Framtiden är redan här …

Publicerat den 26 januari 2016

På AstaZeros världsunika anläggning, i skogarna mellan Alingsås och Borås, kan bilfabrikanter undanskymt testa sina hemliga innovationer och framtida säkerhetssystem. De beställer exakt den trafiksituation de önskar och variationerna är stora. I bilarna har elektroniken tagit över mekaniken, så nu väntar vi kanske bara på juridiken …

Tio tappra medlemmar från Göteborgs Byggmästareförening trotsade det kalla vintervädret den 20 januari 2016 och gästade AstaZero. Banchefen Håkan Andersson och testledaren Jonny Enkvist visade sig vara de bästa tänkbara värdarna för detta studiebesök. Banans vägyta var för övrigt betydligt säkrare än det delvis snörika underlaget på länsvägen denna eftermiddag, men så har AstaZero också garanterat svart asfalt på sina beläggningar årets samtliga dagar.

Det är en imponerande anläggning som växt fram i Hällered, lokaliserat vid länsväg 180, mellan Alingsås och Borås. AstaZeros är så mycket mer än en traditionell testbana. Här handlar det om en världsunik testmiljö för framtidens trafikmiljö och en högteknologisk anläggning med ett kundstyrt fullservicekoncept. ASTA står för Active Safety Test Area, medan Zero står för nolltolerans när det gäller trafikolyckor.

Projektet startade 2011 och drivs nu som ett aktiebolag med SP och Chalmers som ägare. Därutöver har fler tunga aktörer medverkat till att förverkliga dessa idéer, exempelvis EU, Västra Götalandsregionen, Borås stad samt Tillväxtverket. Totalt handlar det om en första satsning på drygt en halv miljard kronor. Den 21 augusti 2014 invigdes banan, men redan nu finns planer på en utbyggnad.

Det är glädjande att verksamhet hittills gått riktigt bra och fler kunder är på väg in i anläggningen. Den erbjuder ett stort antal möjligheter och i grova drag kan man tala om fyra olika bandelar;

Det finns en drygt 5,7 km lång dubbelriktad landsvägsbana. Här kan alla tänkbara scenarier byggas upp som exempelvis att överraska med en älgmodell vid vägkanten och så vidare. Det är kunden som beställer hur hen vill ha sin bana och sedan iordningställer AstaZero resten.

En motorväg med fyra filer möjliggör tester med omkörningar och andra moment där medtrafikanter påverkar trafiksäkerheten. Åter igen finns alla möjligheter, exempelvis även att anpassa linjedragningarna i vägen. Man kan exempelvis tejpa upp japanska väglinjer och det skall testas för japanska förhållanden.

Stadsområdet påminner oss om Vilda Västern. Förutom en riktig byggnad, ett garage, handlar det om stora naturtrogna kulisser och i denna stad kan allt hända. Här kan scenerier med cyklister, svängande bilar, korsningar och mycket annat byggas upp för att ingå i kundens önskade sceneri.

Det fjärde området är en höghastighetsyta med en diameter på 240 meter. I anslutning till denna finns accelerationssträckor på 700 meter så det går att komma upp i riktigt höga hastigheter och sedan exempelvis prova svängradier i dessa svindlade farter. Tacksamt nog kördes det betydligt lugnare när Byggmästareföreningens medlemmar transporterades runt på de olika bandelarna.

På anläggningen finns också olika typer av robotbilar som kan agera ”motspelare” i tester. Dessa uppträder då helt identiskt gång efter annan, vilket självfallet underlättar jämförelser i olika mätmoment.

AstaZeros värdar i gula västar, Jonny Enkvist i portöppningen och Håkan Andersson till höger visar upp understycket på en ”robotbil”. Dessa kan köra så fort som 80 km/tim.

Det finns många testbanor runt om i världen och de flesta bilmärkena har också sina egna anläggningar – men – få banor kan visa upp denna mångfald av testmöjligheter. I Hällered kan man ta emot ett stort antal kunder vid ett och samma tillfälle och de kan göra sina tester i enskildhet utan att de övriga team kan observera de olika övningarna.

Trovärdigheten i testerna anses ju också vara betydligt större då en oberoende part, AstaZero, är iblandad och då ägarskapet är skilt från bilmärket.

AstaZero erbjuder alltså ett fullservicekoncept vilket innefattar exempelvis hotellbokningar, catering, hämtning vid Landvetter, konferenslokaler, varma, sköna och rymliga kontrollbyggnader med arbetsplatser och datamöjligheter vid de olika bandelarna, garage för både lastbilar och personbilar, kalibreringsytor, bra täckning vad det gäller kommunikationer mer mera.

Anläggningen fungerar också utmärkt som mötesplats för olika typer av kundevents, exempelvis i samband med produktlanseringar. Marknadsföring, demonstrationer och visningar på denna typ av unika anläggningar är säkerligen något som vi kommer att få se mer av i framtiden.

Lite förenklat kan man påstå att säkerhetstester vid millenniumskiftet gick ut på att en framförvarande bil bromsade – i dag kan man bygga upp oerhört komplexa scenarios. Tekniken är fantastisk, och man talar om aktiva och autonoma system. Teoretiskt skulle säkerligen förarlösa bilar kunna köra omkring och kommunicera med varandra. Vi skulle då bara kunna låta oss åka med ungefär som piloter i flygplan. Men så finns det ju älgar, hundar och andra överraskningar i trafiken – och skulle något hända, ja då har nog inte juridiken kommit lika långt i ansvarsfrågan …

Lars O. Carlsson