Frukostseminarium: Tänk efter före …

Publicerat den 24 januari 2018

Transparency Internationals definition av korruption handlar om när offentlig makt missbrukas för privat vinning, men korruptionen är mer utbredd än så. Alla känner säkerligen till någon, självfallet på förhållandevis långt avstånd, som gärna stoppar fingrar i kakburken eller som tycks ha blivit fartblind när det gäller etik och moral?

Lars Björklund föreläste om korruption vid Byggmästareföreningens frukostmöte den 24 januari.

Ingenjören Lars Björklund, med genuin erfarenhet från bland annat Skanska, såväl internationellt som nationellt, har verkligen fördjupat sig i ämnet korruption. Det började riktigt på allvar när Skanskas VD, Johan Karlström, bad Lars att inom bolaget ansvara för frågor kring etik. Ju mer han studerade ämnet, ju mer fascinerad och nyfiken blev han. Till slut bestämde han sig för att starta egen konsultverksamhet och helt ägna sig åt att bistå företag och organisationer i ett nödvändigt förändringsarbete – att stoppa korruptionen.

Han har funderat, observerat, analyserat samt även intervjuat andra chefer om fenomenet korruption. Hans tankar, och kanske framför allt hans rekommendationer om hur vi kan stoppa korruption, finns sedan i fjol samlade i boken "Att vilja göra rätt – 9 steg för ledare att stoppa korruption". Den gavs ut av Sanoma Utbildning, en koncern inom media och läromedel, med ett stort antal medarbetare runt om i Europa.

Vid frukostseminariet gav Lars Björklund en mängd intressanta exempel på korruption – i stort som smått.

Han angav också flera tydliga skäl till varför korruption är helt förödande – det förhindrar en positiv samhällsutveckling samt omöjliggör såväl tillit som förtroende, när och där vi samtidigt vet att korruption existerar.

Lars har delat upp korruption i fyra delvis skilda arter;

 • Storskalig korruption, där exempelvis OS-delegater erbjuds ekonomisk ersättning för att rösta på "rätt" stad inför ett framtida OS.
 • Småskalig korruption, där exempelvis en inköpare eller någon i inköpande ställning, utifrån sin roll, får julklappar eller liknande gåvor.
 • Vänskapskorruption, handlar om tjänster och gentjänster med exempelvis kommunens eller företagets ekonomi.
 • Maktkorruption, handlar om när en människa utifrån sin position kan styra och ställa för egen personlig vinning.

Just den personliga vinningen, direkt eller indirekt, är all korruptions syfte, vilket Lars formulerat på följande sätt:

"Utnyttjande av betrodd makt för egen vinning"

Förändringsarbete

Beträffande kampen mot korruption beskrev Lars hur han sett paralleller med arbetsmiljö- och miljöarbetet inom näringslivet. Det börjar med att några organisationer tyckte att de borde förändra sig och kanske såg hela förändringen som ett delvis "måste-arbete".

Nu är det allt fler som verkligen vill – ty vilja är helt nödvändigt. Visst är det bra med både visioner och struktur/regler, men man måste förändra själva kulturen – först då blir det verklig förändring och skall man lyckas förändra kulturen måste chefen/ledaren gå i förtruppen och påvisa ett ärligt och uppriktigt engagemang för frågan – både i ord och i handling.

Det var väldigt glädjande att under seminariet notera det stora engagemang som ämnet väckte, vilket bidrog till både frågor och diskussioner. Det känns som om många organisationer börjar ta dessa frågor allt mer på allvar och att de därmed inser att korruptionen även finns i Sverige. Ja, kanske till och med i Göteborg …

Nio steg för att stoppa korruption

Här följer Lars 9-punktsprogram som självfallet belyses betydligt mer utförligt i hans bok:

 1. Genuin vilja
 2. Kalibrera kompassen
 3. Tydlighet, tydlighet, tydlighet
 4. Döda myterna
 5. Ändra grundinställningarna
 6. Undvik fasta gränser
 7. Agera på övertramp
 8. Belöna och motivera
 9. Håll grytan kokande

Slutord

Det vore kanske frestande att önska Lars Björklund lycka till i hans arbete att stoppa korruptionen – men troligen vore det ännu bättre om vi andra också hoppar på och aktiverar oss i detta förändringsarbete …

Text: Lars O. Carlsson
Foto: Stefan Hollertz