Skulle ordförandeklubban hålla?

Publicerat den 23 april 2018

När Göteborgs Byggmästareförening den 19 april 2018 höll sin årliga föreningsstämma präglades hela sammankomsten av gemyt, enighet och tradition. Det enda som tycktes kunna närma sig en viss förhöjd spänning och nerv var frågan om ordförandeklubban skulle klara ordförande Stephan Woodbridge hantering. Men det klarade han galant genom att vända på klubban och markera besluten med ett varsamt slag med klubbskaftet.

Akt 1

Många hade samlats till stämman, uppdelad i tre akter, men troligen fanns det inga förväntningar på dramatik och överraskningar. Nej, det som lockade var säkerligen samkväm, utdelningen av stipendiet Byggmästaren och den efterföljande middagen, men först måste de stadgeenliga formaliteterna hanteras. Kallelsen hade skickats ut i tid, vd Christina Lööf ledde genombläddringen av verksamhetsberättelse samt fick beröm av ordföranden för hennes sätt att hantera verksamheten samt utåtriktade arbete med att externt marknadsföra föreningen. Vd:n replikerade genom att utbrista: Det är ett kanonjobb, det här …

Ekonomin var god, revisor Bengt Kron föreslog att mötet skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet, vilket de närvarande också gjorde och hela styrelsen log samt såg glada ut.

Valberedningen, för kvällen företrädd av Mats Johansson, tycks inte ha haft en allt för stor börda inför denna stämma. Det handlade mestadels om omval, förutom den rekyl som Anders Larsson förorsakade, eller rättare sagt som indirekt krävdes av föreningens stadgar. Anders hade nu suttit de fastställda maximalt antal år, sex år, i styrelsen och måste därmed lämna uppdraget.

Avtackning av Anders Larsson.

Till ny vice ordförande valdes Jonas Steen, som fram tills stämman varit suppleant i styrelsen. Emil Johansson, Erlandsson Bygg AB, valdes att besätta den suppleantplats som Jonas Steen precis lämnat. Anders Larsson blev inte lottlös, han valdes in i valberedningen. Till sist ersatte Martin Ekström, Källfelt Byggnads AB, Ulf Magnusson som revisorssuppleant.

Innan Stephan Woodbridge avslutade akt 1 överlämnade han vackra blommor, med ett tillhörande tack, till Anders Larsson. Han prisade även aktiekommittén samt de som producerat verksamhetsberättelsen och hemsidan. Den sistnämnda, www.gbgbf.se lyftes fram som ett hett läsetips, inte minst i år då GBF varje månad presenterar utdrag ur föreningens och stadens historia. I samband med detta uppmanade ordföranden också alla närvarande att i sin almanacka markera den 8 november 2018 – då är det jubileumskalas.

Akt 2

– Nu återstår bara nöjen, sa Stephan Woodbridge när han öppnade akt 2 och avsåg då stipendieutdelningen. Det är en mycket populär och uppskattad del av föreningsstämman att få ta del av de stipendieutvalda studenternas presentationer och uppsatser. Detta är ju trots allt levande förebilder för branschens framtid. Först fick dock stipendiekommittén möjlighet att berätta hur de arbetar och vilka kriterier som ligger till grund för selekteringen. Stort tack till kommittén för väl utfört värv.

Av de 20 bidragen som i år studerats var det fem som skulle premieras med blommor, diplom och pengar;

Punkthus i bullerutsatta områden

Av Josefin Andersson och Sofia Wahllöf

Syftet med rapporten var att utreda hur buller påverkar utformningen av bostäder samt ge förslag genom planlösningar på olika åtgärder för att minska bullerproblematiken. Arbetet har utgått från ett projekt på Smörgatan i Kallebäck och bland annat har man, tillsammans med Liljewall Arkitekter, tittat på olika förslag för att minska buller. Bland tankarna som presenteras diskuterar man att lägenheterna får en tyst sida.

Psychological Distress in the Swedish Construction Industry

Av Sara Blomkvist och Rikard Landegren Hagen

Syftet med examensarbetet var bland annat att utreda hur den psykosociala arbetsmiljön påverkas av kultur och personalbrister. De nyttjade två empiriska studier, en webbaserad enkätundersökning mot tjugotalet större företag inom branschen samt en intervjustudie med sex av dessa företag. Studie visar att kunskapen kring psykisk ohälsa ökat hos företagen, men att mycket fortfarande återstår att göra. Bland rekommendationerna föreslås införandet av en supportroll som avlastning och hjälp.

Commercial Building Energy Performance

Av Charlotta Dahlberg

Denna rapport syftade till att kartlägga kylbehoven i en kommersiell byggnad, samt undersöka möjligheter, begränsningar och energibehov associerade till olika lösningar av rumskyla. Resultaten från analyserna visade att kylbehovet i den studerade byggnaden framför allt varierade med aktiviteterna och värmelasterna i byggnaden och att det yttre klimatet hade en mindre betydelse. Rapporten innehåller en rekommendation om att utvärdera möjligheterna till utökad värmeåtervinning inom byggnaden.

Form Follows Material – Design with local resources

Av Ida Röstlund

Allt fler branscher undersöker möjligheter till en ökad fokusering kring närproducerat och lokala resurser. Det handlar självfallet om global resurshushållning, men inte minst den klimatpåverkan som exempelvis transporter etc medför. Dessa frågeställningar blir än mer intressanta och viktiga om man tar hänsyn till att samhällsbyggarsektorn nyttjar cirka 40 procent av världens material- och energikonsumtion. Naturligtvis handlar slutsatserna om lokal närhet och hållbarhet, men också om ett effektivare nyttjande av resurser.

ECI & BIM: A Multiple Case Study in the Swedish Context

Av Max Hallgren och Filip Häggblad

I detta examensarbete undersöktes hur ECI (Early Contractor Involvment) i ett omfattande svenskt infrastrukturprojekt användes tillsammans med BIM (Building Information Modelling). Bakgrunden var bland annat att Trafikverket i önskemål att öka effektiviteten och innovationskraften beslutat att använda både ECI och BIM vid Nya centralstation och Olskrokens planskildhet i Göteborg. Slutsatsen blev att ECI och BIM både kan hindra och främja varandra.

Ha förtröstan

Av tidsskäl fick själva presentationerna begränsas till två grupper, men samtliga fem arbeten kommer att länkas på GBFs hemsida.

Akt 3

Att beskriva en middag eller måltid är väl främst en gärning anpassad för gastronomiska ordkonstnärer i stil med Fritiof Nilsson Piraten. Själv kan jag bara sammanfatta middagen med att den var oerhörd god och väldigt trevlig. En förrätt bestående av vit sparris med löjromshollandaise med kallrökt Savolax samt en huvudrätt med grillad hälleflundra med havskräfta, smörsås, ramslökskräm och säsongspotatis har ju alla förutsättningar att bli drömsk – och toppas allt detta sedan med rabarbertartelette med vaniljglass – ja då är det fulländat.

Till middagen höll också ordförande Stephan Woodbridge ett tal där han bland annat lyfte fram fyra tal; 2021 då staden firar 400 år, 2035 vilket är stadens stadsplaneringshorisont, 2050 som är stadens visionshorisont samt 2043 då Göteborgs Byggmästareförening fyller 150 år.

Låt oss börja med de 125 första åren och göra 2018 till ett riktigt minnesvärt år - föreningsstämman och de övriga två akterna la i vilket fall som helst en härlig grund.

Lars O. Carlsson
Foto: Stefan Hollertz