Om tycke uppstår …

Publicerat den 1 december 2017

Det är säkerligen numera inte många som minns den gamla filmklassikern ”Tom, Dick and Harry”. I Sverige översattes filmtiteln till ”Om tycke uppstår”, vilket också är en utmärkt rubrik på höstens välbesökta mingelkväll.

Onsdagen den 29 november 2017 vallfärdade ett stort antal studenter från bland annat Chalmers, Hermods, Högskolan i Borås samt YRGO till Byggarnas Hus på Ekmansgatan 1 i Glöteborg. Det var framtida byggare, med en efterlängtad examen inom de närmaste åren, som nu tog tillfället i akt att möta representanter från lokala och regionala byggföretag. Det blev på flera sätt en matnyttig afton, ty förutom information, frågestund samt en välsmakande buffé, bjöds också goda möjligheter till mingel och kontaktskapande samtal. Det var också här som tanken kring filmen ”Om tycke uppstår” uppstod.

Filmen ”Om tycke uppstår”, producerad 1941, handlar om telefonreceptionisten Janie, spelad av legendariska amerikanska skådespelerskan och danserskan Ginger Rogers. Hon blir i filmen uppvaktad av den präktige Tom, den rike Dick och den okonventionelle Harry. Hon fantiserar om hur hennes liv skulle se ut i de tre olika förhållandena och kanske kände sig de deltagande studenterna på samma sätt – dels under kvällen, men också när sömnen slagit till där på huvudkudden. Då såg de, i drömmen, sig själva hur de slog ner pelare i Göteborgsleran, hur de lämnade över nycklar till en överlycklig bostadsköpare eller hur de på egen hand tog på sig att digitalisera det gamla byggföretaget. Vilket av de närvarande byggföretagen som skulle symbolisera Tom, Dick eller Harry avgörs självfallet i betraktarens öga …

Upplägget var, precis som tidigare, fyra informationsstationer samt en övergripande inlärningstävling med en utslagsfråga – som också kom till användning.

Hus och bostad

Stephan Woodbridge och Catharina Melin, Veidekke, lyckönskade studenterna till ett fantastiskt yrkesval. Byggandet i Göteborg är på högtryck och kommer så att vara ytterligare ett antal år. Göteborg kommer växa med 1/3-del till 2035 och 150 000 nya göteborgare skall ha både bostäder och arbetsplatser. Stephan och Catharina beskrev bland annat hur Veidekke ser på vikten av HMS (Hälsa, arbetsMiljö och Säkerhet) på byggarbetsplatserna. De har menade att HMS betydelse skall likställas med företagets ekonomiska mål. De har bland annat en obligatorisk säkerhetsutbildning.

Anläggning och infrastruktur

Helena Tellberg, Peab, och Rikard Hagen, Svevia, berättade varför anläggningsprojekt är särskilt intressanta. Det handlar om ”marken och nedåt” och där finns både överraskningar och stora utmaningar. Helena har varit med sedan mitten på 1990-talet, medan Rikard är relativt ny i sin roll – vilket innebär att de kunde dela med sig sina erfarenheter utifrån skiftande perspektiv. De menade att det finns ett stort värde i att prova på många olika roller och uppdrag. Det ger en unik erfarenhet. Detta beskrevs i uttrycket: ”Ta trappan och inte hissen”.

Marknad och Arbetsmiljö

Andreas Brendinger och Lars-Erik Jonason, båda från BI (Sveriges Byggindustrier), beskrev byggandets organisation samt hur det fungerar kring exempelvis kollektivavtal. Marknaden är på stark tillväxt; 12 procent under 2017 och bedömningen för nästa år är 4 procent – det är bostäder som inte har samma ökningstakt nästa år – men anläggningssidan är het. Andreas uttryckte detta i orden: Ni har att göra och ni behövs. Lars-Erik pratade kring Arbetsmiljö & Säkerhet och lyfte vikten av att noga läsa delegeringsdokumentet, exempelvis i ansvar och vem som gör vad – saknas något så återkoppla och efterfråga ett förtydligande.

Ledarskap och utveckling

Mattias Samuelsson och Rebecca Eliasson, båda från Tommy Byggare, pratade om vikten av ett gott ledarskap, tryggheten med en tillgänglig chef samt en genuin och tydlig företagsanda. Mattias hade lång erfarenhet, insamlad från olika organisationer, medan Rebecca var relativt ny i sin roll som arbetsledare. Hon hade från början nog tänkt sig en annan roll i processen, men trivdes nu utmärkt just som arbetsledare. Hon hade ett bra tips att skicka med de kommande byggarna: När man är ny i sin roll skall man inte vara rädd för att be om hjälp. Ingen kan begära att du skall kunna allt från dag 1. Klokt!.

Ett första pris, men flera vinnare

Varje informationsstation avslutades med tre kontrollfrågor. Imponerande nog var det flera studenter som hade alla tolv rätt, men då var det tur att det fanns en utslagsfråga. Åtminstone var det tur för Johannes Pettersson, ty han vann första pris – en avancerad borrmaskin. Men den gode Johannes tycks vara en turgubbe, ty han vann, enligt uppgift, på VARM-dagarna för några veckor sedan en annan borrmaskin – så nu kan han starta en egen maskinuthyrningsverksamhet.

Borrmaskinsvinnare i all ära – men störst lycka torde de studenter och företagsrepresentanter vara som lyckades i mingelarbetet så att ”tycke uppstod” oavsett om det gällde examensarbete, praktik eller kommande anställning.

Text: Lars O. Carlsson
Foto: Stefan Hollertz