Hjälp till självhjälp – läs dessa rader!

Publicerat den 20 april 2016

Sveriges Byggindustrier, Göteborgs Byggmästareförening samt ett stort antal enskilda företag har under ett stort antal år verkat för att utöka antalet studieplatser på skolan. Ett annat önskemål har varit att få till stånd en anläggningsutbildning till YRGO Göteborg. Tack vare alla gemensamma insatser kan vi nu konstatera att vi har lyckats. Stort tack till alla inblandade!

Praktikplatser sökes

För att lyckas fullt ut med utbildningen så krävs det praktik, vilket innebär att vi nu behöver hjälp med att finna fler praktikplatser. Det har dock varit lite trögt att utöka antalet praktikmöjligheter, varför vi nu riktar detta upprop till alla som exempelvis ingår i byggbolagens ledningsgrupper. Vi vill helt enkelt att ni blir våra ”ambassadörer” i denna vädjan om fler praktikplatser, då vi vet att ni delar vår ambition om att säkra framtida kompetensförsörjning. Det är på sikt för många bolag en allvarlig överlevnadsfråga.

Det vore för skolan och framförallt för våra elever väldigt värdefullt om ni som ”ambassadörer” kunde sprida denna medvetenhet i era organisationer i allmänhet och hos praktikhandläggare och HR-representanter i synnerhet.

Det handlar om fler praktikplatser, men också om en effektivare och i vissa fall mer respektfull hantering av ansökningar, kontakter och CV. På de flesta håll fungerar det helt utmärkt, men det finns också bolag där man inte återkopplar eller ger tydliga och konkreta svar.

Totalt handlar det om cirka 60 elever per år. Eleverna vid årskurs 1 skall starta sin praktik i maj och den pågår fram till och med vecka 46. Eleverna vid årskurs 2 startar vecka 8 och slutar sista april.

Vi har fortfarande 5 elever som inte har ordnad praktikplats för perioden maj till nov 2016 – både inom anläggning och hus!

Vi behöver omgående hjälp med placering av dessa 5 elever!

Vi behöver också en förberedelse för att ta emot elever från årskurs 2 i slutet av februari 2017, samt de nya eleverna den 2 maj 2017.

Med vänlig hälsning och tack på förhand!

Gunnar Wengström
Lärare på Yrgo, högre yrkesutbildning

072-241 59 17 · gunnar.wengstrom@educ.goteborg.se