Tillbakablick och framtidsspaning

Publicerat den 15 juni 2018

I år har Byggmästareföreningen funnits i 125 år, en imponerande och aktningsvärd ålder!

Hösten 1893 sammanträdde 21 byggmästare i Göteborg och röstade om att bilda en byggmästareförening, 20 röstade för och 1 röstade emot bildandet av en ”fast sammanslutning”.

Bakgrunden var den långvariga och infekterade murarkonflikten. Byggmästarna sammanslöt sig för att formera en enad part mot fackföreningen men också för att påverka kommunens utbud av byggbar mark.

50-årsjubileet firades den 8 november 1943 och programmet bjöd på flaggspel, högtidsanförande, underhållning och middag. Menyn innehöll den tidens delikatesser som oxsvanssoppa, slätvar och kall anka. Gunnar Svärd författade en minnesskrift på uppdrag av styrelsen och boken beskrev ”föreningens verksamhet i dess samhälleliga sammanhang”.

100-årsjubileet 1993 förbereddes lång tid innan firandet startade. Även då utgavs en skriftlig historisk dokumentation, publicerad i två inbundna band. Det ena författades av Martin Fritz och det andra innehöll mer personliga betraktelser av föreningens medlemmar och intressenter. Jubileumssupén intogs på Park Avenue Hotel och Elisabeth Erikson samt Hans Josefsson svarade för en skönsjungande show.

Nu när vi firar 125 år knyter vi an till tidigare jubileer men på ett modernt sätt. Varje månad under jubileumsåret publicerar vi på vår hemsida ett porträtt av föreningens hittills elva ordföranden samt Göteborgs utveckling inom diverse segment och sekel.

Denna tillbakablick har inneburit att jag tänkt på den framtida utvecklingen. Om 25 år, år 2043 då föreningen fyller 150 år, hur ser det ut då? Vilka av dagens nyutexaminerade byggelever och ingenjörer kommer att engagera sig i det framtida styrelsearbetet? Vilken roll kommer GBF att spela 2043? Kommer vi fortfarande att sprida kunskap och bygga nätverk, samt hur kommer det arbetet att genomföras?

Var och hur mycket kommer Göteborg och Västsverige ha växt? Vilka av dagens ambitiösa byggplaner kommer att ha förverkligats? Hur designas nya kontor, hur planeras nya skolor och hur byggs nya sjukhus? Hur reser vi och hur tar vi oss till jobbet? Det är spännande frågeställningar!

Trender i samhället som urbanisering och digitalisering är idag på allas läppar. Detta är också utmärkta exempel på faktorer som med all säkerhet kommer innebära stora förändringar även för vår bransch.

Nog om detta – tillbaka till verkligheten och till den efterlängtade sommaren 2018!

Jag önskar alla medlemmar och branschkollegor en skön sommar. Sommarsemestern är en viktig paus från det höga arbetstempo som råder i byggsvängen. När vi återvänder från ledigheten finns förhoppningsvis mycket roligt att ta tag i. För egen del blir det att lägga sista handen vid planeringen av vårt jubileumsfirande som går av stapeln den 8 november. Inbjudan kommer snart och anmälan sker på vår hemsida.

Skön sommar och välförtjänt semester!

Christina Lööf
VD Göteborgs Byggmästareförening