Del 11 – 1990-talet

Hotell- och konferensanläggningen Quality Hotel 11 stod efter ombyggnad klar 1993. Här tillverkades dieselmotorer under varvsepoken.

I mitten på 1800-talet fick den norra älvstranden en allt större betydelse, inte minst när det gällde lokalisering för Göteborgs tre dominerande skeppsvarv.

Götaverkens föregångare, Alexander Keillers mekaniska verkstad, startade i och för sig sin verksamhet på fastlandet år 1841, och levererade sitt första fartygsbygge redan våren 1847. Det handlade om ångslupen Kare, som levereras till Kungliga Flottan i Stockholm.

Men när Alexander Keiller (1804-1874) inte fick etablera en slip vid Skeppsbron, för upphalning av fartyg, flyttades varvsverksamheten vid mitten av 1860-talet till Lundbyvass på Hisingen. Det första färdiga Hisingsfartyget blev lastångaren Uddeholm, som 1868 levererades till Karlstadsrederiet O. F. Ahlmarks.

År 1917 blev telegramadressen ”Götaverken” företagets officiella namn och 1965 arbetade cirka 7 000 anställda på Götaverken, världens då fjärde största varv.

Göteborgsköpmannen Theodor Wilhelm Tranchell (1815-1889) och hans hustru Sofia Aurora Mattsson (1819-1857) var två huvudpersoner bakom etableringen av Lindholmens varv år 1845.

Det första fartygsbygget, en brigg, sjösattes 1848 och döptes till Aurora, morgonrodnaden, vilket självfallet var en hyllning till Sofia Aurora. Fartyget beskrevs på sin tid som det största och vackraste fartyget inom den göteborgska handelsflottan.

Lindholmens stora torrdocka, byggd i dalsänkan mellan Slottsberget och Skaddeberget, stod klar 1875. År 1969 levererade Lindholmen sitt sista fartyg som självständigt varv, då Eriksberg därefter övertog varvet från Johnsonkoncernen. Lindholmens varv upphörde helt 1976.

År 1850 startar Carl Christian Barchmann (1798-1860) en galvanisk inrättning på tomten Eriksberg. Tre år senare påbörjas officiellt själva varvsverksamheten, som 1863 övertas av David Wilhelm Flobeck (1831-1904).

Det första fartygsbygget som levererades från Eriksberg var bogserbåten Aktiv. Hon står egentligen noterad som nybyggnad nummer 2, men levererades före nummer 1, bogserångslupen Erik. Året därefter sjösattes ”Bonnefröjda”, en ångfärja byggd för trafiken mellan Klippan och Färjenäs, och välkänd för flera generationer göteborgare.

År 1969 är den stora bockkranen på plats och 1972 noterades varvets arbetsstyrka till över 6 000 anställda. Kort tid därefter börjar företaget få stora ekonomiska bekymmer och 1976 går Eriksberg upp i Götaverken och året därefter bildades AB Svenska Varv. Trots stor yrkesskicklighet och stora statliga subventioner var snart storvarvsepoken i Göteborg ett minne blott.

År 1985 bildas Eriksbergs Förvaltnings AB, en tidig föregångare till dagens Älvstranden Utveckling AB, och ett omfattande stadsförnyelsearbete påbörjades. De gamla varvsytorna omdanades till moderna bostadsområden och högt eftertraktade företagsetableringar, inte minst för hightechföretag. Flera av de äldre varvsbyggnaderna kunde också återanvändas, exempelvis hotell- och konferensanläggningen Quality Hotel 11, som tidigare benämndes ”Blå Hallen” och där stora dieselmotorer tillverkades under varvsepoken. Ombyggnaden stod klar 1993.

Lars O. Carlsson