Sommarhälsning från Göteborgs Byggmästareförening

Publicerat den 18 juni 2015

Christina Lööf

Innan sommarledigheten vill jag passa på att informera om vad som hänt under våren och vad som planeras inför hösten. Men först vill vi självfallet ha lite sol och värme efter en blöt och blåsig vår.

Jag har snart arbetat fem månader i min nya roll och jag tycker att det är både kul och spännande. Vi har en fantastisk fastighet som är en stor tillgång. Vi vill att Byggarnas Hus skall vara en naturlig mötesplats för medlemmar och byggintressenter. Huset är välkänt i byggkretsar, många har varit på kurs, möte eller seminarium på Ekmansgatan.

Hemsidan

Jag vill tipsa alla att besöka vår hemsida. Vi vill utveckla hemsida till en välbesökt informationsspridare, bland annat för våra medlemmar. Där finns aktuell information om föreningen och vår verksamhet. Du finner exempelvis notiser och bilder från våra olika aktiviteter. Under våren har vi bland annat genomfört följande träffar:

Årsmöte och stipendieutdelning: årets höjdpunkt då vi lyssnar på duktiga ungdomar med efterföljande middag och mingel

Studiebesök på Göteborgs Nya Arena i Kviberg: Serneke informerade om projektet och visade oss runt i huset som innehåller hotell, skola, idrottsplaner och skidåkning året runt

Teknikerträff på Ångaren Bohuslän: båttur och mat med medlemmar, elever från yrkeshögskolan och deras LIA-mentorer

Föreningen har ambition och resurser att stötta initiativ som gynnar branschen och våra medlemmar. Vi har upparbetade kontaktytor mot skolor i vårt område och dessa samarbeten kan utvecklas vidare.

Medlemsstyrd verksamhet

För att lyssna av vad ni medlemmar efterfrågar samt få nya kreativa idéer på aktiviteter så kommer vi att bjuda in ett antal personer till en work-shop i september. Hör gärna av er om ni har förslag och synpunkter!

Många av våra aktiviteter genomför vi i nära samarbete med bland annat Sveriges Byggindustrier och Samhällsbyggarna. GBF och BI Väst arrangerar exempelvis mingel med studenter från Chalmers, Handels och Borås Högskola den 1 oktober och 8 oktober. Då får ni som företrädare för branschen tillfällighet att berätta hur kul och utvecklande det är att jobba inom byggsektorn!

Studieresa till Berlin

Viss finns det även vissa svårigheter att hantera inom vår bransch. En het potatis är den svenska detaljplaneprocessen som ofta tar väldigt lång tid. Den 15-17 oktober arrangerar GBF en studieresa till Berlin då vi får ta del av tysk stadsutveckling och planprocess. Mer information finns på hemsidan och först till kvarn gäller. Vi har 30 platser och för att garantera flyg och hotell behöver vi har er anmälan senast den 1 juli.

Att engagera er medlemmar och att öka medlemsantalet är också en prioriterad fråga. Vi har tagit fram en broschyr som informerar om föreningens verksamhet. Det är lätt att bli medlem, exempelvis genom att ansöka om medlemskap via hemsida. Tipsa gärna kollegor i branschen för ju fler medlemmar som är med – ju starkare blir vi!

Jag önskar er en skön och avkopplande sommar och semester!

Christina Lööf
Vd Göteborgs Byggmästareförening

Samarbete för ett gott framtida ledarskap

Christian Koch och Gunnar Wengström

Christian Koch och Gunnar Wengström vill bidra till en ljus framtid för byggbranschen.

För cirka två år sedan träffades de av en tillfällighet på ett seminarium hos Byggmästareföreningen. De kunde redan efter ett kort samtal konstatera att de båda brann för frågan om byggbranschens framtida kompetensbehov – men – det krävdes samarbete och nytänkande.

Göteborgs Byggmästareförening har länge hävdat att rekrytering och utbildning av framtidens ledare är en kritisk nyckelfråga. Hur ser man då på detta inom utbildningsväsendet? Jo, man håller med och man vill också fördjupa samarbetet för att sätta själva byggarbetsplatsen i centrum.

Vid en träff mellan Gunnar Wengström, lärare vid YRGO, Christian Koch, professor vid Chalmers samt Christina Lööf, VD för Göteborgs Byggmästareförening, framkom att Chalmers och YRGO för cirka två år sedan påbörjat ett fördjupat samarbete för att kunna modernisera utbildningen efter dagens och förhoppningsvis efter framtidens tänkta behov. Man vill bättre nyttja varandras erfarenheter och kompetenser.

Ser vi några år tillbaka var exempelvis litteratur och metodik förhållandevis gammalmodig när det gäller att beskriva byggarbetsplatsen. Det upplevdes också tydliga gränsdragningar mellan utbildningen i projekteringsledning och utbildning i produktionsledning.

YRGOs elever utbildas för att leda arbetet ute på byggarbetsplatsen och därför har också utbildningen varit inriktad på att förklara hur det faktiskt fungerar på själva bygget.

Chalmers elever har däremot utbildats mot att bli chefer och specialister, men faktiskt också för att kunna vidareförädla byggarbetsplatsen – därför bör även de ha en god insikt i hur det fungerar i praktiken. Visst finns det ingenjörer från Chalmers som blir platschefer, men de flesta av dessa har nog tidigare sett det mer som ett mellansteg i karriären. Men byggarbetsplatsen är central – det är trots allt här som planer och tankar förverkligas.

Men det intressanta och viktiga i helheten är att förstå byggprocessen och dess olika delar, exempelvis samspelet mellan människor och företag. Därför har exempelvis Gunnar Wengström, med en genuin bakgrund från byggbranschen, bjudits in till Chalmers och kursen Construction process and management för att bistå med sin erfarenhet och kompetens. Med dessa nya teorier vill man sedan att Chalmers elever får möjlighet att besöka byggarbetsplatser för att kunna jämföra och studera om teorierna fungerar i praktiken.

På motsvarande sätt kommer Christian Koch, professor i byggproduktionsledning vid Chalmers, att gästa och bidra i YRGOs utbildningsinsatser.

Det har varit förhållandevis lätt att få ut YRGOs studenter på praktikperioder, då deras praktiska inriktning gör att de direkt kan sättas i arbete och inte heller behöver så mycket vägledning.

Önskvärt vore att Chalmersstudenterna också fick möjlighet till mer systematiska byggplatskontakter, på både på små och stora byggföretag. Då handlar det främst om studiebesök och helst en serie sådana. Genom att återkomma vid något eller några tillfällen får de en helt annan insikt och förståelse i hur byggprocessen fortskrider. De stora företagen är intresserade, men det är också viktigt att de mindre företagen förstår värdet av detta samarbete.

Det kanske hade varit bra om det vid själva utbildningsstarten hade ingått en träff mellan utvalda platschefer och studenter där kursledningen beskrev året som komma skulle, de studiebesök som önskades och målet med dessa.

Det handlar ju som sagt om att trygga och säkerställa ett gott framtida ledarskap och då får vi alla bidra i arbetet eller som man också skulle kunna skriva – det handlar om hjälp till självhjälp. Det kommer att byggas mycket i Västsverige och då behövs duktiga och kompetenta medarbetare på alla nivåer!

Lars O. Carlsson

Utdelning av yrkes- och teknikerstipendierna

Skolavslutning på Bräckegymnasiet

Studentexamen och skolavslutning innebär att GBF får nöjet att dela ut stipendium och diplom till ett antal duktiga elever. Bräckegymnasiet höll skolavslutning den 4 juni med sedvanligt firande i skolans verkstad innan utspring. Lokalen var vackert pyntad och stämningen var på topp. Att ta studenten är ju lite speciellt, man går ut i vuxenlivet och lämnar den trygga gymnasietiden bakom sig.

De tre lyckliga stipendiaterna var Isak Johnsson, Amar Talic och Patric Börjesson Pippola.

De tre lyckliga stipendiaterna var Isak Johnsson, Amar Talic och Patric Börjesson Pippola. De har alla varit föredömen i klassen och tagit stort ansvar under studietiden.

Den 12 juni var det avslutning på YRGO på Lindholmen och rektor Svante Boström delade ut diplom till YH-eleverna i skolans aula. GBF delade ut stipendier till Jimmy Nordström och Leo Molander för fina studieprestationer, både teoretiskt och praktiskt. Därefter blev det tårtkalas i klassrummet och avtackning av lärarna Gunnar och Bengt.

I anslutning till detta är det glädjande att kunna konstatera att samtliga elever i byggingenjörsklassen har fått jobb och i många fall på deras respektive LIA-företag.