Nya Mölndal växer upp bakom det gamla …

Publicerat den 25 juni 2018

Gunnebo, Kråkan, Kvarnbyn och Travet i all ära, men frågan är om inte cityshopping kommer att bli ännu en stark turistmagnet i Mölndal. Och kanske är det den nya gallerian som från och med i höst kommer att väcka mest nyfikenhet.

För ganska exakt två år sedan, torsdagen den 16 juni 2016, fick Göteborgs Byggmästareförenings medlemmar möjlighet att besöka det nya SCA-Huset som då uppfördes i Mölndal – på ytan mellan Mölndals bro, Broplatsen och Göteborgsvägen – ovanpå spårvagnarnas vändslinga. Sedan dess har delar av det gamla SCA-bolaget namnändrats till Essity, vilket medfört namnändring av den då aktuella byggnaden, i dag benämnd Essity-huset.

Från en av de översta våningarnas balkong/uteplats, med riktning mot Fässbergs kyrka, kunde vi då se byggropar, bottenplattor, bodar, byggställningar och kranar – allt likt en myrstack. Det syntes att hela området, Mölndals innerstad, påbörjat en rejäl ”total makeover”.

Nu, onsdagen den 20 juni 2018, samlades vi åter igen, delar av Byggmästareföreningens vetgiriga medlemsskara, för att beskåda resultatet av flera års idogt byggande när det gäller Nya Mölndal Galleria.

Intresset tycktes vara riktigt stort ty många hade hörsammat inbjudan, men så ingick också ett lättare träningspass, ty det var promenad över stor areal – allt under ledning av NCC:s Lars Holmström, projektchef, men nu verksam vid det nya barnsjukhusbygget i direkt anslutning till Drottning Silvias Barnsjukhus.

Bakom Nya Mölndal Galleria finner vi NCC Property Development i samarbete med Citycon, en välkänd aktör när det gäller att utveckla köpcentrum i Norden och Balticum. NCC Building svarar för själva byggandet som en totalentreprenad, till en entreprenadsumma av 1,3 miljarder kronor, men NCC har också många underentreprenörer på plats.

När byggnationen var som mest intensiv var det 300 personer engagerade på byggarbetsplatsen, som omsatte cirka 3 000 kronor per minut. Betänk att bara en brandövning därmed kostar cirka 100 000 kronor.

Hela uppdraget omfattar 90 000 kvadratmeter, vilket motsvarar 16 fotbollsplaner. Då ingår bland annat gallerian med ett 70-tal butiker, som tillsammans blir totalt 32 000 kvadratmeter. Vidare ingår en bostadsdel för Riksbyggen med 145 lägenheter samt cirka 970 parkeringsplatser, bland annat fördelade på flera våningar i p-hus.

Kanske är just kommunikationerna en extra stark konkurrensfaktor för den nya gallerian som ligger i direkt anslutning till Knutpunkt Mölndalsbro med buss, järnväg och spårväg, men antalet p-platser vittnar också om ett välkomnande till billister. Detta är något som kanske grannkommunen Göteborg just nu inte gjort sig särskilt kända för. Det ska självfallet bli spännande att följa den fortsatta utvecklingen.

Apropå bilar så har naturligtvis transporter och logistik varit en trång sektor under byggnationen. Detta har NCC löst genom att nyttja en sattelitparkering vid Åby Travbana för att därifrån sedan hantera materialflödet.

Helst ska inget gå fel och när det gäller en så stor och trång byggarbetsplats som Mölndal Galleria är naturligtvis säkerhetsarbetet oerhört viktigt, vilket bland annat resulterat i såväl nykterhets- som drogtester.

Fasaderna är ett särskilt spännande kapitel, värt att kommentera. För att skapa dynamik och variation använder man sig av flera olika materialslag och för att förstärka kvarterskänslan låter man den utvändiga fasadbeklädnaden följa med in i gallerian. Detta är en lösning som tycks fungera riktigt bra – man känner helt enkelt inte att det handlar om ett stort gigantiskt komplex, utan man får känslan av ett stort antal byggnader som utgör just egna välbalanserade och unika kvarter.

Arkitekter bakom skapelsen är Rstudio for architecture samt arkitekterna Krook & Tjäder.

Cirka 85 procent av butiksytan är i skrivande stund uthyrd och i takt med att vi närmar oss den 27 september 2018, då gallerian slår upp sina portar för shoppinglystna kunder, blir det nog ännu lättare att hyra ut resterande kvadratmeter. Det är ju alltid enklare att se verkligheten som den är, än att försöka tyda en arkitektritning och butiksuthyrarens välvilliga formuleringar.

Bland alla genomtänkta små detaljer kan vi också nämna att det vid varje ingång till gallerian från gatan finns dubbla matställen. Förhoppningsvis ska det hjälpa till att skapa stämning och folkliv, men det är väl också så att man blir lite sugen på något att äta och dricka när man i shoppingsituationer ändå har plånboken framme.

Tack och ha en bra sommar!

Text: Lars O. Carlsson
Foto: Stefan Hollertz