kreativitet. Även om själva företaget är ungt så finns det en hel del erfarenhet samlad hos medarbetarna.

Stommen är komplicerad och det är extremt trångt runt byggarbetsplatsen – det finns nära nog ingen yta utanför själva fastigheten. För att hitta de optimala, och ofta helt avgörande, lösningarna har man hela tiden arbetat med 3D-modeller.

I stora drag handlar det om ett runt skal, men som ändå bjuder mycket kvadrater och rektanglar inne i själva huset, exempelvis via ljusgårdar. Huset är cylinderformat, men solavskärmarna ger byggnaden en konisk känsla.

Det var märkbart att de inblandade byggarna var stolta över sitt bygge.

Lars O. Carlsson

Solavskärmningen ger huset en konisk känsla …

Solavskärmningen fördärvar dock inte utsikten …

En luftig entréhall med en inbjudande form på trappan …

NCC bygger även intilliggande galleria, väl synlig från terrassen …

Spårvagnen ”Barbro Hörberg” i vänteläge inför ännu en tur till grannstaden Göteborg …

Hållbar examen

Fredagen den 10 juni var det både högtidligt och festligt när Byggingenjörsprogrammet vid Folkuniversitetet i Alingsås hade sin avslutningsexamen.

Det var 14 yh-elever som efter två års studier nu fått papper på att de är specialister på energieffektivt och hållbart byggande. Eleverna hade från början vitt skilda bakgrunder och erfarenheter. Några hade tidigare arbetat på byggprojekt, medan andra totalt saknade erfarenhet från byggsektorn – men de hade fastnat för utbildningens särskilda inriktning mot hållbarhet.

Utbildningsledare Anita Dahlberg gjorde under avslutningsceremonin en tillbakablick från dagen då gruppen samlades för första gången för att påbörja sin utbildning. Mycket har hänt under utbildningstiden och eleverna har också gjort 21 veckors praktik på sina LIA-företag. De flesta i gruppen har redan fått jobb eller varit på anställningsintervju så det märks att deras kompetens är eftertraktad av branschen – och som Anita poängterade – utbildningen är genomförd, men nu startar nästa steg i lärandeprocessen!

Därefter var det min tur att överraska genom att dela ut två stipendier på 5 000 kronor vardera. Det var första gången stipendiet delades ut i Alingsås så eleverna visste inte vad som väntade. Det har varit ett tufft uppdrag för skolpersonalen att välja ut de två stipendiater som skulle premieras. Urvalskriterierna som skulle bedömas var goda studieresultat samt gott kamratskap. De två lyckliga, men också överraskade, vinnarna var André Martinsson och Sandra Baffour. Stort grattis till er båda!!!

Jag informerade dessutom om föreningens historia och verksamhet samt berättade att det är viktigt för föreningen att synas i exempelvis Alingsås och Borås då vårt upptagningsområde inte bara är Göteborg utan även södra Älvsborg och Kungsbacka.

Det är inte utan att man blir lite avundsjuk på eleverna som genomfört en 2-årig utbildning och nu har alla möjligheter framför sig! Det är brist på byggare och branschen skriker efter ännu fler kunniga medarbetare.

Vi riktar ett grattis och en lyckönskan till dessa nyexaminerade byggare så kanske vi snart får se dem i något av våra medlemsföretag!

Christina Lööf