Stöd gränslös kreativitet …

Publicerat den 5 mars 2018

Från en bitande vinterkyla och med en genomträngande nordanvind, långt in i hårbotten, var det värmande och befriande, men också högintressant och stimulerande, att bjudas på en, ja kanske snarare fyra, tidsresor in i framtiden. Reseledare var fyra entusiastiska, kreativa och inspirerande chalmerister, som snabbt bör räddas kvar i Göteborg – ty de har redan fått smak på den stora vida världen …

Torsdagen den 1 mars 2018 bjöds, i Byggmästareföreningens välkomnande lokaler, ett seminarium kring IREC, International Real Estate Challenge.

IREC är en tävling, som arrangerats sedan 1999, och där studenter skall arbeta fram ett förslag till koncept för ett tänkt företags framtida huvudkontor. Men grundtanken är betydligt större än så, ty här handlar det om gränslösa möten – mellan studenter från olika europeiska universitet och länder, mellan olika kompetenser och utbildningar samt inte minst mellan olika kulturer.

Årets tema var "Smart regions, smart cities, smart buildings" och detta år fick fyra studenter från Chalmers möjlighet att delta. De fyra chalmeristerna avbildas på fotografiet ovan, från vänster; Susanne Montelius, Martin Tomasson, Daniel He samt Karin Dandanelle.

Den 5 januari 2018 möttes i Hamburg studenter från de deltagande europeiska universiteten i ett uppstartsmöte inför tävlingen. En av uppgifterna var att hitta ett koncept över framtidens arbetsplats, och att presentera detta för bland annat representanter från Haspa, Hamburger Sparkasse, grundat 1827, men i stark öppenhet för förändring och modernisering.

Deltagande studenter kom från Moskva, Göteborg, Hamburg, Stuttgart, Bratislava, Dublin, Milano och Warszawa. Alla deltagarna delades in i olika tvärgrupper. Därefter genomförde de olika grupperna studiebesök inom "sina" respektive utvalda städer. Våra fyra chalmerister åkte, med stöd av CMB, Centrum för management i byggsektorn, och GBF, Göteborgs Byggmästareförening, till Edinburgh (Karin Dandanelle), Helsingfors (Daniel He), Milano (Susanne Montelius) samt Moskva (Martin Tomasson).

Väl tillbaka i Hamburg sammanställde grupperna sina intryck och idéer i en presentation och måndag den 15 januari avslutades tävlingen.

Karin Dandanelle

När juryn sagt sitt kunde Karin konstatera att hennes lag hade vunnit IREC 2018 – stort grattis!

Mycket av den gruppens arbete handlade om flexibilitet både i tid och i arbete, inte minst när de såg de självkörande bussarna som presumtiva arbetsplatser. Nattlysande cykelbanor, där den lysande vägbanan laddades upp under dagen, kändes som en av flera spännande innovationer. Nyckelordet var: Smart!

Susanne Montelius

Susannes stora grupp, sju studenter från fem länder, som kom tvåa i tävlingen, tycks ha riktat in sig på att vara öppna och flexibla. De önskade exempelvis att ta bort barriärer mellan arbete och fritid. Intelligenta möbler och flyttbara väggar bidrog till flexibiliteten och skapade föränderliga zoner. Det handlade om att "vara i nuet" både på arbete och hemma, men också med hänsyn till hållbarhet och ett socialt nätverk. Konceptnamnet var därmed logiskt – Being.

Daniel He

Daniels grupp lanserade "The block". Detta var en spännande idé om att tillföra element, block, vid tillfällen då det behövs, men också att ersätta ytor, exempelvis banken Haspas kontorsytor (se figur ovan).

Blocken kunde också fungera som bryggor mellan olika fastigheter och med andra kontor (se figur ovan).

Martin Tomasson

Martins grupp hade också funnit ett slagkraftigt konceptnamn, Mycelium, naturligtvis hämtat från svamparnas månggrenade nätverk och de såg själva både fysiska och digitala nätverk som smarta lösningar.

De tycks inte ha lämna något åt slumpen så till vida att de löpte hela linan ut – skall det skapas vardagsrumskänsla är det väl lika bra att medarbetarna arbetar hemma, i vardagsrummet, och att man samtidigt minimerar detta klassiska tänkande med huvudkontor samt skapar olika storlekar av hemmakontor.

Sammanfattning

IREC är en fantastisk möjlighet för studenter att i en grupp, med representanter från andra länder och kulturer samt med annan kompetens, ta sig an frågeställningar, finna kreativa lösningar samt att presentera dessa för en högkompetent publik och jury. Detta är så nära ett internationellt professionellt arbete man kan komma. På köpet, vid sidan om en enorm erfarenhet och unik kunskap, får studenterna ett internationellt nätverk och nya vänner.

Vi fick också höra att två grupper hade gästat Göteborg på motsvarande sätt. Det hade varit intressant att ta del av dessa gruppers intryck av våran stad.

Slutord

Christina Lööf, vd för Göteborgs Byggmästareförening hade inlett seminariet med att berätta om hur energigivande hon tycker att det är när hon möter unga kunskapshungriga studenter.

Bengt Christensson, vd för Centrum för Manegement i Byggsektorn tycks inte ha någon avvikande åsikt i den frågan, tvärt om. Han tipsade/vädjade till de närvarande företagsrepresentanterna att fundera på hur de kunde engagera sig i kommande IREC-tävlingar samt kanske även tipsa andra fastighetsbolag. Ett stöd kan ske på olika sätt, inte minst genom sponsorskap och Bengt välkomnar alla att kontakta honom för ytterligare information.

Text och bild: Lars O. Carlsson