Gäst hos framtiden …

Publicerat den 27 januari 2020

För snart hundra år sedan skrev en framtida svensk nobelpristagare, Pär Lagerkvist, den självbiografiska romanen Gäst hos verkligheten. Efter studiebesöket vid kontorshuset A Working Lab Chalmers känns det som om Göteborgs Byggmästareförenings medlemmar denna dag istället var inbjudna som Gäster hos framtiden.

Detta var inget vanligt hus, inget vanligt byggprojekt och ingen vanlig entreprenad – detta var resultatet av mod, nyfikenhet och innovationsvilja – allt starkt förenat i tillit och samverkan.

Det var torsdagen den 23 januari 2020 som vi med stor vetgirighet steg rakt in i framtiden, lokaliserad vid Sven Hultins Plats 5.

Kommunikatören Kajsa Winnes och projektledaren Jan Henningsson, båda vid Akademiska Hus, var våra guider och ciceroner i en spännande värld av innovationer och nytänkande – allt samlat på en bruttoarea om 11 700 kvadratmeter.

Kontorshuset A Working Lab är den andra etappen vid Johanneberg Science Park på Chalmersområdet och utgör en arena för idé- och kunskapsutbyte mellan akademi, näringsliv och samhälle. Byggnaden är unik eftersom den redan under själva byggnationen var en testbädd för flera innovationsprojekt, exempelvis energismarta lösningar som likström, solceller och batterilager, gröna multifunktionella ytor samt lärandemiljöer – något av en stimulerande utmaning för alla inblandade parter!

Byggnaden är ett så kallat hybridhus med ambitionen att använda materialen där de är som mest funktionskraftiga. Målet har också varit att använda så mycket trä som möjligt, men visst finns i fastigheten infällda stålbalkar, precis som stålkryss samt betongväggar kring trapphus och källare.

Hade man bara byggt i trä hade huset faktiskt blivit allt för lätt, vilket krävt en helt annan förankring i berggrunden – men trots allt – mycket trä är det – och visst ger det en skön känsla och trevlig arbetsmiljö, särskilt när huset är nytt.

Byggnaden är utvecklad av Akademiska Hus i samverkan med Tengbom Arkitekter och Karlstadsbaserade ByggDialog som i en samverkansentreprenad uppförde byggnaden. Bland andra inblandade aktörer kan nämnas RISE, ÅF, IVL, Chalmersfastigheter och Chalmers.

Det är väl just organisationer som Akademiska Hus som kan, och som kanske bör, kunna gå i bräschen för denna typ av pionjärskap. De vill ju självfallet hitta den bästa tänkbara formeln för både lärande och nytänkande. Kan man skapa goda innovationer och lösningar kan de därefter implementeras på övriga lärosäten i landet där Akademiska Hus är verksamma.

Byggstarten för A Working Lab gick av stapeln i maj månad 2017 och kontorshuset stod klart i september 2019. Vi bör väl självfallet påpeka att vi här talar om Miljöbyggnad nivå Guld.

Huset innehåller ett stort antal smarta koncept. Den digitala infrastrukturen håller självfallet en hög nivå, men här finns så många fiffiga och kanske överraskande lösningar – en del synliga, andra dolda. Totalt handlar det om 16 innovationsprojekt som pågått under hela byggtiden och det sägs att detta, åtminstone när dessa rader skrivs, är Sveriges mest intelligenta byggnad.

Det handlar bland annat om ett DC-hus, det vill säga ett ”direkt current house”, vilket innebär ett likströmshus med dess många fördelar. Man undviker därmed exempelvis de energiförluster som uppstår vid omvandlingsstegen mellan växelström och likström. Lägre energiförluster resulterar i att mindre värme genereras, vilket också minskar behovet av kyla. De sakkunniga brukar lyfta fram fler fördelar med denna typ av lösning, exempelvis färre komponenter, ökad tillförlitlighet samt bättre elkvalitet. Man använder sig av DC-teknik för batterilagring samt nyttjar solceller, vilka redan under byggnationen bidrog till byggelen.

På tal om kylning så testar man nu tekniken PCM (Phase Change Materials) vid A Working Lab för att undersöka möjligheterna att lagra kylenergi/effekt. När ett material går från en fas till en annan tas energi upp respektive frigörs. Så sker exempelvis när is smälter till vatten eller när paraffin stelnar. Det är för övrigt just paraffin som nyttjas i husets kyltankar.

Akademiska Hus representanter skickade också med oss några av de lärdomar de hittills gjort i projektet. Det gäller att starta i tid och att ha mod, tålamod samt stort engagemang. Man måste vara beredd på att det krävs ett dynamiskt arbetssätt samt redan från början vara starkt medveten om att byggprojekt och innovationsprojekt bygger på helt olika logiker.

A Working Lab vid Johanneberg Science Park välkomnar nu olika typer av organisationer att ta del av denna intressanta samverkansarena och kreativa miljö. Genom en så kallas co-working erbjuds främst små aktörer och individer ett flertal tjänster samt möjlighet att genom medlemskap få ta del av en flexibel och attraktiv miljö.

Learning Lab är en plattform för framtidens lärande miljöer där forskare, pedagoger, akademi och näringsliv inbjuds att experimentera samt aktivt bidra till utvecklingen.

Makerspace är en mötesplats för kreativitet, inte minst när det gäller digital teknik. Dessutom finns möjlighet att hyra såväl konferens- som mötesrum i varierande storlekar och efter olika behov. Närhet till restaurang/lunchrum, den trevliga entrémiljön och mycket annat förstärker den välkomnande känslan och attraktionskraften.

Man kan, utan att avslöja allt för mycket, med fog säga att det har hänt en hel del beträffande möbler, ljus och arbetsmiljö sedan undertecknad iordningställde sin skrivarlya.

PS: Stort grattis till A Working Lab som trots sin ungdom redan erhållit utmärkelser, exempelvis ”Framtidens fastighet” vid Fastighetsmässan 2019.

Text: Lars O. Carlsson
Foto: Stefan Hollertz