Samarbete för ett gott framtida ledarskap

Publicerat den 16 juni 2015

Christian Koch och Gunnar Wengström

Christian Koch och Gunnar Wengström vill bidra till en ljus framtid för byggbranschen.

För cirka två år sedan träffades de av en tillfällighet på ett seminarium hos Byggmästareföreningen. De kunde redan efter ett kort samtal konstatera att de båda brann för frågan om byggbranschens framtida kompetensbehov – men – det krävdes samarbete och nytänkande.

Göteborgs Byggmästareförening har länge hävdat att rekrytering och utbildning av framtidens ledare är en kritisk nyckelfråga. Hur ser man då på detta inom utbildningsväsendet? Jo, man håller med och man vill också fördjupa samarbetet för att sätta själva byggarbetsplatsen i centrum.

Vid en träff mellan Gunnar Wengström, lärare vid YRGO, Christian Koch, professor vid Chalmers samt Christina Lööf, VD för Göteborgs Byggmästareförening, framkom att Chalmers och YRGO för cirka två år sedan påbörjat ett fördjupat samarbete för att kunna modernisera utbildningen efter dagens och förhoppningsvis efter framtidens tänkta behov. Man vill bättre nyttja varandras erfarenheter och kompetenser.

Ser vi några år tillbaka var exempelvis litteratur och metodik förhållandevis gammalmodig när det gäller att beskriva byggarbetsplatsen. Det upplevdes också tydliga gränsdragningar mellan utbildningen i projekteringsledning och utbildning i produktionsledning.

YRGOs elever utbildas för att leda arbetet ute på byggarbetsplatsen och därför har också utbildningen varit inriktad på att förklara hur det faktiskt fungerar på själva bygget.

Chalmers elever har däremot utbildats mot att bli chefer och specialister, men faktiskt också för att kunna vidareförädla byggarbetsplatsen – därför bör även de ha en god insikt i hur det fungerar i praktiken. Visst finns det ingenjörer från Chalmers som blir platschefer, men de flesta av dessa har nog tidigare sett det mer som ett mellansteg i karriären. Men byggarbetsplatsen är central – det är trots allt här som planer och tankar förverkligas.

Men det intressanta och viktiga i helheten är att förstå byggprocessen och dess olika delar, exempelvis samspelet mellan människor och företag. Därför har exempelvis Gunnar Wengström, med en genuin bakgrund från byggbranschen, bjudits in till Chalmers och kursen Construction process and management för att bistå med sin erfarenhet och kompetens. Med dessa nya teorier vill man sedan att Chalmers elever får möjlighet att besöka byggarbetsplatser för att kunna jämföra och studera om teorierna fungerar i praktiken.

På motsvarande sätt kommer Christian Koch, professor i byggproduktionsledning vid Chalmers, att gästa och bidra i YRGOs utbildningsinsatser.

Det har varit förhållandevis lätt att få ut YRGOs studenter på praktikperioder, då deras praktiska inriktning gör att de direkt kan sättas i arbete och inte heller behöver så mycket vägledning.

Önskvärt vore att Chalmersstudenterna också fick möjlighet till mer systematiska byggplatskontakter, på både på små och stora byggföretag. Då handlar det främst om studiebesök och helst en serie sådana. Genom att återkomma vid något eller några tillfällen får de en helt annan insikt och förståelse i hur byggprocessen fortskrider. De stora företagen är intresserade, men det är också viktigt att de mindre företagen förstår värdet av detta samarbete.

Det kanske hade varit bra om det vid själva utbildningsstarten hade ingått en träff mellan utvalda platschefer och studenter där kursledningen beskrev året som komma skulle, de studiebesök som önskades och målet med dessa.

Det handlar ju som sagt om att trygga och säkerställa ett gott framtida ledarskap och då får vi alla bidra i arbetet eller som man också skulle kunna skriva – det handlar om hjälp till självhjälp. Det kommer att byggas mycket i Västsverige och då behövs duktiga och kompetenta medarbetare på alla nivåer!

Lars O. Carlsson