Sven Steen

Ordförande i Göteborgs Byggmästareförening 1921-1947

Arkitekt Sven Oscar Steen föddes den 23 september 1877 i Göteborgs Garnisonsförsamling, som näst äldste son till byggmästare Frans Oscar Nicolaus Peterson och hans hustru Fredrica Gustafva, född Svan.

Sven Steen tog sin studentexamen år 1897 vid realläroverket i Göteborg och fortsatte sedan att studera vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm där han fick sin arkitektexamen 1901. På KTH studerade samtidigt en av hans yngre bröder, Ture Nicolaus, som 1901 mottog sin ingenjörsexamen och därefter for till General Electric i USA.

Sven Steen stannade ytterligare en tid i Stockholm och studerade under åren 1901-1902 vid Kungliga Akademin för de fria konsterna, för att därefter bege sig ut på studieresor i Europa. Sedan var det dags att bli delägare i F O Peterson & Söner.

Den 25 april 1906 gifte sig Sven Steen med den 18-åriga Elin Ewerlöf, lillasyster till broder Rudolfs hustru Signe. Sven och Elin kom att få tre barn tillsammans; Ulla Margareta Steensdotter (1908), Sven Erik Lennart (1910) samt Jan Olof Ragnar (1914).

Senare valde paret att gå skilda vägar. Sven gifte aldrig om sig, medan Elin Steen hösten 1919 gifte om sig med skeppsredare Herbert Metcalfe. Det var för övrigt Herbert Metcalfe, chef för Svenska Lloyd, som lät bygga den förnäma villan på Skyttegatan 1 som senare ägts av Dan och Ann-Ida Broström, Sveriges Redareförening och som nu drivs av The Royal Bachelors Club.

Sven Steen har som arkitekt och byggmästare starkt bidragit till stadens visuella utveckling, kanske främst i området kring Packhusplatsen. Här har han tillsammans med arkitektkollegan och arbetskamraten Vilhelm Mattson (1894-1975) skapat Broströmia i mitten på 1920-talet, där delar av äldre hus ingick i ombyggnaden. Samma duo ritade även Transatlantics nya kontor som uppfördes 1944 på den plats där det gamla huvudpostkontoret en gång varit lokaliserat. En tredje byggnad inom närliggande geografi är Skeppsbrohuset vid Skeppsbroplatsen. Denna fastighet, som uppfördes 1935, har nyligen genomgått en omfattande ombyggnation.

Vackra Långedrags restaurang, som uppfördes 1904 och revs 1980, samt klassiska Saltholmens varmbadhus från 1908 är bra exempel på Sven Steens tidiga projekt.

Sven Steen hade ett stort antal förtroendeuppdrag som exempelvis ordförande i Borgerliga Valmansförbundet, ledamot av Stadsfullmäktige 1921-1938, ledamot av styrelsen för Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset, Carlanderska sjukhemmet samt Robert Dicksons stiftelse.

Han var även styrelseordförande under många år för Göteborgs Intecknings Garanti AB, Svenska Byggnadsindustriförbundet, Tekniska Samfundet i Göteborg, Byggnadstekniska Föreningen samt Göteborgs Byggmästareförening. Bland övriga styrelseuppdrag kan exempelvis nämnas Göteborgs allmänna fastighetsägareförening samt Brand- och Livförsäkrings AB Svea.

År 1941 hade Sven Steen upptagit sonen Jan Steen som delägare i företaget. Sven Steen avled den 4 oktober 1952 och han var då skriven vid Vasagatan 33. Efter hans bortgång övertog Jan Steen ledarskapet i företaget.

Lars O. Carlsson