Och den ljusnande framtid är vår …

Publicerat den 12 oktober 2015

Mingelkvällar med GBGBF och BI

Mingelkvällar i positivismens tecken där byggföretagen får möta framtidens medarbetare och där studenterna får klart för sig att de valt helt rätt yrkesinriktning.

Under två torsdagar, den 1 respektive den 8 oktober, genomförde Sveriges Byggindustrier och Göteborgs Byggmästareförening höstens efterlängtade mingelkvällar – allt under ledning av Andreas Brendinger och Christina Lööf. Precis som vid tidigare tillfällen så var sammanfattningen efter de gemensamma kvällarna samstämmigt positiv.

Studenter från Chalmers, Handels samt YRGO tog tillfället i akt att få träffa representanter från byggbranschen samt få möjlighet att ställa frågor och skapa personliga kontakter. Talespersoner från F O Peterson, PEAB, RO-Gruppen, Serneke, Svevia och Tommy Byggare informerade om byggbranschen i stort, men passade också på att ödmjukt och någorlunda diskret lyfta fram den egna disciplinen i form av exempelvis anläggningsarbeten kontra husbyggeri.

Det övergripande budskapet dessa kvällar var att byggbranschen just nu har stort rekryteringsbehov av duktiga medarbetare samt att inget pekar på att denna trend skall ändras under den närmaste tiden.

Studenterna fick också en sakkunnig dragning över konjunkturläget i allmänhet och vad som förväntas att byggas i Göteborgsregionen i synnerhet. Frihamnsområdet, Västlänken Papyrusområdet, Almedals fabriker och den nya Hisingsbron är troligen bara toppen av ett isberg när det gäller framtida bygginvesteringar i vårt geografiska område. Byggprocessen och projektledarens roll var andra intressanta och viktiga ämnesområden för kvällen.

Förutom sakkunnig information, trevligt umgänge, mat och dryck bjöds det också generöst på tips, råd och visdomsord. Marcus Bramer, RO-Gruppen, pratade om byggprocessens behov av struktur och styrning – ordning på bygget brukar innebära ordning på ekonomin. Jörgen Johansson, PEAB, rekommenderade de kommande byggarna att börja ute så att de kunde lära sig yrket från grunden. Jonas Steen, F O Peterson, var nog inne på samma filosofi när han uttryckte att det viktigaste man skulle ta med sig in i sitt nya yrke var ödmjukhet.

Helena Tellberg; Svevia, kunde lugna de kvinnliga studenterna beträffande branschens tidigare image om att vara en machokultur. Hon menade att hon inte haft någon nackdel av att vara kvinna på sitt arbete, snarare tvärt om – det behövs mångfald och olika erfarenheter på en modern arbetsplats. Helena Lindgren, PEAB, kunde verifiera detta när hon berättade att hon blivit väl mottagen bland anläggarna. Hon såg också för sin egen del goda karriärsmöjligheter inom branschen och hade redan trots sina unga år hunnit prova på olika roller och befattningar inom företaget

När studenterna lämnade Byggarnas hus vid 22-tiden på kvällen var det säkert många som med glädje mindes Jonas Steens ord från hans föredragning: ”Välkomna till byggbranschen – här finns plats för alla”.

Lars O. Carlsson