Mölndal i stor förändring …

Publicerat den 21 juni 2016

Det byggs i centrala Mölndal, vilket inte minst symboliseras av det imponerande SCA-huset. Men även i kvarteren runt omkring syns kranar, hjälmar och gula västar samt hörs traditionella ljud från byggarbetsplatser.

Mölndals centrums framtid har under många år analyserats och diskuterats. Flera av debattörerna har poängterat vikten av modernisering och nytänkande, men sedan tycks det hela ha stannat i diskussionsstadiet – men detta är numera historia ...

Nu tycks dock allt hända på en och samma gång – tempot är högt från ord till handling – mellan beslut till byggstart och från byggstart till överlämnande.

Göteborgs Byggmästareförenings medlemmar fick möjlighet att torsdagen den 16 juni 2016 besöka det nya SCA-Huset som uppförs i Mölndal - på ytan mellan Mölndals bro, Broplatsen och Göteborgsvägen.

Vill man vara mer exakt så byggs huset faktiskt ovanpå spårvagnarnas vändslinga, strax söder om Mölndals innercity. För att minimera eventuella störningar för spårvagnstrafiken, där det kommer en spårvagn var fjärde minut, så har särskilda arrangemang och tekniska lösningar krävts. Ett exempel på detta är det extra bjälklag som byggdes in i huset för att ta hänsyn till regelverket kring säkerhet i samband med lyft ovanför verksamheter. Genom en sådan lösning har slingan kunnat nyttjas förhållandevis effektivt och detta har också varit en billigare lösning än att tillfälligt ersätta spårvagnarna med bussar.

Detta är för övrigt ett utmärkt läge för ett kontor med närhet till cykelbanor, spårvagnar, bussar, tåg samt viktiga trafikleder. Närheten till flygplatsen skall självfallet heller inte underskattas.

De medlemmar som hade hörsammat inbjudan till studiebesöket fick under entreprenadingenjören Julia Östbergs säkra guidning veta allt om bygget – både om tekniska lösningar och volymer, men också om kritiska moment och svårigheter. Som vanligt, med en intresserad publik var frågorna många, men Julia blev aldrig svaret skyldig.

Det är alltså NCC Building som svarar för bygget, där NCC Property Development är beställare. De har dock redan sålt fastigheten till Stena Fastigheter. Det handlar om en fastighet som innehåller 25 000 kvm kontor och innovationscenter för SCA - som tecknat ett långt hyresavtal. Bygget påbörjades i juni 2014, har slutbesiktning i slutet av oktober månad samt överlämnande i december 2016.

SCA- Huset är en spännande fastighet som ritats av arkitekt John R. Johanson, vd vid Rstudio. Detta är en för den stora allmänheten relativt anonym arkitektbyrå, som här verkligen fått chansen att visa kompetens och kreativitet. Även om själva företaget är ungt så finns det en hel del erfarenhet samlad hos medarbetarna.

Stommen är komplicerad och det är extremt trångt runt byggarbetsplatsen – det finns nära nog ingen yta utanför själva fastigheten. För att hitta de optimala, och ofta helt avgörande, lösningarna har man hela tiden arbetat med 3D-modeller.

I stora drag handlar det om ett runt skal, men som ändå bjuder mycket kvadrater och rektanglar inne i själva huset, exempelvis via ljusgårdar. Huset är cylinderformat, men solavskärmarna ger byggnaden en konisk känsla.

Det var märkbart att de inblandade byggarna var stolta över sitt bygge.

Lars O. Carlsson

Solavskärmningen ger huset en konisk känsla …

Solavskärmningen fördärvar dock inte utsikten …

En luftig entréhall med en inbjudande form på trappan …

NCC bygger även intilliggande galleria, väl synlig från terrassen …

Spårvagnen ”Barbro Hörberg” i vänteläge inför ännu en tur till grannstaden Göteborg …