Stephan Woodbridge

Ordförande i Göteborgs Byggmästareförening 2016-

Stephan John Michael Woodbridge föddes den 19 juli 1957 i Alingsås, som son till byggnadsingenjör John Woodbridge och hans hustru Gerd, född Fritsch Dahlqvist. Familjen skulle året senare berikas med ännu en son.

Stephans yrkesval blev att följa i sin fars fotspår, via studier till gymnasieingenjör Bygg och därefter till civilingenjör Väg och Vatten vid Chalmers Tekniska Högskola. Han har senare i livet kompletterat dessa studier med en MBA vid Lunds universitet.

Efter Chalmersstudierna, inklusive ett års studieuppehåll med byggpraktik som arbetsledare, fick Stephan år 1981 anställning på Skånska Cementgjuteriet, numer Skanska. Där fick han utbildning i och insikt av hela byggprocessen samt erfarenheter av en traditionell linjeorganisations skiftande roller, från springpojke till direktör.

Efter cirka 27 år inom Skanskakoncernen har Stephan varit anställd på Stadshypotek Fastigheter samt Locum innan han 2011 anställdes på Veidekke, som regionchef i Västsverige.

Bland alla stora och små projekt som Stephan Woodbridge arbetat med, kan nämnas Eklanda i västra Mölndal, ett bostadsprojekt omfattande cirka 1.400 bostäder där Stephan, först som arbetschef och senare även som regionchef, ansvarade för hela byggprocessen samt kontakter med tjänstemän och politiker inom Mölndals Stad.

Ombyggnationen av dåvarande Eckersteins Hörna, tidigare Göteborgs och Bohus läns sparbanks pampiga bankpalats vid Grönsakstorget, är ett annat projekt som Stephan gärna framhåller som ett extra minnesvärt och intressant bygguppdrag. Det handlade om en entreprenad i en kulturbyggnad och där arbetet av tidsskäl utfördes i tvåskift, vilket fortfarande är ovanligt för ett husbyggnadsprojekt.

Nybyggnationen av en rättspsykiatrisk anläggning i Huddinge med säkerhetsklass 1 var en verklig utmaning. Projektet omfattade så många unika specialkrav att man fick gå långt utanför Sveriges gränser för att få hjälp med både komponenter och tekniska lösningar.

När Chalmers Tekniska Högskola skulle bygga om gamla Väg och Vatten- samt Arkitekturhuset var det extra spännande för en gammal chalmerist och räknas faktiskt som en av höjdpunkterna i Stephan Woodbridges karriär. Han har hävdat att det hänt ett och annat kring standarden på Chalmers utbildningslokaler från den tid då han själv var elev …

Stephan Woodbridge har haft nöjet att motta utmärkelsen ”Årets Byggen” i kategorin ”Bostad”. Det var 2004 som Skanska segrade med ”Funkisvillorna i Trollåsen”, ett projekt i Askim där Stephan var initiativtagare till markförvärvet och sedan ansvarade för hela processen till färdiga och prisbelönta bostäder.

Den 28 november 1981 gifte sig Stephan Woodbridge med Cecilia Höglund, och därefter har familjen utökats med fyra söner; Henrik, Richard, Robert och Niclas.

Stephan Woodbridge har varit och äraktiv i diverse bolagsstyrelser och branschorganisationer såsom Sveriges Byggindustrier och Göteborgs Byggmästareförening. Han är också ledamot i Institutionsrådet vid nybildade ACE (Architecture and Civil Engineering) på Chalmers Tekniska Högskola.

Lars O. Carlsson