Välkommen att söka stipendiet Byggmästaren

Publicerat den 9 februari 2017

notis_stipendium
Stipendiater 2016 från vänster: Anna Arvidsson, Anna Risell, Peter Selberg, Markus Bohm Öhlund, Simon Larsson, Niklas Hedberg och Marcus Hansson. På bilden saknas Hanna Larsson och Hanna Stawbom.

Göteborgs Byggmästareförening avsätter årligen 100 000 kronor till stipendiet ”Byggmästaren” i avsikt att befrämja byggmästeriyrket. Studenter på Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Högskolan i Borås på kandidat- och masternivå är berättigade att söka stipendiet.

Stipendium kan sökas av studenter som valt att utföra sitt examensarbete inom ämnesområdet samhällsbyggnad och byggmästeri med inriktning mot byggprocessen. Beloppet fastställs individuellt och ska utgå med högst 25 000 kronor per stipendium. Antalet stipendiater kan variera.

Ansökan skickas till Göteborgs Byggmästareförening, info@gbgbf.se, senast den 28 februari. Ansökan ska innehålla examensarbete som godkänts av respektive institution under föregående år. Stipendiaterna utses sedan av en kommitté bestående av representanter för Göteborgs Byggmästareförening och för akademin.

Läs mer om stipendiet och ansök