Presentation av årets stipendiater

Publicerat den 24 maj 2022

I anslutning till föreningsstämma den 17 april presenterade årets mottagare av Stipendiet Byggmästaren samt Yrkesstipendiet. Välkommen att bekanta dig med ett gäng glada vinnare.

Vi börjar med Stipendiet Byggmästaren ...

Anton Avest och Emma Wahlfridsson

Using a sustainable business model for implementing a PED concept in terms of balancing excess heat on a district level

Emma Walfridsson kunde tyvärr inte delta vid utdelningen.

Anton och Emma har beskrivit Positiv Energy District (PED) utifrån möjligheten att tolka och implementera modellen på stadsutvecklingsprojektet Lilla Bommen. PED bygger på att skapa ett system, en micro-grid, i ett närområde med energibalans mellan flera intressenter.

Slutsatsen är att området fortfarande är i omvandling och att regelverket ännu inte är fullt ut anpassat för PED i dagsläget. Arbetet håller en hög nivå och bygger på litteraturstudier, intervjuer och workshops med olika intressenter.

Arbetet visar på en kommande affärsmodell som kan bli embryot till morgondagens företag som bygger hållbara stadsdelar i vårt samhälle.

Läs arbetet här →

Fredrik Bergfeldt och Frida Fischer

Clashing institutional logics and its consequences for communication

Fredrik och Frida har studerat samverkan mellan en svensk uppdragsgivare och utländska entreprenörer i ett stort infrastrukturprojekt. I den pågående globaliseringen och med allt större projekt blir en tydlig och fungerande kommunikation allt viktigare.

Fredrik och Frida har intervjuat flera representanter för såväl uppdragsgivare, som entreprenörer, och kopplat resultaten till aktuell teori. De har identifierat flera skillnader i såväl språk, som kultur, som ger kommunikationsproblem. Arbetet är mycket väl genomfört och mynnar ut i en samling rekommendationer, som kan underlätta för båda parter i många framtida projekt.

Läs arbetet här →

Maja Sjöstedt och Rebecka Strutz

Förbättra processen i att ställa miljökrav i stadsutvecklingsprojekt

Maja och Rebecka har analyserat styrkor och svagheter med processen att ställa miljökrav på Älvstranden Utvecklingsprojekt. Arbetet är aktuellt och mynnar ut i fyra kategorier av åtgärder för att förbättra processen att ställa miljökrav för framtida stadsutvecklingsprojekt

Läs arbetet här →

Sofie Hammer och Joline Kraemer

Developer Driven Detailed Development Plans

Sofie Hammer kunde tyvärr inte delta vid utdelningen.

Sofie och Joline har med detta examensarbete kartlagt och försökt skapa en förståelse för hur olika kommuner arbetar med att involvera exploatören i detaljplaneprocessen samt hur implementeringen och vidareutvecklingen av exploatörsdrivna detaljplaneprocesser (EDP) kan underlättas då dagens detaljplaneprocess ibland upplevs ineffektiv.

Författarna har dragit slutsatser och identifierat sex organisatoriskt relaterade aspekter och tre framgångsfaktorer som bör beaktas för vidareutveckling och framtida implementering av EDP. De tre framgångsfaktorerna inkluderar riktlinjer, utvärderingar och urval av pilotprojekt

Läs arbetet här →

Ali Reza Heravi och Antin Trogen

Materialspill i byggproduktion

Ali och Antin har förtjänstfullt tacklat en i branschen ständigt återkommande fråga, nämligen hur man kommer till rätta med spill.

De har i sitt arbete satt fingret på ett flertal viktiga parametrar som bör uppmärksammas av industrien och dessutom implementeras.

Läs arbetet här →

... och här kommer vinnarna av Yrkesstipendiet.

Stipendieutdelning på Bräckegymnasiet. På fotot Melker Samuelsson, Matias Persson, Linnéa Claesson Fransson, Cornelia Andersson och Gabriella Lörnbo.

Melker Samuelsson

Under sin studietid på Bräckegymnasiet har Melker Samuelsson visat att han är en riktig lagspelare som med sitt engagemang och driv lyfter hela sin arbetsgrupp. Han visar gott kamratskap genom att alltid hjälpa sina klasskamrater och dela med sig av sina idéer och sina kunskaper.

Personliga egenskaper som beskriver Melker är ord som händig, driven och framåt. Melker har ”blicken” som man brukar säga om talangfulla yrkesarbetare och med sina fina förmågor kommer han bidra stort till byggbranschen. Detta gör Melker till en värdig kandidat till Göteborgs Byggmästareförenings stipendium.

Matias Persson

Matias Persson har under studietiden på Bräckegymnasiet uppmärksammats för ett mycket gediget genomfört arbete både praktiskt och teoretiskt.
Matias har målmedvetet tagit sig an varje arbetsuppgift och utfört uppgiften med mycket hög kvalitet.

Det som kännetecknar Matias är flit, noggrannhet och händighet. Med dessa fina egenskaper ser vi att Matias kommer att bidra stort till den bransch han kommer arbeta inom efter sina vidare studier och det gör honom till en självklar kandidat till Göteborgs Byggmästareförenings stipendium.

Linnéa Claesson Fransson

Linnéa Claesson Franssons kunskapsutveckling i muraryrket har varit enastående tack vare ett hårt och seriöst arbete under hela utbildningstiden. Samma inställning har också präglat Linnéas studier i de teoretiska ämnena.

För att beskriva Linnéa som person kan inga andra ord än kamratlighet och hjälpsamhet användas. Yrkeskunnandet och personligheten har gjort lärlingsanställningen klar långt innan examen.

Som representant för kvinnor i branschen har Linnéa gjort ett utomordentligt arbete vilket lett till att APL-företaget specifikt uttryckt önskemål om fler tjejer från skolan i framtiden. Linnéas engagemang och kunnande gör henne till en mycket god ambassadör för Bräckegymnasiet och väl värd ett stipendium från Göteborgs Byggmästareförening.

Cornelia Andersson

Cornelia är en lärare som har ett stort inflytande på Bräckegymnasiets elever. Hon är tydlig i sin undervisning både med syftet med lektionerna och hur betygskriterierna ser ut. Hon vill alltid det bästa för alla elever och stöttar och vägleder dem i sin kunskapsutveckling.

Cornelias undervisning är varierande och har intressanta och roliga uppgifter för eleverna. Hon hjälper sina elever att hitta lugnet och dämpar deras oro för att inte lyckas. Hon är glad och lyser upp skoldagarna oavsett egna bekymmer. Cornelia har alltid ett leende på läpparna och hennes omtänksamma personlighet visar hur mycket hon bryr sig om sina elever. Detta gör Cornelia till årets bästa lärare och är en värdig mottagare av Göteborgs Byggmästares stipendium.