Spännande möten och nya insikter

Publicerat den 12 november 2019

Göteborgs Byggmästareförenings traditionella mingelkväll, då framtidens byggare får chans att träffa branschföreträdare, är ett unikt tillfälle till samkväm, att inhämta nya kunskaper samt att skapa givande kontakter. I år tycktes det som om många av de närvarande KYH-studenterna relativt nyligen hade upptäckt byggbranschens tjusning och därefter gjort ett nytt vägval mitt i livet.

Onsdagen den 6 november 2019, en dag då många historiskt intresserade göteborgare med bra kaloriförbränning åt smaskiga Gustav Adolfsbakelser, passade Sveriges Byggindustrier och Göteborgs Byggmästareförening på att bjuda på en god vegetarisk buffé men också bjuda på goda möjligheter till kontaktskapande. Vem vet, kanske blev det kontakter för livet och inte minst för det framtida yrkeslivet.

Dessa mingelkvällar har blivit både en tradition och en institution när det gäller att bygga broar mellan studenter och näringsliv, men frågan är om det inte var extra spännande just i år. Dels var andelen studenter från KYH större än tidigare år, dels är det också påfallande, och glädjande, hur många kvinnor som nu söker sig till byggbranschen.

Det är exempelvis fascinerande att höra hur en kvinna från KYH, med gedigen erfarenhet från vård och omsorg, nu vill skifta till anläggningsprojekt och tunga maskiner eller en annan kvinna och tillika flerbarnsmor, med decennier av yrkeserfarenhet från en eftertraktad och viktig yrkeskategori, nu vill sadla om till byggbranschen. Efter att de besökt kvällens fyra informationsstationer hade de lyckligtvis inte ångrat sitt framtida yrkesval, tvärt om.

Kvällen var, precis som tidigare år, organiserad kring fyra informationsstationer där representanter från branschen, under 30-minuterspass, delade med sig av sina erfarenheter, men självfallet, om än ödmjukt och välbalanserat, också passade på att göra lite reklam.

Hus och bostad

Vid denna station var det Tornstaden som bland annat förklarade olika befattningshavares arbetsuppgifter och ansvarsområden, så som avdelningschef, kalkylator, entreprenadingenjör, platschef och arbetsledare. Naturligtvis presenterade de även bolaget och en del aktuella referensprojekt. Det blev en intressant diskussion kring bostadsbyggandet i allmänhet och olika åldersgruppers möjligheter till bostäder i synnerhet.

Ett av flera spännande bygguppdrag var ett projekt vid Hammarkulletorget, där Tornstaden bygger 45 bostadslägenheter åt Egnahemsbolaget, medan ett annat var 60 studentbostäder i bostadsrättsform i centrala Göteborg. Tornstaden var, för att kunna besvara alla frågor, representerat av fyra personer; Anna Abbestam, Jennifer Arvidsson, Moa Mindedal samt Jonas Särnström.

Anläggning och infrastruktur

Daniel Berggren, Joacim Edwijn och Pontus Pyykkö, samtliga från NCC, inledde med att presentera NCC Infrastructures organisation för att därefter presentera några just nu pågående infrastrukturprojekt i centrala Göteborg i allmänhet och inom Västlänken i synnerhet. Det handlade inte direkt om några vardagliga projekt, utan mer av unika speciallösningar som exempelvis sekantspålning vid Korsvägen, tunnel under Liseberg samt de omfattande och komplicerade markarbetena vid både Centralen och Kanaltorget.

Denna gång var det tre unga starka män som presenterade hur det är att gräva runt i Göteborgs lera, men vad man kunde höra av studenterna så kommer det nog finnas flera kvinnor i groparna framöver.

KMA

HR-mannen Dennis Hedebrand och KMA-ingenjören Helena Målsäter från NCC la den mesta av tiden på att redogöra för KMA-ingenjörens viktiga betydelse och dennes ofta överraskande vardag i praktiken. För den oinvigde kan vi avslöja att KMA står för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. Riskbedöma och kvalitetssäkra är två nyckelord som bland annat ska leda till att förebygga och hantera miljörisker.

Det var väldigt intressant, men också spännande, att få ta del av Helenas vardag med skyddsronder, provtagningar och ett stort antal avgörande ställningstaganden - ingen och inget får komma till skada. När hon berättade om dykarnas kontroller i rören under marken var det säkert en och annan som kände nackhåren resa på sig. Det finns många spännande och intressanta arbetsuppgifter kring byggen, men dessa bygguppdrag kändes just då inte så lockande.

Ledarskap och utveckling

Jörgen Johansson, PEAB och tillika Sveriges Byggindustriers ordförande, bjöd under trettio minuter på en öppen och personlig resa över hans hittills sextioåriga liv där byggbranschen samt idrotten haft väldigt stor betydelse och där ledarskapet varit avgörande för det slutgiltiga resultatet.

Jörgen, med erfarenhet från flera vd-tjänster inom branschen, har delvis gått den långa vägen och tyckte, av bland annat den anledningen, att det var väldigt roligt att se så många KYH-studenter på plats. Med all respekt för exempelvis alla duktiga Chalmersingenjörer, menade han att många av yrkeshögskolans studenter är extremt motiverade och därmed duktiga och uppskattade medarbetare.

Jörgen önskade också ge studenterna ett medskick kring en bra ledares egenskaper:

  • Lyhörd – lär känna laget
  • Tydlig
  • Hög integritet
  • Håll vad du lovar
  • Ärlig
  • Våga komplettera dig själv (det vill säga anställ inte bara kopior på dig själv)
  • Leverera resultat
  • Sist men inte minst – ha kul!

Under hela kvällen pågick samtidigt en poängpromenad med tolv frågor samt en utslagsfråga. Den lycklige vinnaren till en byggares nödvändiga attachéväska (?), av märket DeWalt, blev Gustav Eriksen vid AE – Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik.

Byggmästareföreningens VD, Christina Lööf, överlämnade priset, gratulerade Gustav samt tackade alla som deltagit i poängpromenaden samt välkomna ALLA (!) till prisbordet – en form av studenternas julgransplundring … utan gran.

Tusen tack för en intressant kväll i trevliga människors sällskap!

Lars O. Carlsson