The same procedure as every year, James!

Publicerat den 29 april 2019

Jo visst, rubriken är lånad från Grevinnan och betjänten, men det finns en ganska logisk förklaring. Årsmötesförhandlingarna inom Göteborgs Byggmästareförening brukar inte bjuda på några dramatiska överraskningar, stipendieutdelningen skapar glädje samt framtidstro och middagen liknar mest av allt en väl genomtänkt nyårssupé – inte helt olik den som Miss Sophie och James avnjuter varje år. Men där slutar liknelsen och låt oss i stället ta det hela lite mer från början.

Det var torsdagen den 25 april 2019 klockan 17.00 som ett 40-tal medlemmar i Göteborgs Byggmästareförening samlades i Byggarnas Hus för att blicka bakåt i form av att granska hur föreningens styrelse, under ledning av ordförande Stephan Woodbridge, hanterat sitt uppdrag under 2018, ett uppmärksammat år då GBF firade sina första 125 höstar – jo, första sammanträdet hölls den 1 november 1893 – imponerande.

Stephan Woodbridge och Christina Lööf.

Under vd Christina Lööfs trivsamma presentation av styrelsens årsredovisning noterades att medlemsaktiviteterna varit rikliga och av hög kvalitet, att föreningens tillgångar, i form av kassa, aktier och fastighet förvaltats på ett ansvarsfullt och utmärkt sätt, vilket också revisorn Bengt Kron summerade med all önskad tydlighet då han rekommendera mötet att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen. Det rådde i och för sig ingen tvekan i rummet, men det kraftfulla ”Ja!” på frågan om ansvarsfrihet, fick ändå styrelsen att avge en hörbar ”suck” i lokalen.

Ytterligare ett bevis på medlemmarnas och valberedningens förtroende och nöjsamhet med styrelsens arbete framkom med all önskvärd tydlighet, då det var dags för de olika personvalen. Mats Johansson, som agerade som valberedningens talesman, eftersom Thomas Saxborn var på upptäcktsresa, föreslog omval på alla poster – och så blev det.

Bengt Kron och Mats Johansson.

Egentligen var det väl bara två frågor som bröt det sedvanliga mönstret. Ralf Hanson, plikttrogen och uppskattad föreningsrevisor från F O Peterson & Söner Byggnads AB, stod på grund av pensionering inte för omval. Nu valdes istället på förslag från valberedningen Dag Bergäng, Ivar Kjellberg Byggnads AB, att axla detta viktiga förtroendeuppdrag.

Det framfördes också en önskan om att stipendiekommittén skulle kompletteras med två yngre förmågor. Några unga herrar markerade sin tjänstvillighet redan vid mötet och det är väl bara att avvakta och se hur många kandidater som hinner anmäla sitt intresse innan styrelsen vid kommande möte skall avgöra frågan. Kanske kan det till och med hända att en ung kvinna sällar sig till de hugade aspiranterna.

Därefter fick Byggmästareföreningens medlemmar möjlighet att blicka framåt, och detta med hjälp av de ungdomar som denna kväll gästade GBF för att motta Stipendiet Byggmästaren. Varje utvalt arbete belönades med blommor, diplom samt 20 000 kronor per examensarbete. Den obligatoriska fotograferingen av stipendiekommittén samt stipendiaterna tillsammans med ordförande och vd, gick smärtfritt och galant. Det var fem belönade arbeten, varav två fick möjlighet att i korta ordalag ge en liten aptitretande introduktion till sina examensuppsatser.

Linnea Sernemyr och Lisa Sandahl.
Jennifer Eriksson och Hanna Johansson.

Dessa två redovisande grupper var Lisa Sandahl och Linnea Sernemyr för arbetet ”Implementering av digitala hjälpmedel i byggproduktionen” samt Jennifer Eriksson och Hanna Johansson för sin studie kring bristen på kvinnliga arbetsledare, rubricerad ”Arbetsledare – en oattraktiv roll?”.

Mattias Olsson.
Edwina C Molina och Alexander Nolin.
Assar Sjöblom och Tor Sjöblom.

De övriga tre grupperna var Klara Olsson och Mattias Olsson som undersökt relationen mellan beställare och entreprenörer under rubriken ”Samverkan i större anläggningsprojekt”, Edwina C Molina och Alexander Nolin som funderat på möjligheterna att förbättra arbetsmiljöarbetet genom exempelvis ”Digitalisering av tillbudsrapportering på byggarbetsplats” samt Assar Sjöblom och Tor Sjöblom som belönats för sitt examensarbete ”Möjligheter och utmaningar för industriellt byggande i en förtätad stadsmiljö”.

Efter dessa genomgångar kunde alla närvarande konstatera att byggbranschen tycks gå en ljus framtid till mötes, vilket också ordförande Stephan Woodbridge uttryckte under kvällen.

Med såväl tillbakablickar och framtidsvisioner var det hög tid att sätta sig till bord för att njuta för stunden, i det så kallade nuet.

En förföriskt god måltid, signerad Jungman Jansson, att inmundigas i goda vänners sällskap var riktigt härligt. Vit sparris med löjrom och hollandaisesås gav bara en föraning om vad som komma skulle. Den grillade hälleflundran med dess tillbehör var fantastisk och den efterföljande Crème Brùlée behövde heller inte skämmas för sig.

Stephan Woodbridge menade att detta var årets höjdpunkt – å då åsyftade han inte bara på måltiden, utan på helheten. Han tog också tillfället i akt att rätta till de felaktiga uttalanden som påstått att Sverige skulle vara färdigbyggt – tvärt om. Det behövs exempelvis stora investeringar på sjuk- och äldrevård samt infrastruktur – så det är bara att gratulera den unga generation som valt att arbeta inom byggbranschen. Branschens utmaning just nu är att hitta rätt kompetens och rätt resurser. Säkerligen bidrog även dessa uttalade ljusa framtidsutsikter till Edwina C Molinas generösa leende då hon för gästernas räkning tackade för en trevlig eftermiddag och kväll samt en underbar måltid.

Text: Lars O. Carlsson
Foto: Ola Dyrhill

PS: Samtliga examensarbeten finns på Göteborgs Byggmästareförenings hemsida i fliken Stipendier.