När dialogen fick Råda

Publicerat den 26 oktober 2020

”Området har nått nya höjder genom bevarande av de arkitektoniska värdena, kloka materialval och skapande av attraktiva utemiljöer. Fastighetsägaren har utgått från de boendes behov och i kombination med estetik fokuserat på effektiv förvaltning.”

Ja, så målande uttryckte sig Sveriges Allmännyttas (tidigare SABO:s) jury när de tilldelade Förbo organisationens ärofulla nationella pris för årets bästa renoveringsprojekt 2019.

Ett sådant betyg inte bara förpliktigar utan det väcker samtidigt en viss vetgirighet … och självfallet en väldig massa nyfikenhet.

Därför var det en tapper trupp ur Göteborgs Byggmästareförenings medlemsskara som torsdagen den 22 oktober 2020 trotsade eventuella karantäner och hemarbeten samt ett traditionellt, generöst och ihärdigt höstregn för att bege sig till Mölnlycke och bostadsområdet Säteriet, vid Råda.

Här bjöds vi på en stärkande, både fysisk och kunskapsmässig, områdesvandring under sakkunnig ledning av Marie Keidser von Heijne, chef för HR, kommunikation och marknad inom Förbo, samt Anna Olá, bolagets fastighetsutvecklingschef. På grund av rådande covid-19-tider blev det varken kramar eller kärvänliga handslag, men väl ett trevligt och glatt – Hej, och välkomna – samt ett skönt, grönt paraply. Paraplyet bidrog naturligtvis på ett genialt sätt till att alla följde Folkhälsomyndighetens rekommendationer och i automatik höll det önskvärda avståndet.

Förbo, med anor sedan 1966, är ett kommunalt bostadsbolag som ägs av fyra sympatiska kommuner; Lerum, Kungälv, Mölndal och råd-iga Härryda. Just i Härryda är Förbo fullt sysselsatta med ett spännande, viktigt och uppmärksammat renoveringsprojekt där ett så kallat miljonprogramsbygge skall omvandlas till ett kärvänligt unikum.

De var smarta och förutseende redan från början i Mölnlycke – när de byggde trevåningshus i stället för de åttavåningshus som också var på tapeten då området planerades. Tre våningar känns självfallet betydligt mer naturligt i den natursköna omgivningen och fördelningen av lägenhetsstorlekar i tvåor och treor känns också väldigt attraktivt.

I det stora omdaningsarbetet finns det självfallet många personer som borde lyftas fram, Förbos anställda, entreprenörernas medarbetare, underentreprenörernas personal, arkitekten Petter Lodmark vid QPG Arkitekter och inte minst de boende själva. De har varit tålmodiga under de cirka två månader som en makeover tidsmässigt tar i anspråk och de har också bidragit med tankar och synpunkter – ty i detta projekt är kommunikation en framgångsfaktor och dialoger ett oumbärligt arbetsverktyg. Det kan gälla workshops och referensgrupper, lika väl som små spontana förslagslappar.

Det sägs att en bild säger mer än tusen ord och eftersom den erkänt skickliga fotografen Stefan Hollertz var med på fältvandringen så bjuds härmed ett stycke beskrivande bildspel.

Husens sjöstensfasader behålls, men snyggas upp, medan loftgångarna får en ny beklädnad.
En så kallad före-bild.
En så kallad efter-bild. Balkongerna har snyggats upp, nytt och fräscht runt entréer och fönster. Nu återstår markarbetet.
Ljusa partier på innergårdarna, medan utsidan får mörkare fasader.
Bland arkitektens alla små finesser kan noteras en liten vinkling vid loftgångarnas dörrpartier.
En fantastisk och generös lekpark för de unga och/eller leklystna.
Samt en klättervägg för dem som vill jobba sig upp.
En av flera fina mötesplatser vid Säteriet. Här kan det bli underhållning, dans eller kanske spännande talangtävlingar.
Tallspinnaren med sina 51 hyresrätter är ett helt nytt kvarter i bostadsområdet Säteriet.
Studiebesöksdeltagarna tycks vara riktigt nöjda och glada – trots regnet från ovan.

Text: Lars O. Carlsson
Foto: Stefan Hollertz