Lindbäcks Lean på Lindholmen …

Publicerat den 26 september 2018

Inför StudBo11, en nationell studentbostadskonferens som arrangerades i Göteborg den 21 och 22 september 2011, utlystes en koncept- och entreprenadtävling kring ”Framtidens Studentboende”. Bakgrunden till tävlingen var bland annat den stora bristen på studentbostäder, kontra den extremt låga nyproduktionen. Det är tydligen inte mycket som förändrats på denna punkt sedan dess.

SGS Studentbostäder i Göteborg hade vid denna tid, via Älvstranden Utveckling AB, fått tillgång till en tomt på Lindholmen. Det var alltså här på Plejadgatan som det var tänkt att det vinnande bidraget skulle uppföras. Målet med tävlingen var att få fram ett modernt och prisvärt huskoncept som skulle vara yt- och kostnadseffektivt samt också ligga i framkant vad det avsåg miljö, energi samt IT-teknik.

Åtta företag deltog i tävlingen, tre gick till final och till slut stod Lindbäcks Bygg ensam kvar som segrare. Det som avgjorde tävlingen var att Lindbäcks förslag var det enda tävlingsbidraget som klarade målet för de uppställda produktionskostnaderna. Det var sedan tänkt att Lindbäcks Bygg tillsammans med White arkitekter skulle få uppföra förslaget på Lindholmen, men av olika anledningar, var av troligen en kan vara väntan på fastställd detaljplan, har projektet blivit rejält försenat.

Torsdagen den 20 september 2018, nära nog på dagen sju år efter tävlingsvinstens offentliggörande, kunde så äntligen Byggmästareföreningens medlemmar få möjlighet att med egna ögon se hur projektet förverkligas. Entreprenaden omfattar tre hus, uppbyggda av moduler och tillverkade på Lindbäcks effektiva fabrik i Piteå. De var färdiga till 75 procent när de lämnade Norrbotten, vilket innebär att exempelvis badrummen fanns klara i sina särskilda moduler, precis som att trapphusen kom färdiga från fabriken. Totalt handlar det om 231 moduler, som monterades på Lindholmen under januari till mars tidigare i år.

Naturligtvis fanns det också en och annan anslutning som kunde göras först då modulerna var monterade. Vatten, ventilation och el var förberett i fabriken, men själva sammanfogningen fick anstå till allt var på plats i Göteborg. Det samma gäller också en del av husens fasader, främst de som vänder sig ut mot gatan och där omsorgsfull gestaltning visar på fin fingertoppskänsla. Det handlar om att bättre smälta in i det enskilda projektets omgivning och att ta hänsyn till områdets historia med exempelvis klassiska landshövdingehus. Därför spikas en del av fasadernas träpanel på plats, en del liggande, andra stående. Den nedersta våningen är dock genomgående putsad.

Platsledningen på Plejadgatan, det vill säga platschefen Paul Dexell (se bild) samt arbetsledarna Erika Karlberg och Mikael Eriksson, har till sin hjälp 20 snickare.

I samband med studiebesöket deltog även från Lindbäcks affärsområdeschef Alf Lindeberg, byggchef Peter Gabrielsson samt projektchef Torbjörn Yderstam.

Inför själva rundvandringen bjöds de närvarande en presentation kring Lindbäcks Leantänkande av Torbjörn Engberg, Senior Lean Management Advisor, inom Lindbäcks Bygg.

Han var besjälad av företagets produktionslina och logistikmetoder. Det geografiska verksamhetsområdet har växt ordentligt, vilket innebär modulleveranser till Sveriges sydligaste, östligaste och västligaste delar. De traditionella lastbilstransporterna har därför fått kompletterats med transporter med hjälp av sjöfarten. Han redogjorde även för företagets historia, nyinvigda modulfabrik och mycket annat.

En hel del av Lindbäcks klokskap och erfarenheter kring företagets arbetsmetodik och tydliga byggprocess finns samlade i skriften, One Way, en titel som verkligen förpliktigar.

Cecilia Johannison, från den ideella organisationen Lean Forum Bygg, fick också möjlighet att informera om föreningens verksamhet och utmärkelsen ”Årets Lean-byggare”.

Text: Lars O. Carlsson
Foto: Christina Lööf, Anita Sjöberg och Lars O. Carlsson