En fullspäckad kväll i april ...

Publicerat den 30 april 2015

Årsmöte 2015

Ordförande Sven Steen höll i klubban medan vd Christina Lööf förde protokoll vid GBFs årsmöte den 22 april 2015.

Det var med trygg och säker hand som ordförande Sven Steen navigerade de närvarande genom årsmötets agenda. Göteborgs Byggmästareförenings årsmöte 2015 bjöd inte på några större överraskningar och följaktligen beviljades också den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

”Avgående” är kanske inte en helt rättvisande formulering ty samtliga styrelsemedlemmar omvaldes för ännu en mandatperiod – förutom Christina Lööf som nu lämnat posten som styrelsesuppleant och istället tillträtt befattningen som Göteborgs Byggmästareförenings nya vd. Hon ersattes i styrelsen av Jonas Öberg, J Öberg i Väst Bygg AB.

För övrigt kan vi notera att en slutredovisning presenterades vad det gällde Västra Sveriges Byggmästareförenings Service AB, vilket innebär att detta bolag numera tillhör det förgångna.

Efter själva mötet avtackades Anders Olovson, Mikael Waenerlund samt de avgående valberedningsmedlemmarna Sune Almqvist och Ingemar Edvardsson (ej närvarande).

Stipendieutdelning

Till en av årets höjdpunkter inom Göteborgs Byggmästareförening hör definitivt utdelningen av Stipendiet Byggmästaren. Det är chalmerister och handelsstuderande som premieras för sina lovvärda examensarbeten. De lyckliga stipendiemottagarna fick motta diplom, blommor och en summa pengar ur ordförande Sven Steens hand, medan vd Christina Lööf läste upp stipendiekommitténs motivering.

De närvarande mötesdeltagarna fick också möjlighet att få en fördjupad presentation av två utvalda arbeten, nämligen ett från Handels och ett från Chalmers.

”Är det klart snart?”, av juristen Tobias Gustafsson, handlade främst om AB04 och förseningsregler, medan chalmeristerna Awilla Posay och Nicklas Franzén fördjupat sitt examensarbete kring ”Ungdomsbostäder”. Arbetets slutsats var att det går att bygga smått, men att regelverket måste ses över.

En energigivande middag

Den efterföljande välsmakande middagen fulländade en spännande och minnesrik kväll. Styrelsen, närvarande medlemmar, stipendiater och fjolårets dito förenades kring matsalsborden och diskussionslustan fick med hjälp av den trivsamma atmosfären ett starkt energitillskott. Här skapades idéer och tankar, men framförallt knöts kontakter mellan olika generationer – allt för en spännande och förhoppningsvis utvecklande framtid för västsvensk byggverksamhet.

Lars O. Carlsson

Foton från eftermiddagen och kvällen

Foto från årsstämman 2015

Foto från årsstämman 2015

Foto från årsstämman 2015

Foto från årsstämman 2015

Foto från årsstämman 2015

Foto från årsstämman 2015

Foto från årsstämman 2015

Foto från årsstämman 2015

Foto från årsstämman 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014

Ännu ett år läggs till handlingarna. Ett år av möten, diskussioner, tankar, intryck och nya förutsättningar. Tiderna förändras ständigt och det är viktigt att vi som människor är observanta för dessa omkast och att vi som förening kan bistå våra medlemmar att navigera klokt och rätt in i en oviss och okänd framtid.

Ta del av verksamhetsberättelsen (pdf)

Chalmersspex på Valborgsmässoafton den 30 april

Chalmersspex 2015

Samhällsbyggarna Väst och Göteborgs Byggmästareförening inbjuder till traditionsenligt Chalmersspex på Stora Teatern på Valborgsmässoafton.

Vi träffas i Stora Teaterns Kristallfoajé från kl 19.00 där var och en ges möjlighet att själv handla det som önskas i baren. Spexet börjar kl 20.00 och när det är slut skrattar vi vidare i Byggmästareföreningens lokaler på Ekmansgatan 1 med räkor, vin och kaffe.

Mer information och anmälan på Samhällsbyggarnas hemsida »