Favorit i repris, fast nu med fokus på AI och bygg

Publicerat den 2 februari 2024

I december 2023 arrangerade Göteborgs Byggmästareförening i samarbete med Fastighetsägarna ett framtidsseminarium med fokus på ämnet ”Hållbarhet för fastighet och drift genom AI”. Onsdagen den 24 januari 2024 var det dags för en favorit i repris, men denna gång med fokus på AI:s möjligheter och förtjänster för byggbranschen.

Liam Håkansson från AFRY, resultatet av sammanslagningen mellan klassiska ÅF och Pöyry, redogjorde för begreppet AI:s historia – från 1960-talets databaser till dagens digitalisering och visualisering.

Det är många nya begrepp och uttryck som florerar bland de redan AI-frälsta som exempelvis PropTech, en förkortning för Property Technology eller Microsoft copilot, en chatbot/textrobot utvecklad av Microsoft. Baserat på en stor språkmodell.

AI ger också stora möjligheter när det gäller logistik, vilket ofta är en stor utmaning inom byggandet, och här finns ofta en potential till förbättring. Ett annat, ofta helt avgörande, område inom byggbranschen är planering, och här kommer AI väl till pass.

Andra tydliga områden är exempelvis övervakning som kan förbättra säkerheten samt mätning och statistik som kan öka förståelsen. AI tycks vara vår tids tulipanaros.

I våra tider när hållbarhet är ett nyckelord i varje årsredovisning är förbättrad energistyrning ett önskemål hos de flesta bygg- och fastighetsentreprenörer – och även kan AI vara till stor hjälp.

För den som ska ta steget in i denna förtrollande värld hade Liam ett välmenande tips: börja smått och hitta rätt ambition. Senare kan man skala upp. Det är viktigt att förankra arbetet hos användarna samt att samla in och agera på feedback.

Liam redogjorde också för ett skarpt projekt där AFRY har hjälpt bostadsbolaget Tornet vid ett nytt område i Varberg och där AFRY skapat en digital tvilling. Här har man exempelvis kunnat simulera energiflödena.

Många i lokalen hade redan erfarenhet från arbete med AI och för dem som saknade denna merit, var seminariet en intresseväckande ögonöppnare. Till sin hjälp hade Liam Håkansson med sig kollegan Ulrika Stålhammar.

En något annorlunda reflektion från dagens seminarium var att det var få femtiotalister respektive sextiotalister bland deltagarna.

Text: Lars O. Carlsson
Bild: Stefan Hollertz