Verksamhetsberättelse 2014

Publicerat den 12 april 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Ännu ett år läggs till handlingarna. Ett år av möten, diskussioner, tankar, intryck och nya förutsättningar. Tiderna förändras ständigt och det är viktigt att vi som människor är observanta för dessa omkast och att vi som förening kan bistå våra medlemmar att navigera klokt och rätt in i en oviss och okänd framtid.

Ta del av verksamhetsberättelsen (pdf)