Sommarhälsning från Göteborgs Byggmästareförening

Publicerat den 22 juni 2016

Sommarbrev 2016

Att arbeta inom Byggmästareföreningen innebär ett stort antal fördelar, kanske främst alla stimulerande kontakter. Detta gäller självfallet inte minst våra träffar med ungdomar. I maj arrangerade föreningen både avslutning på CMB:s mentorsprogram i Byggarnas Hus samt båttur med yrkeshögskolans elever på ångaren Bohuslän. Vid bägge tillfällena hade jag förmånen att få träffa kunniga och motiverade framtida samhällsbyggare. Jag är imponerad av deras nyfikenhet på byggbranschen och den drivkraft som finns hos dessa ungdomar. Så det finns en ljus framtid både för de som nu blir klara med sin utbildning och de företag som nyrekryterar för att möta den heta byggmarknad som vi redan nu kan notera i Göteborg med omnejd.

Resursbrister samt behovet att locka unga till branschen är frågor som står högt på dagordningen hos våra medlemsföretag. Vi ska bygga bostäder, kontor och infrastruktur i ett rasande tempo. Därför måste vi också erbjuda sommarjobb och praktikplatser. Om man inte har någon anhörig som jobbar inom bygg så är det svårt att känna till vilka möjligheter som finns i vår sektor. Vilka roller som finns, hur det fungerar på en byggarbetsplats, möjliga karriärvägarna samt… hur roligt det faktiskt är!!!

Byggmästareföreningen delar ut stipendier för att främja utvecklingen i branschen och öka attraktiviteten för byggjobb. Stipendiet Byggmästaren delas ut i samband med årsstämman och i år premierades fem olika examensarbeten med 20 000 kronor vardera. Mer information och länkar till examensarbetena finns på hemsidan.

Teknikerstipendiet delas ut till yrkeshögskoleelever och premierar goda kunskaper och gott kamratskap. Stipendiet har sedan föreningens 50-årsjubileum 1943 delats ut till teknikerelever i Göteborg och nytt för i år är att vi även delar ut stipendium till byggelever på yrkeshögskolan i Alingsås.

På gymnasienivå finns Yrkesstipendiet som delas ut till byggelever på Bräckegymnasiet. I samband med skolavslutningen den 2 juni fick tre elever motta stipendium på 5 000 kronor vardera. Det var hög stämning, ljusa framtidsutsikter och allt annat som hör studentexamen till!

Både elever, studenter och alla vi andra ser nu fram emot en välbehövlig ledighet samt tid för återhämtning och rekreation.

Jag önskar dig och dina närmaste en skön och avkopplande sommar och semester! 

Christina Lööf
Vd Göteborgs Byggmästareförening