Vaktavlösning vid GBFs årsstämma …

Publicerat den 21 april 2016

Christina Lööf och Sven Steen

Göteborgs Byggmästareförenings välbesökta årsstämma bjöd på både förnyelse och tradition. Därefter följde programenligt utdelningen av stipendiet Byggmästaren till välförtjänta ungdomar och kvällen avslutades med en välsmakande middag i glada vänners och kollegers sällskap.

Det var nog en något anspänd Sven Steen som lite extra kraftfullt och bestämt slog ordförandeklubban i bordet för att inleda årets stämma. Jo, bordet höll för slaget – och Sven höll, som vanligt, mötesförhandlingarna på en säker och trivsam nivå.

Den eventuella anspänningen berodde på att Sven Steen, på egen begäran, efter över trettio år i styrelsen, hade tagit ett beslut om att lämna ordförandeskapet. Nu förelåg alltså ett självpåtaget, men kanske smärtsamt, avsked.

Sven Steen valdes in som suppleant i styrelsen redan 1985, blev ordinarie ledamot 1991 och ordförande 1998 – alltså under det förra millenniet ... Det allmänna omdömet är dock att Sven Steen inte bara suttit i styrelsen – han har verkligen arbetat i styrelsen – och alltid för föreningens bästa.

Men innan det var dags för vaktombyte och val av ny ordförande samt ny styrelse hann Sven Steen alltså navigera de närvarande genom mötets agenda, där verksamhetsberättelsen och ekonomin var de två centrala punkterna.

I samband med den förstnämnda paragrafen vädjade vd Christina Lööf om medlemmarnas stöd och engagemang när det gäller att hitta lämpliga praktikplatser för elever vid YRGO, stadens yrkesskola. Det är viktigt att torgföra detta önskemål långt ut i medlemsorganisationerna.

Och när det gällde ekonomin, och då särskild Aktiekommitténs arbete, menade ordföranden, om än lite ödmjukt, att kommittén brukar ”slå” index. Att alla därtill hörande skatter var betalda markerade han genom att citera Benjamin Franklins uttryck kring okända lagar:

”Inget är säkert utom döden och skatter”.

Efter att revisorn Bengt Kroon avlagt sin berättelse beviljades den avgående styrelsen ansvarsfrihet, varefter en suck, eventuellt, hördes i rummet.

Valberedningen, med Tomas Saxborn i spetsen, behövde inte gå så långt för att hitta en lämplig efterträdare till Sven Steen och det var därför ett samstämmigt möte som valde Stephan Woodbridge till ny ordförande för Göteborgs Byggmästareförening. Stephan har fram till detta val varit föreningens vice ordförande. Till ny vice ordförande valdes Anders Larsson.

Göteborgs Byggmästareförening i Steenåldern

Det blev för övrigt, helt i linje med valberedningens arbete, en stor förnyelse av styrelsen. Therese Kilenstam var i och för sig vald redan tidigare och Tommy Ivarsson valdes om – men nya ledamöter blev Anders Berne, Tomas Gustafsson och Jonas Öberg – fast alla tre har fram till detta val varit suppleanter, så de är väl förtrogna med verksamheten.

Fyra nya suppleanter valdes, nämligen Jonas Steen, Paula Wirdheim, Glenn Svensson och Peter Boström.

I Jonas Steens fall handlade det om både förnyelse och tradition. Jonas är själv alltså ny suppleant, men redan när föreningen bildades, år 1893, fanns det en representant för familjen i styrelsen. Om detta var en okänd uppgift för många på mötet, så fick de närvarande nu fakta på pränt – ty GBFs present till den avgående ordföranden Sven Steen var en liten rar skrift – med fyndig titel - som övergripande beskrev familjens insatser för föreningen. Sven Steen fick det första exemplaret tillsammans med en kram av Christina Lööf och vi andra fick också var sitt exemplar – av skriften alltså …

När det gäller stipendieutdelningen kommer vi att återkomma på hemsidan med ytterligare information och när det gäller middagen kan vi summera hela tillställningen som välsmakande och trevligt, vilket med all önskvärd tydlighet syns på Stefan Hollertz bilder. De närvarande fick också möjlighet att lära känna vår nye ordförande Stephan Woodbridge lite bättre med hjälp av hans trevliga och familjära presentation.

Festlig middag i anslutning till årsstämman

Lars O. Carlsson