Uppskattat studiebesök på Gothia Towers

Publicerat den 5 november 2014

Studiebesök på Gothia Towers

Det tredje tornet på Gothia Towers står klart för inflyttning i början av december. Den 30 oktober arrangerade Göteborgs Byggmästareförening ett studiebesök i den nästan färdiga hotellbyggnaden.

Patrik Albertsson, byggsamordnare på Svenska Mässan, hälsade välkommen och gav en intressant inblick i arbetet med Gothia Towers Triple Towers, ett projekt som har pågått under de senaste åtta åren. Det tredje tornet är 100 meter högt och därmed Göteborgs högsta hus. Projektet har även omfattat en påbyggnad av det befintliga East Tower och antalet rum ökas med drygt 500. Det nya hotellet disponerar därmed över 1 200 rum, vilket gör det till ett av de fem största hotellen i Europa.

Patrik Albertsson, byggsamordnare på Svenska Mässan

I det bitvis mycket komplexa arbetet var en av de mer konkreta utmaningarna att försöka få plats med fem hissar för hotellets gäster. Här avslöjade Patrik en liten intern hemlighet – det tredje tornet är 60 cm bredare än de två övriga!

Uppförandet av just hisschaktet har genomförts med hjälp av en nygammal metod, nämligen glidformsgjutning.

– Ett spännande jobb eftersom man bara får en chans att göra rätt. Dessutom gäller det att få in dörrar, fönster, rörgenomföringar och annat på vägen upp. Vi hade en lista med över 4 500 objekt som skulle passas in, berättade Patrik.

Glidformsgjutning har nästan fallit i glömska, men tekniken har varit kostnadseffektiv och fungerat bra i uppförandet av det tredje tornet. En 50 cm hög gjutform fick glida utanpå konstruktionen och flyttades succesivt uppåt allt eftersom betong fylldes på och härdade. Ett annat svenskt exempel där glidformsgjutning har använts är Kaknästornet som färdigställdes 1967.

Påbyggnaden av hotellet har genomförts i partnering med Peab. Projektkostnaden är beräknad till cirka 1,2 miljarder kronor, vilket ger en byggkostnad på cirka 30 000 kr per kvadratmeter. Helt ok enligt Patrik, som betonade att stora delar av hotellet är mycket påkostade.

– Tanken har inte varit att bygga en stor sovfabrik, vi har satsat på flera områden som vi tror kommer dra folk och addera nya dimensioner för våra kunder.

Studiebesök på Gothia Towers

Broarna mellan tornen är ett exempel på detta. De fyller flera funktioner, bland annat kompletterar de säkerheten genom att utgöra utrymningsvägar vid en nödsituation. De erbjuder även en ”genväg” genom hotellet för gäster som exempelvis vill ta sig till spaavdelningen eller restaurangen på Upper House. Men Patrik framhöll också symbolvärdet – en glasbro på hög höjd är något som folk minns och pratar om.

Efter Patriks presentation var det dags för rundvandring under ledning av personal från Svenska Mässan och Peab. Visningen inkluderade bland annat besök i spektakulära konferensrum med panoramavy över Göteborg, festvåningen Imagine och nya, spatiösa hotellrum. Dessutom erbjöds det – för dem som vågade – en promenad på en av glasbroarna.

Sammantaget en mycket trevlig eftermiddag på Svenska Mässan och Gothia Towers. Håll utkik på hemsidan för likande aktiviteter i framtiden!