Sven Steen

Ordförande i Göteborgs Byggmästareförening 1998-2016

Sven Johan Magnus Steen föddes den 17 januari 1947 i Göteborgs Vasa församling, som andra barnet i en barnaskara av fem, hos arkitekt Jan Steen och dennes hustru Ulla, född Lange.

Sven Steens yrkesval var säkerligen tidigt utstakat, men han valde trots allt att bryta traditionen och istället för att studera till arkitekt läsa ekonomi, marknadsföring samt ledarskap vid Göteborgs universitet.

Sven Steen började sin anställning vid F O Peterson & Söner år 1975 och utnämndes till företagets verkställande direktör 1982. Vid samma tidpunkt lämnade hans far Jan Steen den operativa ledningen och tog hand om företagets ordförandeklubba.

Under Sven Steens ledning genomförde F O Peterson & Söner ett stort antal spännande bygguppdrag, exempelvis byggandet av Volvos, vid den tiden, nya huvudkontor på en höjd inom Torslandaområdet. Huvudkontoret, som stod klart i mars 1984, var Sveriges första husbygge med normerade kvalitetskrav och samtidigt ett startskott till F O Peterson & Söners certifiering.

Huvudbrandstationen i Gårda i slutet av 1980 var naturligtvis också väldigt uppmärksammad, inte minst för extremt stora säkerhetskrav. Ett annat exempel på spännande projekt är ombyggnaden av det gamla Sveahuset på Västra Hamngatan. F O Peterson byggde ursprungligen huset för Brand- och Livförsäkringsaktiebolaget Svea och fastigheten stod färdig år 1890. Drygt hundra år senare byggde samma företag om huset till Elite Plaza Hotel, vilket resulterade i att Sven Steen år 1999, på en gala i Stockholm, fick motta priset Årets Ombyggnad.

Några år senare var F O Peterson & Söner inblandade i ett annat prisbelönat projekt. Det var nämligen företaget som stod för stomkompletteringen på Gert Wingårdhs skapelse till Chalmers Kårhus. Detta bygge fick Kasper Salinpriset 2001.

Den 17 december 1977 gifte sig Sven Steen med arkitekt Annika Zimdal, dotter till arkitekten och professorn Helge Zimdal och hans hustru Dagmar, född Gemmel. I november månad året därpå föddes dottern Sofie.

Precis som sina förfäder har Sven Steen varit väldigt aktivt såväl när det gäller bransch- som näringslivsfrågor. Han har bland annat varit styrelseledamot i Higab under cirka 25 år samt i Carlanderska under nästan lika lång tid, men även i Västsvenska Handelskammaren, i Tredje AP-fonden, i Företagarnas Riksorganisation samt i en rad andra styrelser. Dock är det inom Svensk Byggindustri som han troligen gjort störst avtryck. Han invaldes som suppleant i Göteborgs Byggmästareförening 1988, ordinarie ledamot 1991 och föreningens ordförande 1998-2016. Han har också varit aktiv i Byggentreprenörernas styrelse och var under många år ordförande för organisationens informationsutskott.

År 2010 lämnade Sven Steen posten som verkställande direktör för F O Peterson & Söner till förmån för sin yngre broder Jonas Steen. Sven Steen släppte dock inte intresset och engagemanget för bolag och bransch, utan gjorde främst en positionsförflyttning från operativ verkställande direktör till företagets ordförande.

Lars O. Carlsson