Nya Mölndal växer upp bakom det gamla …

Publicerat den 25 juni 2018

Gunnebo, Kråkan, Kvarnbyn och Travet i all ära, men frågan är om inte cityshopping kommer att bli ännu en stark turistmagnet i Mölndal. Och kanske är det den nya gallerian som från och med i höst kommer att väcka mest nyfikenhet.

För ganska exakt två år sedan, torsdagen den 16 juni 2016, fick Göteborgs Byggmästareförenings medlemmar möjlighet att besöka det nya SCA-Huset som då uppfördes i Mölndal – på ytan mellan Mölndals bro, Broplatsen och Göteborgsvägen – ovanpå spårvagnarnas vändslinga. Sedan dess har delar av det gamla SCA-bolaget namnändrats till Essity, vilket medfört namnändring av den då aktuella byggnaden, i dag benämnd Essity-huset.

Från en av de översta våningarnas balkong/uteplats, med riktning mot Fässbergs kyrka, kunde vi då se byggropar, bottenplattor, bodar, byggställningar och kranar – allt likt en myrstack. Det syntes att hela området, Mölndals innerstad, påbörjat en rejäl ”total makeover”.

Nu, onsdagen den 20 juni 2018, samlades vi åter igen, delar av Byggmästareföreningens vetgiriga medlemsskara, för att beskåda resultatet av flera års idogt byggande när det gäller Nya Mölndal Galleria.

Intresset tycktes vara riktigt stort ty många hade hörsammat inbjudan, men så ingick också ett lättare träningspass, ty det var promenad över stor areal – allt under ledning av NCC:s Lars Holmström, projektchef, men nu verksam vid det nya barnsjukhusbygget i direkt anslutning till Drottning Silvias Barnsjukhus.

Bakom Nya Mölndal Galleria finner vi NCC Property Development i samarbete med Citycon, en välkänd aktör när det gäller att utveckla köpcentrum i Norden och Balticum. NCC Building svarar för själva byggandet som en totalentreprenad, till en entreprenadsumma av 1,3 miljarder kronor, men NCC har också många underentreprenörer på plats.

När byggnationen var som mest intensiv var det 300 personer engagerade på byggarbetsplatsen, som omsatte cirka 3 000 kronor per minut. Betänk att bara en brandövning därmed kostar cirka 100 000 kronor.

Hela uppdraget omfattar 90 000 kvadratmeter, vilket motsvarar 16 fotbollsplaner. Då ingår bland annat gallerian med ett 70-tal butiker, som tillsammans blir totalt 32 000 kvadratmeter. Vidare ingår en bostadsdel för Riksbyggen med 145 lägenheter samt cirka 970 parkeringsplatser, bland annat fördelade på flera våningar i p-hus.

Kanske är just kommunikationerna en extra stark konkurrensfaktor för den nya gallerian som ligger i direkt anslutning till Knutpunkt Mölndalsbro med buss, järnväg och spårväg, men antalet p-platser vittnar också om ett välkomnande till billister. Detta är något som kanske grannkommunen Göteborg just nu inte gjort sig särskilt kända för. Det ska självfallet bli spännande att följa den fortsatta utvecklingen.

Apropå bilar så har naturligtvis transporter och logistik varit en trång sektor under byggnationen. Detta har NCC löst genom att nyttja en sattelitparkering vid Åby Travbana för att därifrån sedan hantera materialflödet.

Helst ska inget gå fel och när det gäller en så stor och trång byggarbetsplats som Mölndal Galleria är naturligtvis säkerhetsarbetet oerhört viktigt, vilket bland annat resulterat i såväl nykterhets- som drogtester.

Fasaderna är ett särskilt spännande kapitel, värt att kommentera. För att skapa dynamik och variation använder man sig av flera olika materialslag och för att förstärka kvarterskänslan låter man den utvändiga fasadbeklädnaden följa med in i gallerian. Detta är en lösning som tycks fungera riktigt bra – man känner helt enkelt inte att det handlar om ett stort gigantiskt komplex, utan man får känslan av ett stort antal byggnader som utgör just egna välbalanserade och unika kvarter.

Arkitekter bakom skapelsen är Rstudio for architecture samt arkitekterna Krook & Tjäder.

Cirka 85 procent av butiksytan är i skrivande stund uthyrd och i takt med att vi närmar oss den 27 september 2018, då gallerian slår upp sina portar för shoppinglystna kunder, blir det nog ännu lättare att hyra ut resterande kvadratmeter. Det är ju alltid enklare att se verkligheten som den är, än att försöka tyda en arkitektritning och butiksuthyrarens välvilliga formuleringar.

Bland alla genomtänkta små detaljer kan vi också nämna att det vid varje ingång till gallerian från gatan finns dubbla matställen. Förhoppningsvis ska det hjälpa till att skapa stämning och folkliv, men det är väl också så att man blir lite sugen på något att äta och dricka när man i shoppingsituationer ändå har plånboken framme.

Tack och ha en bra sommar!

Text: Lars O. Carlsson
Foto: Stefan Hollertz

Tillbakablick och framtidsspaning

I år har Byggmästareföreningen funnits i 125 år, en imponerande och aktningsvärd ålder!

Hösten 1893 sammanträdde 21 byggmästare i Göteborg och röstade om att bilda en byggmästareförening, 20 röstade för och 1 röstade emot bildandet av en ”fast sammanslutning”.

Bakgrunden var den långvariga och infekterade murarkonflikten. Byggmästarna sammanslöt sig för att formera en enad part mot fackföreningen men också för att påverka kommunens utbud av byggbar mark.

50-årsjubileet firades den 8 november 1943 och programmet bjöd på flaggspel, högtidsanförande, underhållning och middag. Menyn innehöll den tidens delikatesser som oxsvanssoppa, slätvar och kall anka. Gunnar Svärd författade en minnesskrift på uppdrag av styrelsen och boken beskrev ”föreningens verksamhet i dess samhälleliga sammanhang”.

100-årsjubileet 1993 förbereddes lång tid innan firandet startade. Även då utgavs en skriftlig historisk dokumentation, publicerad i två inbundna band. Det ena författades av Martin Fritz och det andra innehöll mer personliga betraktelser av föreningens medlemmar och intressenter. Jubileumssupén intogs på Park Avenue Hotel och Elisabeth Erikson samt Hans Josefsson svarade för en skönsjungande show.

Nu när vi firar 125 år knyter vi an till tidigare jubileer men på ett modernt sätt. Varje månad under jubileumsåret publicerar vi på vår hemsida ett porträtt av föreningens hittills elva ordföranden samt Göteborgs utveckling inom diverse segment och sekel.

Denna tillbakablick har inneburit att jag tänkt på den framtida utvecklingen. Om 25 år, år 2043 då föreningen fyller 150 år, hur ser det ut då? Vilka av dagens nyutexaminerade byggelever och ingenjörer kommer att engagera sig i det framtida styrelsearbetet? Vilken roll kommer GBF att spela 2043? Kommer vi fortfarande att sprida kunskap och bygga nätverk, samt hur kommer det arbetet att genomföras?

Var och hur mycket kommer Göteborg och Västsverige ha växt? Vilka av dagens ambitiösa byggplaner kommer att ha förverkligats? Hur designas nya kontor, hur planeras nya skolor och hur byggs nya sjukhus? Hur reser vi och hur tar vi oss till jobbet? Det är spännande frågeställningar!

Trender i samhället som urbanisering och digitalisering är idag på allas läppar. Detta är också utmärkta exempel på faktorer som med all säkerhet kommer innebära stora förändringar även för vår bransch.

Nog om detta – tillbaka till verkligheten och till den efterlängtade sommaren 2018!

Jag önskar alla medlemmar och branschkollegor en skön sommar. Sommarsemestern är en viktig paus från det höga arbetstempo som råder i byggsvängen. När vi återvänder från ledigheten finns förhoppningsvis mycket roligt att ta tag i. För egen del blir det att lägga sista handen vid planeringen av vårt jubileumsfirande som går av stapeln den 8 november. Inbjudan kommer snart och anmälan sker på vår hemsida.

Skön sommar och välförtjänt semester!

Christina Lööf
VD Göteborgs Byggmästareförening