Sommartider, hej hej, sommartider … och sedan hej då ...

Publicerat den 23 juni 2021

Foto: Shutterstock

Det senaste året har för de flesta varit en omvälvande tid och mycket av byggmästareföreningens verksamhet har gått i covid-dvala. De möten som genomförts har bedrivits digitalt och nog saknar vi fysiska möten, exempelvis våra traditionella student- och branschmingel.

Personligen har jag börjat trappa ner min arbetstid och snart är det dags att bli fritidsforskare på heltid – jo, jag ska gå i pension!

När man står inför större förändringar i livet är det naturligt att blicka tillbaka samt reflektera över vissa val som gjorts och beslut som tagits.

Jag tänker exempelvis på min mamma Anne-Marie som via olika omständigheter gick från att vara fritidspolitiker till att engagera sig som riksdagskvinna under två år. Vid den tiden gick jag på gymnasiet och fick under veckorna, när mamma alltså var i Stockholm, laga mat åt både pappa och mig. Det kändes självfallet naturligt att vi i familjen stöttade varandra.

Jag hittade ett gammalt klipp från tidningen Skaraborgsbygden som gjorde ett reportage med rubriken ”Christina fixar fisken när mor är i riksdagen” och det fanns även ett foto där jag sitter vid vårt piano. Det kan direkt avslöjas att bilden är arrangerad – konsertpianist har aldrig existerat bland mina yrkesval.

Vad drömde då den 18-åriga Christina om och vad trodde hon om framtiden? För mig var det bara tillfälligheter (och kärleken) som gjorde att jag flyttade från Skara till Göteborg och en slump att jag hamnade i just byggbranschen – oj, vilket tur!

Jag brukar rekommendera alla med intresse för samhällsbyggnad att testa på att jobba i byggbranschen. Här finns gott kamratskap och jordnära kollegor, teamkänsla och en tillfredställelse i att tillsammans arbeta mot uppsatta mål och hitta lösningar på uppkomna problem.

Om man inte känner någon som arbetar inom bygg eller anläggning kanske inte ett byggbolag är förstahandsvalet när man är färdig med sin utbildning från universitet eller högskola. Där fyller våra studentmingelträffar en viktig funktion. Vi bjuder in till Ekmansgatan och brukar ha fyra olika stationer där företag informerar om roller och möjligheter inom sina områden. Efteråt bjuds på mat och dryck samt möjlighet till mingel och nätverksbyggande med representanter för branschen.

Efter två år i riksdagen och ytterligare några år som politiker på lokal nivå bestämde mamma sig för att sluta helt med alla uppdrag och ägna sig åt hem och familj. Hon var en riktig matmamma och det värsta som kunde hända var att någon var hungrig. Jag vet med mig att jag har fått vissa av dessa egenskaper i arv. Det är roligt att bjuda på god mat och under pandemiåret har jag börjat baka surdegsbröd, något jag läst att jag tydligen inte är helt ensam om!

Nu gör jag alltså en ”Anne-Marie” och väljer att gå i pension vid fyllda 62 år. Jag ser fram emot att få mer tid med familjen och utveckla andra intressen. Jag kommer givetvis att fortsätta följa Byggmästareföreningen som ligger mig varmt om hjärtat. Vi har en unik förening och Byggarnas Hus är en fantastisk mötesplats där det i höst förhoppningsvis åter kommer att sjuda av liv och aktiviteter.

Till sist vill jag tacka alla som bidragit till att jag trivts så bra på jobbet samt hoppas att vi träffas på något spännande studiebesök eller någon liknande aktivitet framöver samt naturligtvis – önska alla en riktigt skön sommar!

Christina Lööf

PS – här kommer receptet på en jättegod fiskrätt:

 • 500 g laxfilé
 • 1 finhackad gul lök
 • 2 tsk salt
 • 1 krm citronpeppar
 • Saften av en halv citron
 • ½ dl vitt vin
 • 3 dl grädde
 • Dill

Fräs löken i smör och lägg i en smord form. Lägg filén ovanpå och krydda. Häll över citronsaften, vinet och grädden. Klipp över dill. Stek i ugn i 225 grader i cirka 20 minuter.

… det är vägen, som är mödan värd …

Inför ett uppföljningsseminarium kring BoStad2021 hade Göteborgs Byggmästareförening rubricerat sin inbjudan på följande sätt: Når vi målet innan restiden ebbat ut?

Svaret tycks vara nja – det kanske inte blev några 7 000 nya bostäder på utsatt tid, men det blev ett stort antal nya erfarenheter och viktiga lärdomar som nu kan resultera i en framtida effektivisering och tempohöjning av bostadsbyggandet. Så projektet banar kanske trots allt väg för framtida segrar.

Göteborgs BoStad2021 är en satsning som, utöver det ordinarie bostadsbyggandet i Göteborg, skulle ge ytterligare 7 000 nya inflyttningsklara bostäder fram till jubileumsåret 2021 och dessa utöver det ordinarie bostadsbyggandet i Göteborg.

Några av deltagarna vid Göteborgs Byggmästareförenings seminarium om BoStad2021 den 16 juni. Dagens föreläsare Anders Svensson högst upp till vänster.

En forskargrupp från Chalmers har sedan januari 2016 följt och studerat arbetet i syfte att söka svar på bland annat följande intressanta frågor:

 • Vilka åtgärder vidtas i BoStad2021 för att korta ledtider för bostadsbyggande?
 • Är de framgångsrika utifrån målet att bygga 7 000 bostäder till 2021 utöver den ordinarie produktionen och utifrån involverade aktörers syn på tid, kvalitet, ekonomi och krav på rättssäkerhet? 
 • Vilka lärdomar kan användas i den ”ordinarie” processen?

I april 2018, alltså efter drygt två års studerande, fick Göteborgs Byggmästareförenings medlemmar möjlighet att vid ett seminarium med professor Anders Svensson ta del av var projektet och var forskarna befann sig våren 2018.

Då var det främst delrapport 2 som var föremålet för informationen, men sedan dess har ett flertal nya rapporter, såväl delrapporter som temarapporter, sammanställts för Följeforskning BoStad2021, vilka finns tillgängliga som pdf:er via nätet.

Onsdagen den 16 juni 2021 var Anders Svensson tillbaka, om än digitalt, för att på bästa sätt försöka besvara inbjudans frågeställning – nej, några 7 000 lägenheter blir inte klara före utgången av 2021 – och anledningarna tycks vara flera, exempelvis att processen tog längre tid än väntat (exempelvis i samband med överklaganden och trafikfrågor), att marknadsförutsättningarna och efterfrågan hade förändrats samt en ganska vanlig faktor … överoptimism. Det reella antalet nya inflyttningsklara bostäder hamnar istället kring 4 000.

Det tycks nästan vara lite ironiskt att jubileumssatsningen BoStad2021, precis som stadens stora publika jubileumsfirande, flyttas till 2023 – det är i alla fall först då som de 7 000 bostäderna beräknas vara inflyttningsklara.

I vilket fall som helst har vi redan avslöjat att forskarna lärde sig en hel del  längs vägen under dessa år som BoStad2021-resa pågått.

Anders Svensson nämnde bland annat följande lärdomar:

 • Paketera och projektifiera oftare utbyggnadsprojekt, sätt tydliga mål, politiskt beslutade, tillsätt resurser
 • Deadline is king, sätt och avtala tidsmål för hela processen och dess huvudfaser
 • Precisera och avtala syftet och nyttan med samverkan och respektive parts åtaganden
 • Inför en gemensam kommunal projektorganisation med gemensam ledning, processmodell, digital infrastruktur och samlokaliserade nyckelfunktioner
 • Inrätta en strategisk och koordinerande beställarfunktion under KS
 • Etablera tätt samarbete på projektnivå mellan exploatör och kommunen under hela processen
 • Var flexibel när det gäller exploatörernas medverkan i planeringsskedet
 • Prioritera större sammanhängande utbyggnadsområden, utgå från lokala förutsättningar, inte stadsbyggnadsdogmer
 • Säkra samsyn med staten och regionen kring infrastrukturfrågor, stärk översiktsplaneringen

Projektet har en hemsida där man med tre enkla modeller överskådligt visar några viktiga områden som kan bidra till att tempot i bostadsbyggandet ökar:

Det tycks som om dessa modeller är ständigt användbara, ty samverkan och dialog brukar lösa det mesta.

Text: Lars O. Carlsson

Christina går och Gabriella tar över

Gabriella Lörnbo är ny vd för Göteborgs Byggmästareförening från och med den 16 augusti.

Man ska sluta när det är som roligast heter ett gammalt uttryck, vilket tydligen Christina Lööf i våras tycks ha hörsammat. Troligen var det varken knyppling eller matning av duvor som hägrade, nej snarare var det dotterdottern Saga som lockade och som fick Christina att vilja vara lite mer flexibel med sina disponibla timmar. Då styrelsen stod inför fullbordat faktum var det nyrekrytering som gällde. Styrelsens val föll på en yrkeskvinna med en rik erfarenhetsbank och ett stort kunnande – från försäljning av glass, kiselbehandling av altaner, kommunikation kring nya bostäder till yrkesinriktad utbildning.

Ja, nu blir kanske förändringen trots allt inte så dramatiskt för GBF:s medlemmar. Gabriella Lörnbo kan både branschen och huset – på cv finns ju också tiden då hon var utbildningsansvarig för Entreprenörsskolan med kontoret på Ekmansgatan 1. Hon är också klok nog att, åtminstone inledningsvis, följa Christinas upptrampade väg, men är självfallet inte främmande för att krydda denna väg med en och annan nyhet om möjligheter bjuds.

Gabriella greppar det mesta, inte minst på fritiden. Bland hennes många intressen har nämligen judon en central plats – något hon delar med familjen. Ja, Leon har väl kanske inte börjat ännu – men snart ska väl även han lära sig att hålla sig på mattan. Gabriella både tränar, tränar andra samt arbetar inom judosporten. Hon har bland annat varit ordförande för Göteborgs Judoförbund, men har också varit engagerad på nationell nivå. Vänner, matlagning och resor får väl också en del tid, så vida judon och arbetet tillåter.

Gabriella börjar den 16 augusti 2021 efter en tids föräldraledighet, solstrålen Leon fyller 1 år i november. Hon kommer som huvudinriktning att arbeta fyra dagar i veckan, med ledighet på fredagar.

Text: Lars O. Carlsson